مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه روانشناختی، کیفیت خدمات و تعهد سازمانی
تاریخ 13 اردیبهشت 1398 ساعت 22:27:48
کد خبر: 001183
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه روانشناختی، کیفیت خدمات و تعهد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه روانشناختی، کیفیت خدمات و تعهد سازمانی " مقاله ای است که در 26  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به سرمایه روانشناختی، معادلات ساختاری ، کیفیت خدمات و تعهد سازمانی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.