مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی توسعه سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی
تاریخ 22 اردیبهشت 1398 ساعت 20:44:27
کد خبر: 001296
مقاله علمی و پژوهشی توسعه سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" توسعه سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی " مقاله ای است در 16  صفحه و 21 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به توسعه سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی ، عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.