مقالات حقوق خصوصی
مقاله وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا
تاریخ 01 شهریور 1398 ساعت 12:34:49
کد خبر: 002327
مقاله وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا

مقاله علمی و پژوهشی " وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا" مقاله ای است در 23 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مسئولیت مدنی؛ وحدت گرایی؛ اصول اروپایی؛ اتحادیه اروپا؛ اصول حقوقی پرداخته شده است

چکیده مقاله

به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در این حوزه خلاصه شود. با اینجال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره ضرورت های ایجاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا درآمده است. تشکیل نظام اتحادیه اروپا و تکیه بر اصل آزادی تردد کالا، خدمات و اشخاص که موجب افزایش روابط میان این کشورها شده است باعث وابستگی عملکرد درست بازار مشترک به یکسان سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. هدف این مقاله این است تا مطالعه ای تحلیلی به بررسی فرایند وحدت گرایی در نظام مسئولیت مدنی در داخل اتحادیه اروپا بپردازد.

عنوان مقاله [English]

Unification of tort law: the case of European Union

چکیده [English]

Many arguments have been raised to support or reject the idea of unification of law in relation to civil liability. Amongst others, it is claimed that it is impossible to establishment binding principles across different countries. However, in relation to some aspects of tort, the need for unification is necessary due to the process of globalization. Within the European Union, arguments for supporting a unified European civil liability law relate to the emergence of the European Union and an increasingly globalized economy. This issue envisaged in the Treaty of the Union, and the harmonization of tort law is the process of creating common standards across the internal market in relation to tort elements. It is a part of the unified Europe project and a reduction in the significance of national borders. Diversities in national laws may create problem of efficacy in the ever more globalized economy. This article analyzes the importance of harmonization of tort law in the EU, and examines barrier to the harmonization. It concludes that even if this process is of crucial importance, the aim is not to achieve it in all aspects of tort law.

 کلیدواژه‌ها [English]

Tort, Unification, EU regulation, European Union, principles of law

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: