مقالات اندیشه نوین دینی
مقاله بررسی و تحلیل نظریه ابن‌عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان
تاریخ 03 مرداد 1398 ساعت 22:18:14
کد خبر: 001799
مقاله بررسی و تحلیل نظریه ابن‌عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و تحلیل نظریه ابن‌عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان" مقاله ای است در 24 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است
در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خلود، عذاب، رحمت، دوزخ، ابن‌عربی ، جاودانگی پرداخته شده است
چکیده مقاله
یکی از بحث‌های معادشناسی درباره کیفیت حیات اخروی، مسئله عذاب دوزخی است. ابن‌عربی بر این باور است که عذاب دوزخیان ابدی نیست. اگرچه قرآن بر جاودانگی عذاب دوزخی صراحت دارد و مفسران و حکما با دلایل عقلی و نقلی بر جاودانگی عذاب اهل جهنم استدلال کرده‌اند، محی‌الدین با تفسیر ویژه‌ای از متون دینی معتقد است ابدیتِ دوزخ ملازم با جاودانگی عذاب نیست. وی با تمسک به سبقت رحمت خدا بر غضب او، انس و عادت دوزخی به آتش، فقدان نص بر تعذیب ابدی دوزخی، حسن خلف وعید، بی‌نیازی خدا از کیفر و انتقام، غلبه فطرت توحیدی بر عذاب، روایتی که بیانگر روییدن گیاه در جهنم است و با تأویل آیات عذاب، درصدد اثبات ادعای خویش است. در این پژوهش با استدلال به آیات قرآن و دیدگاه‌های متکلمان و حکما بر ابدیتِ عذاب دوزخیان، پندار ابن‌عربی مبتنی بر گوارا شدن عذاب اهل دوزخ و موقتی بودن عذاب بررسی می‌شود.
دانشجویان دوره دکترا وکارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF