مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه ها و شاخصهای عملکرد تیمی سازمانی
تاریخ 13 اردیبهشت 1398 ساعت 22:14:37
کد خبر: 001177
مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه ها و شاخصهای عملکرد تیمی سازمانی

 

مقاله علمی و پژوهشی" مؤلفه ها و شاخصهای عملکرد تیمی سازمانی " مقاله ای است که در 16 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به مؤلفه ها و شاخصهای عملکرد تیمی سازمانی ، سازمان دولتی و مفهوم عملکرد تیمی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

دانلود مقاله PDF