more_vert کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی

ادامه مطلب

closeکتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی

  کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی، تالیف نجمه فوق و مرضیه جعفری، جهت آموزش زبان انگلیسی در دو بخش متفاوت و مکمل ارائه شده است. یک بخش کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی شامل کارکردهای زبان در شرایط متفاوت بوده و بخش دیگر با نام funny learning (سرگرمی و یادگیری) آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی از طریق مطالب کوتاه و جذاب را در بر می‌گیرد. دنیای امروز دنیای ارتباطات است و زبان مهم‌ترین وسیله ارتباطی‌ست که باید بیش از پیش در تقویت آن بکوشیم. آموزش زبان انگلیسی یکی از راه‌کارهای مؤثر و ضروری این امر می‌باشد. اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم در دﻧﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮه ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن‌ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن واﺣﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺳﺎن‌ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف این کتاب ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﺎری و ﺷﻨﯿﺪاری ﻓﺮاﮔﯿﺮان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ است، ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺿﺮوری روزﻣﺮه شده است.

more_vert کتاب آموزش انگلیسی کاربردی با روشی ساده - سطح 1

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش انگلیسی کاربردی با روشی ساده - سطح 1

کتاب آموزش انگلیسی کاربردی با روشی ساده - سطح 1 نوشته‌ی محسن سعدی خسروشاهی، در کنار آموزش لغات، نکات ریز دستوری، کاربرد لغات و بهبود مهارت شنیداری، تقویت مهارت‌‌های گفتاری و نوشتاری را نیز به شما یاد خواهد داد. (فایل کتاب در تاریخ 1399/03/07 به روز رسانی شده است.) شما همه‌ روزه جملات بسیاری را به زبان خود می‌‌خوانید، می‌شنوید و درک می‌‌کنید، اما این به آن معنی نیست که قادرید تمام آن جملات را خودتان در گفتار و نوشتارتان تولید کنید. این مشکل در مورد یک زبان خارجی همچون انگلیسی بسیار بغرنج‌‌تر است و به جز جملات پیچیده و ادبی، شامل حال بسیاری از جملات ساده و روزمره هم می‌‌شود. تمرینات بسیاری از کتب آموزش زبان انگلیسی موجود در بازار بر روی درک مطلب و تمرینات مصنوعی لغات و گرامر همچون تمرینات وصل‌‌ کردنی، پر کردن جای خالی، مرتب کردن کلمات به‌‌ هم‌‌ ریخته و... تمرکز می‌‌کنند. با اینکه انجام چنین تمریناتی به یادگیری زبان کمک می‌‌کند، اما هرگز نمی‌‌تواند جای تمرین تولید جملات انگلیسی به طور مستقیم را بگیرد. کتاب حاضر حاوی 100 درس، بیش از 500 عبارت و 1000 لغت پرکاربرد است و با روشی کاربردی، به‌ تدریج زبان‌‌آموزان را قادر خواهد ساخت جملاتی تولید کنند که در حالت عادی و صرفاً با خواندن متون انگلیسی و یا دیدن فیلم قادر به تولید آن‌ها نبوده و نخواهند بود، چون بسیاری از جملاتی که شما می‌‌خوانید، می‌‌شنوید و درک می‌‌کنید در حافظۀ‌تان ثبت نمی‌‌شوند. محسن سعدی خسروشاهی را بیشتر بشناسیم: محسن سعدی خسروشاهی دارای چهارده سال سابقۀ تدریس زبان انگلیسی در مقطع متوسطه در مدارس مختلف استان آذربایجان شرقی، دو مقالۀ چاپ شده در یک ژورنال فنلاندی و ترجمه‌ی یک کتاب با عنوان "بزرگترین اشتباه انیشتین" است. او کتاب حاضر را با درک نیاز زبان‌آموزان ایرانی به منبعی تالیف نموده که به کمک آن بتوانند به صورت سیستماتیک و بدون کمک یا تنها با کمک جزئی مدرس و بیشتر به صورت خودآموز، زبان انگلیسی را به راحتی در سطوح مختلف از جمله شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن فراگیرند. فهرست مطالب Passage 1: Going to the ZooPassage 2: Christmas TimePassage 3: She Goes to the NursePassage 4: WaitingPassage 5: ChoresPassage 6: The First SongPassage 7: Visiting the DoctorPassage 8: Different FoodsPassage 9: The CornerPassage 10: A Surprise PartyPassage 11: A New PetPassage 12: Group ProjectPassage 13: A Cat and A MousePassage 14: Lemonade StandPassage 15: New and OldPassage 16: The Kind DentistPassage 17: A Trip to the LibraryPassage 18: A Lot of AntsPassage 19: Picking A CostumePassage 20: Petting ZooPassage 21: Mom is MadPassage 22: Father's DayPassage 23: The Baby SisterPassage 24: Sometimes You LosePassage 25: A New HomePassage 26: Chris and His FishPassage 27: The Oldest BrotherPassage 28: A Successful TradePassage 29: Making a SnowmanPassage 30: English SkillsPassage 31: Practicing DrawingPassage 32: A Day for Ice CreamPassage 33: Taking TestsPassage 34: Helen is BusyPassage 35: Messing UpPassage 36: Introducing MyselfPassage 37: A Long WaitPassage 38: The Teacher Takes Away His PhonePassage 39: No One Likes the FluPassage 40: The CircusPassage 41: An Unhealthy BoyPassage 42: Ferris WheelPassage 43: More MoneyPassage 44: Loving DancePassage 45: A Fun SleepoverPassage 46: ApologyPassage 47: Glass of Milk on the DeskPassage 48: A Simple GiftPassage 49: Hide-and-SeekPassage 50: Excited for the MailPassage 51: Having Fun on a SwingPassage 52: He Walks His DogsPassage 53: A Pencil for EverythingPassage 54: Being CarelessPassage 55: Fluffy the RabbitPassage 56: Three Friends and a Jump RopePassage 57: He Plays with the LadybugPassage 58: The Dog That DigsPassage 59: Playing with the Monkey BarsPassage 60: Playing a DoctorPassage 61: Art ClassPassage 62: Getting Ready for Soccer PracticePassage 63: The Pouch of a KangarooPassage 64: Aunt and UnclePassage 65: A Busy BoyPassage 66: Fruit SaladPassage 67: He Takes His TestPassage 68: Parent-teacher ConferencePassage 69: The Second DogPassage 70: A Cat and a Ball of YarnPassage 71: Taking Care of His Orange TreePassage 72: The Missing NotebookPassage 73: Tag, You're It!Passage 74: Different FlavorsPassage 75: Daydreaming at SchoolPassage 76: A Pet for DadPassage 77: Too SickPassage 78: The Worst StudentPassage 79: Bad MannersPassage 80: Transferring to Another ClassPassage 81: Good MannersPassage 82: The Trouble with BracesPassage 83: Lost on the First DayPassage 84: Stealing is BadPassage 85: Picking Her UpPassage 86: Saving the Princess Passage 87: Make It Hot, Make It Cold Passage 88: A Good ShowerPassage 89: The Wrong ColorPassage 90: Forgetting Her GlassesPassage 91: Quitting His Job Passage 92: Future GoalsPassage 93: A Kind StrangerPassage 94: Excited for ThanksgivingPassage 95: A Sad Book and a Happy BookPassage 96: The Water Slide at the Amusement ParkPassage 97: Keeping a DiaryPassage 98: Trying on ShoesPassage 99: A Lot of Pants Passage 100: Chili Sauce Lover

more_vert کتاب انگلیسی را مثل یک آمریکایی صحبت کنید

ادامه مطلب

closeکتاب انگلیسی را مثل یک آمریکایی صحبت کنید

  کتاب انگلیسی را مثل یک آمریکایی صحبت کنید به قلم ایمی جیلت، در بر دارنده‌ی بیش از 300 اصطلاح و عبارت محاوره‌ای و عامیانه آمریکایی است که در قالب مکالمه و گفت‌و‌گو جهت تقویت زبان انگلیسی شما ارایه شده. این کتاب دارای فایل‌های صوتی است که شامل تلفظ لغات می‌شود. کافی است، نام این کتاب را در کتابراه جست‌وجو کنید تا کتاب صوتی را پیدا کنید. اگر تا حدودی به زبان انگلیسی تسلط دارید و مایل هستید مانند یک فرد انگلیسی سخن بگویید، پس از خواندن کتاب انگلیسی را مثل یک آمریکایی صحبت کنید (Speak English like an American: learn more idioms & expressions that will help you speak like a native) می‌توانید به این هدف برسید. یکی از راه‌های صحبت کردن مثل یک فرد انگلیسی زبان، استفاده از عبارات غیر رسمی و اصطلاحات است. انگلیسی آمریکایی سرشار از اصطلاحات است و این عبارات و اصطلاحات غیر رسمی و محاوره‌ای را در یک کتاب آموزش زبان رسمی نخواهید یافت بلکه بیشتر آن‌ها را در مکالمات روزمره می‌شنوید. این اصطلاحات همچنین در کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مجلات و برنامه‌های تلویزیونی وجود دارند. اما ایمی جیلت (Amy Gillett) در این کتاب به شما کمک می‌کند تا این اصطلاحات و عبارات محاوره‌ای و غیر رسمی را بهتر استفاده کنید. مطالعه کتاب و کتاب‌هایی از این قبیل بی‌شک به شما کمک می‌کند تا دانش زبانی خود را در این زمینه بالا برده و بتوانید از آن‌ها در مکالمات خود استفاده کنید و درک بهتری از آن‌ها داشته باشید. همچنین گوش دادن به فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی برای تقویت مهارت شنیداری و مهم‌تر از همه تقویت لهجه آمریکایی بسیار مهم است. اصطلاحات به زبان جان می‌دهند. اگر به اصطلاحات مسلط شوید و خوب آن‌ها را فرا گیرید گفتار شما طبیعی‌تر و زیبا‌تر خواهد شد و آنچه را که می‌بینید و می‌شنوید بهتر درک خواهید کرد. اغلب زبان آموزان اصطلاحات را کلمه به کلمه یا لفظ به لفظ معنی و ترجمه می‌کنند. اگر شما هم این‌چنین کلمه به کلمه معنی و ترجمه کنید از معنایی که حاصل می‌شود سردرگم خواهید شد. به همین دلیل است که کار با اصطلاحات سخت و دشوار است. در واقع، اصطلاحات به صورت گروهی عمل می‌کنند نه مجزا، یعنی اگر شما هر کلمه را جداگانه ترجمه و معنی کنید چیزی از آن اصطلاح نخواهید فهمید و معنایی که به دست می‌آید نامفهوم است. باید در نظر داشت که ترتیب کلمات در هر اصطلاح اغلب تغییرناپذیر است. به بیانی دیگر، وقتی می‌خواهید در گفتار و مکالمه از اصطلاحات استفاده کنید نباید ترتیب کلمات تغییر کند و بهم بخورد. سعی کنید اصطلاحات را به گفتار و نوشتار روزمره خود بیافزایید همانطور که هر روز لغات جدید را می‌آموزید و به دامنه لغاتتان اضافه می‌کنید. بی‌شک از اینکه انگلیسی را مثل یک آمریکایی صحبت کنید لذت خواهید برد. علی‌رغم وجود کتاب‌های زیادی که در زمینه آموزش زبان و لغات وجود دارد، کمتر کتابی می‌توان در زمینه آموزش اصطلاحات و عبارات محاوره‌ای و عامیانه در انگلیسی آمریکایی یافت. بیشتر تمرکز زبان‌آموزان و دانشجویان زبان بر کتاب‌های آموزشی رسمی است غافل از اینکه برای درک بهتر فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی نیاز به درک و دانش بیشتری در زمینه اصطلاحات محاوره‌ای و عامیانه است چرا که در همه فیلم‌ها و سریال‌ها و مکالمات روزمره مردم آمریکا این عبارات و اصطلاحات زیاد به چشم می‌خورد. فهرست مطالب مقدمه نویسندهیادداشت مترجمدرس 1- روز کاری بابدرس 2- باب با خبرهای بد به خانه برمی‌گردددرس 3- روز مدرسه‌ی تددرس 4- روز مدرسه‌ی نیکولدرس 5- تد عصر از خانه بیرون می‌روددرس 6- سوزان در خانه می‌ماند و کلوچه می‌پزددرس 7- سوزان باب را استخدام می‌کند تا کسب و کارش را اداره کنددرس 8- تد گروه راک تشکیل می‌دهددرس 9- نیکول به دنبال مقام ریاستدرس 10- باب از ویلج مارکت بازدید می کنددرس 11- باب در معامله حسابی چانه می‌زند‌درس 12- سفارش بالا برای کلوچه‌های بابدرس 13- امبر برای پختن کلوچه می‌آیددرس 14- نیکول برای سخنرانی انتخاباتی‌اش تمرین می‌کنددرس 15- باب کلوچه‌ها را به ویلج مارکت می‌برددرس 16- کارول خبرهای خوبی به باب می‌دهددرس 17- همه مشغول پختن کلوچه می‌شونددرس 18- نیکول در آستانه‌ی انتخاباتدرس 19- باب از کارول که عصبانی است تماسی دریافت می‌کنددرس 20- سوزان تماسی غیر منتظره دریافت می‌کنددرس 21- سوزان خبرهای خوب را به بقیه می‌دهددرس 22- باب مهمانی ناخوانده دارددرس 23- امبر ترانه‌ای می‌نویسددرس 24- تد خبرهای خوب بیشتری با خود به خانه می‌آوردپاسخنامه‌ی تمرین‌هافهرست اصطلاحات

more_vert کتاب مکالمات روزمره‌ی انگلیسی

ادامه مطلب

closeکتاب مکالمات روزمره‌ی انگلیسی

کتاب مکالمات روزمره‌ی انگلیسی، به تالیف لیلا زارع، با این قابلیت طراحی و ارائه شده است که هم به عنوان کتابی آموزشی برای طیف وسیعی از زبان آموزان، از مبتدی تا حرفه‌ای و هم به عنوانی کتابی برای افزایش اطلاعات عمومی در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گیرد. گاهی بیان یا نوشتن تنها یک کلمه، مفهومی عمیق و جامع را به شنونده یا خواننده می‌رساند و چه بسا از یک جمله بهتر و مفیدتر باشد. بنابراین کلمات به صورت انفرادی، از جملات یا حتی یک متن کوتاه چیزی کم نخواهند داشت، به ویژه در شیوه های نوین یادگیری زبان‌های خارجی که مفهوم کلمات و عبارات نقشی ویژه یافته‌اند و در راستای هدف یادگیری یک زبان خارجی که همانا یادگیری چگونگی تفکر در زبان مورد نظر و در پی آن یادگیری صحبت کردن در آن زبان می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این بین، یادگیری کلمات ملموس و کاربردی که به صورت عمومی توسط تمام اقشار جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، به بیان دیگر کلمات مورد استفاده در مکالمات روزمره، از نخستین گام‌هایی است که برای رسیدن به این هدف باید برداشته شود. در اینجا شما به مجموعه‌ای کامل از کلمات پرکاربرد در مکالمات روزمره دسترسی دارید. در کتاب مکالمات روزمره‌ی انگلیسی، کلماتی گرد آمده که تعداد آنها به بیش از 1200 کلمه می‌رسد با توجه به مفهوم، موضوع، و یا شکل ظاهری طبقه‌بندی شده‌اند. بنابراین هم به صورت انفرادی و هم در کنار یکدیگر در طبقه‌ی خود، مفهومی کامل را انتقال می‌دهند. برای درک بیشتر مفاهیم و تداعی آنها در ذهن به صورت واقعی، بسته به نوع کلمات و عبارات از روش‌های مختلفی استفاده شده است: برخی از کلمات در جمله‌ای ملموس به کار برده شده‌اند؛ مفهوم برخی دیگر با مثال مورد تاکید قرار گرفته است و نهایتاً تعدادی از آنها در یک متن کوتاه در کنار یکدیگر گرد آورده شده‌اند تا نه تنها مفهوم خود را در شرایط واقعی نشان دهند بلکه مکمل یکدیگر نیز باشند. شایان ذکر است که کل اطلاعات گردآمده با این سه روش، جالب، ملموس و بخشی از زندگی روزمره به حساب می آید. نکته‌ی مهمی که در کتاب مکالمات روزمره‌ی انگلیسی رعایت شده است و بخشی از وجه تمایز آن با دیگر کتاب‌های آموزش لغات انگلیسی، و در حقیقت یکی از نقاط قوت آن به شمار می‌آید این است که درجه‌ی دشواری جملات و متن‌هایی که کلمات در آنها ارائه شده از درجه‌ی دشواری خود کلمات پایین تر و یا با آن برابر است. بدین ترتیب خوانندگان قادر خواهند بود تا تعداد کلمات بیشتری را با سرعتی بالاتر به راحتی به خاطر سپرده، در ذهن نهادینه کرده و به آسانی به یاد آورند. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلماتی که در ارتباط با تعطیلات و جشن ها به کارمی بریم فصل دوم: کلماتی که در ارتباط با خانه به کار می بریم فصل سوم: کلماتی که در هنگام صحبت کردن با دیگران به کار می بریم فصل چهارم: کلماتی که هنگام صحبت کردن در مورد دیگران و بیان احساساتمان به کار می بریمفصل پنجم: کلماتی که در ارتباط با رانندگی به کار می بریم فصل ششم: کلماتی که در ارتباط با بهداشت و سلامتی به کار می بریم فصل هفتم: کلماتی که در ارتباط با غذا به کار می بریم فصل هشتم: کلماتی که در موارد متفرقه به کار می بریم

