مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی عوامل موثر بر اعتماد سازمانی
تاریخ 13 اردیبهشت 1398 ساعت 22:10:33
کد خبر: 001174
مقاله علمی و پژوهشی عوامل موثر بر اعتماد سازمانی

 

مقاله علمی و پژوهشی" عوامل موثر بر اعتماد سازمانی " مقاله ای است که در 18 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به عوامل موثر بر اعتماد سازمانی ، اعتماد عمومی ، تحلیل عاملی ، سرمایه اجتماعی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.