مقالات اندیشه نوین دینی
مقاله مبادی انسان‌شناختی معجزه از منظر حکمت متعالیه و مشاء
تاریخ 06 مرداد 1398 ساعت 16:58:26
کد خبر: 001839
مقاله مبادی انسان‌شناختی معجزه از منظر حکمت متعالیه و مشاء

مقاله علمی و پژوهشی " مبادی انسان‌شناختی معجزه از منظر حکمت متعالیه و مشاء" مقاله ای است در 12 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث معجزه، قوای انسان، نفس، حکمت متعالیه، حکمت مشاء پرداخته شده است

چکیده مقاله

نفس و قوای انسان، تجرد یا عدم تجرد آن و ارتباط بین آن دو از دیرباز تاکنون، بحث‌های پردامنه‌ای را در مکاتب فلسفی مختلف، به خود اختصاص داده است. معجزه حقیقتی دو پهلوست که یک‌سوی آن به‌سمت طبیعت و سوی دیگر آن به‌طرف ماورای طبیعت قرار دارد.

این نوشتار تلاش دارد ضمن نگرش مختصر حکمت مشاء به قوای انسان، جایگاه آن را در تبیین معجزه بررسی و سپس آن را از منظر حکمت متعالیه تبیین کند.

ملاصدرا در برخی مکتوبات خود به قوایی غیر از قوای معهود انسان ‌ـ که حکمای مشاء هم بدان قائل بوده‌اند ـ پرداخته است. وی از آنها تحت عنوان قوای ذاتی نفس یاد کرده است. توجه به نقش این قوا تبیین جایگاه معجزه را با اشکالات کمتری مواجه می‌سازد

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF