مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران
تاریخ 16 اردیبهشت 1398 ساعت 21:58:20
کد خبر: 001196
مقاله علمی و پژوهشی تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران

مقاله علمی و پژوهشی" تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران ، انسجام گروهی ، جو سازمانی و رهبری تحولی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.