مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات
تاریخ 24 اردیبهشت 1398 ساعت 20:52:10
کد خبر: 001315
مقاله علمی و پژوهشی ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات " مقاله ای است در 12  صفحه و با 8 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات ، درست نویسی ، قواعد نشانه گذاری و ساده نویسی اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.