مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله بررسی‌ و تحلیل‌ ضرورت‌ گرایشی‌ شدن‌ آموزش‌ رشتة‌ تربیت‌ بدنی‌
تاریخ 21 تیر 1398 ساعت 18:32:25
کد خبر: 001726
مقاله بررسی‌ و تحلیل‌ ضرورت‌ گرایشی‌ شدن‌ آموزش‌ رشتة‌ تربیت‌ بدنی‌

مقاله علمی و پژوهشی" بررسی‌ و تحلیل‌ ضرورت‌ گرایشی‌ شدن‌ آموزش‌ رشتة‌ تربیت‌ بدنی‌ در سطح‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کشور" مقاله ای است در 14 صفحه با 13 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .
در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات دانشگاه‌ها، مراکز آموزش‌ عالی‌ کشور، رشتة‌ تربیت‌ بدنی‌،علوم‌ ورزشی‌ و گرایشی‌ شدن‌ مطرح شده است
محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

چکیده
هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ ضرورت‌ گرایشی‌ شدن‌ آموزش‌ رشتة‌ تربیت‌ بدنی‌ در سطح‌ دانشگاه‌های ‌ کشور بود. بدین‌ منظور پرسشنامه‌ای‌ در مقیاس‌ لیکرت‌ تنظیم‌ و بین‌ 80 نفر از جامعة‌ دانشگاهیان‌ کشور (20 نفر هیأت علمی، 20 نفر فارغ‌ التحصیل‌، 20 نفر دانشجو و 20 مربی‌ برجسته‌) به‌ عنوان‌ نمونة‌ آماری‌ توزیع‌ گردید. اطلاعات‌ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج‌ کلی‌ حاکی‌ از توافق‌ قوی‌ گرایشی‌ شدن‌ آموزش‌ تربیت‌ بدنی‌ است‌. بدین‌ شرح‌ که‌ 88 درصد وضع کنونی رشتة تربیت بدنی را مناسب ارزیابی نکردند، 83 درصد موافق گرایشی شدن بودند، 92 درصد موافق گرایشی شدن در مقطع کارشناسی بودند و بیش از 80 درصد هم موافق گرایشی شدن در مقطع کارشناسی ارشد بودند، حدود 80 درصد با ایجاد گرایش های جدید مثل تغذیه، علم تمرین ، طراحی تمرین، معلولین و بازپروری و حرکات درمانی موافق اند و پیشنهاد داده اند که این رشته ها باید در برنامة آموزشی تحصیلات تکمیلی رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی گنجانیده شود.

دانلود مقاله PDF