مقالات اندیشه نوین دینی
مقاله خردناستیزی دین در نگاه صدرالمتألهین شیرازی
تاریخ 05 مرداد 1398 ساعت 14:54:34
کد خبر: 001822
مقاله خردناستیزی دین در نگاه صدرالمتألهین شیرازی

مقاله علمی و پژوهشی " خردناستیزی دین در نگاه صدرالمتألهین شیرازی " مقاله ای است در 20 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث دین، خردستیزی، خردناستیزی، خردپذیری و صدرالمتألهین شیرازی پرداخته شده است

چکیده مقاله

سازش یا ستیز دین و خرد با یکدیگر، دغدغه‌ای پرماجرا، برای بسیاری از اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان بوده است. این دغدغه برای فیلسوفی چون صدرالمتألهین شیرازی که به حکم اشتغالش به فلسفه، برهان‌محور است و ازسوی دیگر مفسر قرآن و شارح احادیث پیشوایان دین است، مجال گفتگوی بیشتری را می‌طلبد. وی علاوه‌بر اتخاذ جانب عدالت، درباب نسبت مزبور، نادرستی نظریه‌های رقیب را نیز نمایان می‌سازد. نوشتار حاضر، می‌کوشد با کاوش نوشته‌های این حکیم مسلمان، هم خردناستیزی دین در نگاه وی را روشن نماید و هم نادرستی نظریه‌های گرفتار افراط و تفریط در این زمینه را آشکار سازد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .