مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی نقش رسانه در پیشگیری از جرم
تاریخ 16 خرداد 1398 ساعت 17:42:15
کد خبر: 001466
مقاله علمی و پژوهشی نقش رسانه در پیشگیری از جرم

مقاله علمی و پژوهشی" نقش رسانه در پیشگیری از جرم " مقاله ای است در 10 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به نقش رسانه در پیشگیری از جرم ، کاهش جرم ، کارکرد رسانه و وقوع جرم اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.