more_vert کتاب موزیکولوژی

ادامه مطلب

closeکتاب موزیکولوژی

کتاب موزیکولوژی به قلم سید سعید ابوذریان، در بردارنده تحقیقات علمی و هنری در زمینه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و سبک‌شناسی موسیقی از منظر تاریخی و هنری است که بسیار موشکافانه و علمی به موضوع موسیقی در میان جوانان پرداخته است. بخش اول کتاب شامل سبک‌شناسی موسیقی ایرانی، سنتی، غربی، عثمانی، و موسیقی‌های محلی ایرانی از جمله خراسانی، لری، مازندرانی، آذری، بلوچی، جنوبی، و کردی اختصاص یافته است. در بخش دوم جامعه‌شناسی موسیقی از نظر مخاطب‌شناسی ایرانی و در بخش سوم به روانشناسی موسیقی از منظر علمی و هنری پرداخته است. این کتاب شامل دو تحقیق علمی در زمینه میزان مصرف و سبک‌شناسی موسیقی در میان جوانان ایران و نیز تاثیر موسیقی در افزایش راندمان ذهنی انسان است که در مجلات معتبر خارجی نیز به چاپ رسیده است. در بخشی از کتاب موزیکولوژی می‌خوانیم: مفهوم مقام در موسیقی ایرانی در دوره‌های مختلف تحول داشته ‌است. پیش از ورود اسلام، از لفظ پرده برای توصیف مفهومی استفاده می‌شود که امروزه با نام مقام شناخته می‌شود، اگر چه اینکه این دو مفهوم یکی باشند مورد توافق همه نیست. از حدود سده دهم هجری به این سو، اسنادی هست که در آن تعداد مقام‌ها دوازده مورد ذکر شده و نام‌هایشان با آنچه در تمام متون بعدی هست، مطابقت زیادی دارد. پیش از ورود اسلام و در دوره سلسله ساسانیان، آهنگ‌های منسوب به «باربد» شامل «هفت خسروانی»، «سی لحن» و «سیصد و شصت دستان» بوده که با هفت روز هفته، سی روز ماه و سیصد و شصت روز سال مطابق بوده ‌است. یعنی هر برنامه موسیقی شامل یک خسروانی، یک لحن و یک دستان بوده‌است. حکیم نظامی گنجوی در منظومه «خسرو و شیرین» سی لحن باربد را به نظم درآورده است. محمد بن محمود بن محمد نیشابوری هم در رساله موسیقی خود (قرن ششم هجری) ابداع هفت پردۀ موسیقی را به باربد نسبت می‌دهد. از بین مقام‌های دوازده‌گانه، مقام راست تا مدت‌ها مقام اصلی دانسته می‌شده است. نیشابوری در رسالۀ خود صریحاً می‌نویسد که «پردۀ راست شاه همۀ پرده‌هاست و همۀ پرده‌ها از وی گرفته‌اند». بسیاری دیگر از متونی که قبل از صفی‌الدین ارموی نوشته شده‌اند نیز پردۀ راست را مادر همۀ پرده‌ها می‌دانسته‌اند. اما ارموی این برتری را برای عشاق قائل می‌شود و آن را «دائرۀ الاولی» می‌نامد. البته این احتمال وجود دارد که پردۀ راست نیشابوری با پردۀ راست ارموی تفاوت داشته‌اند. با این حال، در یکی از رساله‌های گمنام که احتمالاً متعلق به قرن یازدهم هجری است (که احتمالاً مصادف با شروع تحول مقام به دستگاه است)، چنان ذکر شده که موسیقی ایرانی تنها چهار دستگاه اصلی دارد و یکی از آن‌ها دستگاه نوا است که با همه پرده آشنا و بر همه مقام مألوف است. فهرست مطالببخش اول: شناخت موسیقیبخش دوم: جامعه‌شناسی موسیقیپیوست بخش دومبخش سوم: روان‌شناسی موسیقیپیوست بخش سوممنابع و مآخذ

more_vert کتاب هشت گفتار درباره‌ی موسیقی

ادامه مطلب

closeکتاب هشت گفتار درباره‌ی موسیقی

کتاب هشت گفتار درباره‌ی موسیقی 5 مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌های داریوش صفوت است که به روشن کردن تعریف و تحدید موسیقی اصیل ایرانی می‌پردازد. پیرو شیوه‌ی سقراط، دکتر صفوت بر این باور بود که اگر بتوان به تعریف حقیقی‌ یک مفهوم پی برد، به حقیقت آن مفهوم پی‌برده‌ خواهد شد. از این رو دقیق و موشکافانه، بر آن بود که دریابد دقیقاً به چه چیز موسیقی اصیل ایرانی گفته می‌شود؟ خودش این‌طور نقل می‌کرد که: «پس از مدت کوتاهی از آشنایی‌ام با عرفان، زمانی که در پاریس بودم، دو اتفاق عمده در موسیقی‌ام افتاد: یکی اینکه به "حال" واقعی موسیقی ایرانی پی بردم و دوم اینکه جای درست پرده‌های ساز برایم مکشوف شدند». از زمانی که دکتر صفوت بر تعریف مفهوم موسیقی ایرانی همت گماشت، سیری مداوم و پویا در او ایجاد شد، که از آن جهت که سیری کیفی بود، نمود بیرونی‌اش فقط بر کسانی مشهود بود که آشنا، یا به اصطلاح قدما «مَحرم» به اسرار این موسیقی بودند. از این رو، دکتر صفوت تلاش خستگی‌ناپذیری می‌کرد تا این کیفیات را که به اصطلاح خودش «یُدرَک و لا یوصَف» بودند، یعنی درک می‌شدند ولی نمی‌شد آن‌ها را وصف کرد یا برای علاقه‌مندان تشریح کرد. در سخنرانی‌های داریوش صفوت اغلب بر این موضوع بحث می‌شود که چه اثر و خاصیتی از یک موسیقی باید ساطع شود، و چه کمیت و کیفیتی باید داشته باشد تا بتواند به بهترین نحو روح و جوهر موسیقی اصیل ایرانی را منتقل کند. او این موسیقی را مانند امانتی می‌دانست که نسل در نسل، از گذشتگان باقی مانده به ارث رسیده است، و معتقد بود باید آن را همچنان، از گزند آلودگی‌ها مصون نگاه داشت و پاک و منزه، به نسل‌های بعد منتقل کرد. وی بر جنبه‌ی باطنی موسیقی تاکید داشت، نه ردیف و گوشه و مضراب و تکنیک. بحث بر سر پدیده‌شناسی آن جوهر اصیل بود، که در قالب عناصر موسیقی متجلی می‌شود. ورای آهنگ و موسیقی، تأکید دکتر صفوت بر موسیقی‌دان بود، زیرا باور داشت که اصالت موسیقی، از موسیقی‌دان است، نه از موسیقی. در نتیجه، محور سخنرانی‌هایش بر این بود که موسیقی‌دان را با فلسفه‌ی موسیقی‌ که همچون ابزاری در دست موسیقی‌دان است‌ آشنا کند، تا موسیقی‌دان بتواند از این ابزار، در راستای شناختن خود، بهترین بهره را ببرد. مانند یک دانشجوی جراحی که چاقوی جراحی را که در دست می‌گیرد، تا با دانش جراحی آمیخته نشود، فایده‌ی خاصی که مدنظر است، از آن حاصل نخواهد شد، و چه بسا که ضرر و زیان هم به بار بیاورد. در این مجموعه، ابتدا پژوهشی کوتاه در دستگاه ماهور را ملاحظه می‌نمایید و سپس توضیحاتی درباره‌ی ردیف. پس از آن، تا پایان کتاب، با نگرش دکتر صفوت درباره‌ی موسیقی و موسیقی‌دان، از دیدگاه عرفان ایرانی آشنا خواهید شد. در بخشی از کتاب داریوش صفوت می‌خوانیم: به هر حال، آزادیِ وزن در موسیقی اصیل ایرانی، طبق اصل دوگانگیِ پدیده‌ها، هم مفید است و هم مضر. یعنی وسیله‌ای است که اگر در دست یک استاد موسیقی قرار گیرد، به او امکان و قدرت می‌دهد که حال خود و شنونده را با تغییرات مناسب در وزن‌ها منعکس نماید، یا در آن تغییر و تحول لازم به وجود آورد. به عنوان مثال، اگر شنونده‌ای غمگین و افسرده باشد، نوازنده می‌تواند در وزنِ یک یا چند گوشه چنان تغییر دهد که در عین حفظ حالت اصلی گوشه‌ها، آن‌ها را به نوایی غم‌انگیز و مناسب با روحیه‌ی شنونده مبدل سازد و از این راه، بین خود و شنونده هماهنگی و همدردی ایجاد کند و رفته‌رفته با ایجاد تغییراتِ «ملایم و نامحسوس» در وزنِ قطعاتی که اجرا می‌کند، توجه او را به سویی دیگر متوجه و حال او را دگرگون سازد و به جای غم، در او حال تعمق و مراقبه، یا مثلاً حال شادی ایجاد کند. داستانی که اغلب به فارابی نسبت می‌دهند، در تائید این مطلب است. داستان چنین است: فارابی در جلسه‌ای مورد بی‌مهریِ حاکم قرار می‌گیرد و از این رهگذر، جانش در خطر می‌افتد. پس برای نجات خویش فوراً تدبیری می‌اندیشد و ساز به دست می‌گیرد و با اجرای آهنگ‌های نشاط‌انگیز، ابتدا مجلس را به طرب و خنده می‌آورد و از این راه به شنیدن آهنگ‌های خود ترغیب می‌کند. سپس به‌نرمی و ملایمت، یعنی به‌طرزی که محسوس نشود، در آهنگ‌ها چنان تغییری می‌دهد که حضار به حالت غم و اندوه فرو می‌روند و به گریه می‌افتند. دیگر بار، آهنگ را عوض می‌کند، حضار را به خواب فرو می‌برد و خود فرار می‌کند. آیا این داستان حقیقت دارد؟ جواب این سؤال، به فرض امکان یافتن آن، برای ما مهم نیست. مهم این است که در گذشته، موسیقی را وسیله‌ای روحانی تلقی می‌کرده‌اند، که با کمک آن هر نوع تغییری می‌توان در روح ایجاد کرد. فهرست مطالبمقدمه‌ی ناشرگفتار یکم: توضیحاتی درباره‌ی دستگاه ماهورمقدمه‌ای درباره‌ی ساختار گام ماهور و فواصل آنسابقه‌ی تاریخی ماهورخصوصیات دستگاه ماهورچند نکته‌ی پایانیگفتار دوم: گفت‌وگویی درباره‌ی ردیف موسیقی ایرانیگفتار سوم: فلسفه‌ورزی در عرصه‌ی موسیقیگفتار چهارم: از موسیقی تا عرفانگفتار پنجم: درباره‌ی عرفانمشکل کثرت نوشته‌های عرفانیعرفان نظری و عملیرابطه‌ی طولی عرفان با معارف بشریتعریف عرفاناصول سه‌گانه‌ی عرفانروش (متد) کار عرفانیتأثیر موسیقی بر عرفانگفتار ششم: جنبه‌های عرفانی موسیقی اصیل ایرانیمقدمهموسیقی اصیل امروز ایرانخصوصیات موسیقی اصیل ایرانیکمالآزادیتعادلنظام داخلی یا «ردیف»حالخصوصیات دیگرنتیجه یا اختتامگفتار هفتم: معنویت و عرفان در موسیقی ایران (قسمت اول)مقدمه‌ای کوتاه درباره‌ی معنویتگفتار هشتم: معنویت و عرفان در موسیقی ایران (قسمت دوم)مقدمهایرادات گرفته‌شده به موسیقی شرقی، به‌خصوص موسیقی ایرانیغم‌انگیز بودنتکراری بودنتک‌صداییعمیق نبودنغیر علمی‌ بودنفراخ نبودن گستره‌ی موسیقی ایرانیپرسش و پاسخ

more_vert کتاب کلید موزیک سازی (Magix Music Maker)

ادامه مطلب

closeکتاب کلید موزیک سازی (Magix Music Maker)

کتاب کلید موزیک سازی (Magix Music Maker) به قلم کیوان کاوه، شما را با نرم‌افزار قدرتمند Magix Music Maker آشنا کرده و سپس کارایی و قابلیت‌های آن را برای ساخت موسیقی‌های حرفه‌ای نشان می‌دهد. نرم‌افزار Magix Music Maker که به اختصار MMM نامیده می‌شود، با آنکه در میان آهنگسازان ایرانی نرم‌افزار شناخته شده‌ای نیست ولی می‌توان آن را از محبوب‌ترین نرم‌افزار‌ها برای آهنگسازی در دنیا دانست. این نرم‌افزار ابزاری کارآمد جهت ساخت موسیقی‌های حرفه‌ای همراه با قابلیت ویرایش و افکت گذاری محسوب می‌شود. تمام کسانی که در زمینه ساخت موسیقی تازه‌کار هستند می‌توانند از کتاب کلید موزیک‌ سازی نهایت استفاده را ببرند. این کتاب با معرفی نرم‌افزار Magix Music Maker که محیطی ساده، جذاب و بدون هیچگونه پیچیدگی دارد ساخت موزیک را برای شما لذت‌بخش‌تر می‌نماید. دانشجویان و تمام علاقه‌مندان به موسیقی فارغ از اینکه در چه رده سنی هستند می‌توانند برای ساخت موزیک، افکت گذاری، ظبط و... از این برنامه استفاده کنند. با توجه به قابلیت‌های بسیار این نرم‌افزار و داشتن بانک صوت‌های آماده از آلات موسیقی، کاربران حرفه‌ای نیز می‌توانند از این نرم‌افزار به عنوان یک نرم‌افزار کمکی در کنار سایر نرم‌افزارها استفاده کنند. در واقع این نرم‌افزار مجموعه‌ای کامل از Sound Track، افکت‌های اختصاصی و تنظیمات بسیاری را برای ساخت موزیک به شما ارائه می‌دهد. توسط نرم‌افزار Magix Music Maker شما می‌توانید: - موسیقی مورد نظرتان را بسازید و افکت‌گذاری کنید- کارهایتان را ضبط کنید و آن را به آهنگ اضافه کنید- ترک‌های مورد نظر خود را از سی‌دی‌ها وارد نرم افزار نمایید- کار نهایی خود را با بالاترین کیفیت با فرمت‌های رایج ذخیره کنید- از بانک صوت‌های آماده نرم افزار در پروژه هایتان استفاده کنید و... آنچه در کتاب کلید موزیک‌سازی (magix music maker) می‌آموزید: - ساخت موزیک گیتار- ضبط صدا در نرم‌افزار- ساخت موزیک به صورت خودکار- آشنایی با جلوه‌های صوتی و تصویری- ساخت موزیک توسط سازهای مختلف- ساخت موزیک پیش زمینه یا Overture- وارد کردن کلیب‌های صوتی آماده در پروژه فهرست مطالبفصل اول: نصب و فعال‌سازی برنامهفصل دوم: آشنایی و شروع کار با MMMفصل سوم: شروع ساخت موزیک و خروجی گرفتن از آنفصل چهارم: ساخت قطعه‌ای دیگر و ضبط صدافصل پنجم: شروع کار پیشرفته با نرم‌افزارفصل ششم: جلوه‌های صوتی و تصویری آماده و رایت پروژهسخن آخر

more_vert کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی

کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی نوشتۀ فریدون ناصری، شامل هشت هزار لغت و اصطلاح و ترجمه‌ی تأویلی و بیانی اصطلاحات رایج در موسیقی است. همچنین کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی شامل تلفظ مهم‌ترین اصطلاحات ایتالیایی به همراه مجموعه‌ای از اصطلاحات آلمانی و ایتالیایی آن‌گونه که در هنر موسیقی به‌ کار می‌رود آمده است. فریدون ناصری در تألیف این فرهنگ از فرهنگ‌هایی نظیر فرهنگ پل رونتون، دیکسیونر موسیقی لاروس،‌ انسیکلوپدی فاسکل، دیکسیونر مارک هونگر، فرهنگ موسیقی رولاند دوکانده، انسیکلوپدی موسیقی مقدس استفاده کرده است. فریدون ناصری نوازنده ویلنسل، آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک تهران و مولف و مترجم چند کتاب موسیقی بود. او را باید احیاء کننده ارکستر سمفونیک تهران در بعد از انقلاب نام نهاد. تلاش‌های شبانه‌روزی او در بیش از یک و نیم دهه‌ای که رهبری این ارکستر را عهده‌دار بود سبب شد تا این ارکستر دوران صباوت خود را به خوبی طی کند و پا سفت نماید.

more_vert کتاب رساله آهنگ‌سازی

ادامه مطلب

closeکتاب رساله آهنگ‌سازی

ساخت آهنگ،‌ مستلزم فراگیری اصول و قواعد موسیقی و آشنایی با تکنیک‌ها و فنون خلق یک قطعه موسیقی می‌باشد. کتاب «رسالۀ آهنگ‌سازی» نوشته محسن الهامیان، یکی از مهم‌ترین تألیفات حوزه موسیقی کشور در زمینه آهنگ‌سازی است. تسلط محسن الهامیان به موسیقی کلاسیک و ایرانی و سابقه بلندمدت وی در تدریس دروس تخصصی موسیقی به دانشجویان و علاقه‌مندان موسیقی،‌ باعث شده است تا این کتاب مرجع آموزشی مناسبی برای آهنگ‌سازان حرفه‌ای و آماتور باشد. او همچون گذشته، با حوصله فراوان به توضیح تک‌تک اصول و موارد آهنگ‌سازی می‌پردازد و برای هر یک مثالی ذکر می‌کند. یکی از نقاط قوت این کتاب، بررسی گام‌های موسیقی ایران و ارائه راهکارهایی برای هارمونیزه کردن قطعات موسیقی دستگاهی ایران بر اساس تئوری‌های غربی است. این مسئله همواره یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های پیش‌روی آهنگساران ایرانی است و پرداختن به این موضوع در کتاب، بسیار راهگشا خواهد بود. کتاب در دو بخش تالیف شده است. در بخش اول این کتاب موسیقی تونال غربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت،‌ روش‌ آهنگ‌سازی بر اساس قواعد موسیقی کلاسیک غربی به روشی خلاقانه آموزش داده شده است. این روش مبتنی بر طراحی اجزای موسیقی و ساخت کل قطعه از طریق ترکیب طرح‌های کوچک‌تر می‌شود. در این روش،‌هنرجو می‌تواند با استفاد از ذوق و قریحه خود، طرح‌های ریتمیک و ملودیک کوچکی بیافریند و با استفاده از ترکیب این طرح‌های ریتمیک و فرم‌های ملودیک، قطعه‌ای کامل خلق کند. در انتهای این بخش،‌ محسن الهامیان به بررسی ده «نکتورن» از «فردریک شوپن» می‌پردازد. این قطعات که به عنوان تمارین عملی ارائه شده‌اند، حاوی بهترین نمونه‌های ممکن از تئوری‌هایی است که در قسمت‌های قبلی کتاب آموزش داده شده است و هنرجو در این قسمت می‌تواند با روش عملی استفاده از مباحث تئوریک آشنا شود. بخش دوم کتاب رساله آهنگسازی، به بررسی موسیقی مُدال و موسیقی ایرانی اختصاص دارد. در این قسمت، ابتدا گام‌های موسیقی یونان باستان توضیح داده شده‌ و سپس روش‌های آهنگ‌سازی در این گا‌م‌ها آموزش داده شده است. در بخش آخر نیز توضیحاتی در خصوص گام‌های موسیقی ایرانی و روش‌های آهنگ‌سازی در دستگاه‌های موسیقی ایرانی توضیح داده شده است. فهرست مطالببخش اول: موسیقی تونال فصل اول: نت های بیگانه با آکورد فصل دوم: اجزاء ملودی فصل سوم: نوشتن جمله ملودیک فصل چهارم: قواعد حاکم بر خط ملودی فصل پنجم: نوشتن خط باس فصل ششم: آشنایی با قسمت دوم قطعه (B) فصل هفتم: نوشتن قسمت دوم قطعه (B) فصل هشتم: آنالیز ده نکتورن از شوپن قسمت دوم: موسیقی مدال فصل نهم: مدهای یونان باستان فصل دهم: موسیقی ایرانی بخش اول: موسیقی تونال فصل اول: نت های بیگانه با آکورد فصل دوم: اجزاء ملودی فصل سوم: نوشتن جمله ملودیک فصل چهارم: قواعد حاکم بر خط ملودی فصل پنجم: نوشتن خط باس فصل ششم: آشنایی با قسمت دوم قطعه (B) فصل هفتم: نوشتن قسمت دوم قطعه (B) فصل هشتم: آنالیز ده نکتورن از شوپن قسمت دوم: موسیقی مدال فصل نهم: مدهای یونان باستان فصل دهم: موسیقی ایرانی

more_vert کتاب راز و رمز آواز

ادامه مطلب

closeکتاب راز و رمز آواز

هنر آواز در موسیقی ایران قدمت دیرینه دارد که از دیرباز تا کنون، به دلایل تاریخی، مذهبی سیاسی، اجتماعی و ... دستخوش تغییراتی در نحوه اجرا و بوجود آمدن سبک های مختلف شده است. به علت فقدان دستگاه های ضبط صدا، دورترین آثار بجا مانده آوازی از دوره قاجار است. در دوره صفوی آوازخوانان در تعزیه، گوشه های موسیقی را اجرا می کردند تا در دوره قاجار که موسیقی بزمی رواج یافت در دوره سلطنت پهلوی،با ورود آثار موسیقی غرب و تلفیق آن با موسیقی ایرانی به تدریج تفاوت هایی پدیدار شد و آموزش موسیقی و آواز با ضبط صدا و از طریق نوار رواج یافت. با گذشت زمان و بدست آوردن تجربه و همچنین پیشرفت علم پزشکی و علم و تکنیک موسیقی،راه های چگونگی حفظ حنجره و استفاده صحیح از آن و موارد دیگر به مرورنمایان و قطعی شد. مؤلف کتاب، ضمن اشاره به مطالبی پیرامون ردیف و گوشه های اصلی آوازها، نکاتی را در باب بهداشت و مراقبت از صدا یادآوری کرده است که می تواند از کج روی هنر جویان مبتدی جلوگیری کند. فهرست مطالبفهرستمقدمهپیشگفتارآواز در شاهنامهدربارۀ معلم آوازیک استاد آواز نمونهصوت و صداوظیفه شاگرد در مقابل استادخاطره‌ای از استاد حسن کسائیچه خطراتی حنجره را تهدید می‌کند؟تقویت و نگهداری از صداصداسازینفس گیریتحریرشعرتلفیق شعر و موسیقینقش زبان، فک، دندان‌هاگوشدوران بلوغتأثیر حالات روحی و روانی بر صداخصوصیات خواننده توانمندوسعت صداگرم کردن صداصدای آوازی یکنواختصدای دودانگ و ششدانگصدای چپکوک و راستکوکمکتب‌ها و سبک‌های آوازیدستگاه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایراندستگاه شور«ابوعطا»دشتیبیات ترکافشاریسهگاهچهارگاههمایونبیات اصفهاننواماهورراست پنجگاهگوشه‌های مشترک در بعضی دستگاه‌هامختصری درباره حال و هوای بعضی دستگاه‌هاضربی‌هاگوشه‌ها و فلسفه نامگذاری آن‌هابرخی اصطلاحات معمولعلت نامگذاری گوشه‌هامرکب خوانیمُرصع خوانیآواز در شاهنامهعکس هافهرست منابع

more_vert کتاب درس گفتارهای نقد موسیقی

ادامه مطلب

closeکتاب درس گفتارهای نقد موسیقی

هنر شهادتی است از سر صدق، نوری ست که فاجعه را ترجمه می کند تا آدمی حشمت موهون اش را باز شناسد. مجموعه درس گفتارهای پیش رو و حاشیه های آن، بر پایه ی جست و جو برای یافتن پاسخ یک پرسش و برآوردن یک نیاز پدید آمد. پرسشی که منجر به این زنجیره گفتارها شد این بود: نقد موسیقی می تواند آموزش داده شود؟ فهرست مطالبطرح اولیه ی کارگاه (هشت جلسه نخست)تعاریف اولیه، شنیدار نقدگرانهتکنیک های عمومی نقدسه یاریگر نقد موسیقی و زبان و واژگانآشنایی با برخی بحث ها در زیبا شناسی و فلسفهمسایل علمی نقد موسیقینقد موسیقی ایرانطرح اولیه ی کارگاه (هشت جلسه دوم)نقد تکوینینقد تفسیرینقد نشانه شناسانه ی موسیقینقد روان شناسانه و تحلیل زبان شناسانه ی موسیقینقد نشانه شناسانه ی موسیقینقد سیاسی، ایدئوبوژیک موسیقینقد فمنیستی موسیقیبرخی مسایل در نقد موسیقی مردم پسند

more_vert کتاب گیتارت رو تا دسته قوووورت بده

ادامه مطلب

closeکتاب گیتارت رو تا دسته قوووورت بده

آموزش تئوری موسیقی تو سه سوت، تنها کتاب آموزش تئوری موسیقی با ادبیات طنز ایرانی دلبندم، در اثر ارتعاشات موجی یک جسم، صدا تولید میشه. حالا این جسم میتونه هوا باشه، میتونه یک سطح یکم ارتجاعی، یک رشته تار، یک تکه چوب و حتی یک عدد گلابی باشه! پس عملا هر چیزی اگه تحت شرایطی مرتعش بشه، میتونه صدا بده. آخر این جزوه شما هم از فرت گیجی ویجی به ارتعاش در میاید نگران نباشید.عوامل صوت چیا هستن؟صوت (با سوت اشتباه نگیرید عکسش رو جلد این جزوه هست به اون میگن سووت، این صوته) سه تا عامل اصلی داره که همه می دونید: دامنه، فرکانس (بسامد) و طول موج. مهم ترین اینا از نظر موسیقی، فرکانسه فرکانس چیه؟ برای اینکه حوصله ندارم عکس و اینا نشون بدم!، سیم یه ساز رو تصور کنید. حالا من میام به این سیم یه ضربه میزنم. سیم به طور متوالی نسبت به موقعیت اولیه اش بالا و پایین میشه. توی فیزیک، به تعداد ارتعاشات (حرکت های رفت و برگشتی) در واحد زمان، فرکانسگفته می شود یعنی مثلا این آقا سیمه توی 1 ثانیه، 500 بار نوسان پیدا میکنه. در نتیجه فرکانسش پونصده!

more_vert کتاب جامعه شناسی موسیقی زیرزمینی

ادامه مطلب

closeکتاب جامعه شناسی موسیقی زیرزمینی

در این کتاب سعی بر این بوده تا با تشریح توضیحاتی پیرامون هنر و زندگی در دنیای موسیقی؛به پیشگیری از خطاها پرداخته و راهی بسوی شکوفایی خلاقیت هنرمندان گشوده شود. نوع بیانی که هنرمندان برای نشان دادن افکارشان انتخاب می کنند بر مبنای نگرش و کاوشی است که انجام می دهند و بازتابی که از اتفاقات جهان در ذهنشان جریان می یاد موجب خلق آثاری می شود که تجلی متفاوت و یا همسان در گونه بیان هنر ها پدید می آورد. در واقع هنر با انگیزه های هنرمند مرتبط است و تصوری از جهان است که در قالبی از آثار هنری خلق می شوند و در زمان تماس با مخاطب به معنا می رسد. موسیقی تنها هنریست که بدون دیدن درک می شود و واکنش درونی آهنگساز را به وسیله اصوات نامرئی به دنیای بیرونی نمایان می کند که طی این جریان تصویرهای ذهنی متفاوت و گاه مشابه در شنونده برانگیخته می شود. موسیقی درای زبانی بین المللی و خاص می باد که برای تمام هنرمندان موسیقی دارای مفهومی همسان است و این یکسان بودن زبان نوشتاری موسیقی، دربین کشورهای مختلف، خود نوعی همبستگی و صلح همراه با عشق به انسانیت عرضه داشته و باعث شده است تا این زبان در تمام نقاط جهان قابل درک باشد. فهرست مطالببخش اول: هنر در گذر ایام بخش دوم: دلایل پیدایش موسیقی زیر زمینی بخش سوم: سیر موسیقی ایران در نیم قرن اخیر بخش چهارم: دالایل انگ شیطان پرستی به موسیقی متال بخش پنجم: ارتباط مردم با هنرمند بخش ششم: رویکرد موسیقی زیر زمینی