more_vert کتاب 12 سال تدریس بیهوده

ادامه مطلب

closeکتاب 12 سال تدریس بیهوده

کتاب "12 سال تدریس بیهوده" برای ایجاد انگیزه و یا بالا بردن روحیه شما نوشته نشده است. فرق این کتاب با بسیاری از کتاب های آموزش زبان در این است که شما در این کتاب یکسری دستورالعمل ها و راهکارهای کاربردی را فرا می گیرید که مسیر فراگیری زبان را از سیر زبان گرفته (هدف گذاری، برنامه ریزی و . .) تا پیاز زبان که تسلط به مهارت های شنیداری، خواندن، گفتاری و . .) است را با تمرین های کاربردی به شما آموزش می دهد. در این کتاب شما برای یادگیری زبان خود سیستمی طراحی می‌کنید، که با اجرای روش ها و دستورالعمل ها‌ی آن به راحتی می توانید مهارت های زبانی خود را در حد بالایی توسعه بدهید و زبان را برای همیشه بخشی از زندگی خود کنید.درصد بسیاری بالایی از افراد چند زبانه و زبان آموزان موفق به نکاتی بسیار جالبی اشاره داشتند که نکته مشترک موفقیت آنها در روند یادگیری زبانهای خارجی این بوده است که باید یاد بگیریم که چگونه زبان یاد بگیریم، و چطور زبان را بخشی از زندگی خود کنیم و ایده های کتاب برگرفته از نظر این عزیزان است.با اجرای تک تک روشها و فنون آموزش زبانی که در این کتاب گفته می شود سرعت یادگیری شما حداقل 3 برابر و از طرفی هزینه های شما حداقل یک پنجم کاهش خواهد یافت.دراین کتاب می آموزید کهچه زبان و مهارتی نیاز شما در 6 ماه آینده است.چگونه آموزشگاه زبان خوب پیدا کنیم.چگونه منابع آموزش زبان متناسب با شغل و نیاز خود پیدا کنیم.چگونه از زمانهای مرده برای یادگیری زبان استفاده کنیمچگونه با کمترین هزینه زبان یادبگیریمچگونه مهارتهای گفتاری، شنیداری و خواندن را بهبود ببخشیم.و از همه مهمتر یادبگیریم چگونه زبان یادبگیریم و زبان را بخشی از زندگی خود کنیم.چرا هرزبان آموز موفق و یا موسسات زبان باید حداقل یک کتاب 12 سال تدریس بیهوده داشته باشند؟چرا داشتن این کتاب به همه زبان آموزان توصیه می شودمعمولا بسیاری از زبان آموزان تا به حال متحمل هزینه های بسیاری برای یادگیری زبانهای خارجی شده اند. و همیشه تقصیر را بر گردن آموزشگاه و استاد زبان و حتی منابع و کتابهای موجود انداخته اند. و تنها راه چاره را تعویض آموزشگاه و استاد و ... دانسته اند و از این نکته مهم غافل مانده اند که دقیقا یادگیری زبان از لحظه خروج از کلاس اتفاق می افتد. اما به دلیل عدم آگاهی از روشها و فنون بسیار ساده در مسیر یادگیری زبانهای خارجی فرصت یادگیری زبان را برای خود فراهم نکرده اند. این کتاب دقیقا برای شما نوشته شده است تا با در دست داشتن یک دستورالعمل یادگیری زبانهای خارجی به نتایج فوق العاده ای در مسیر یادگیری زبانهای خارجی برسید.دو مزیت اصلی این کتاب1- این کتاب حاصل تجربه 12 سال تدریس و مشاوره در زمینه آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است که برنامه ها و رفتارهای آموزشی زبان آموزان موفق را زیر نظر قرار داده ام و با توجه به آنها دستورالعملی را برای فراگیری زبانهای خارجی تدوین کردم.2- نویسنده ی این کتاب یک مربی، معلم زبان و همچنین سخنران است که از تجارب کاملا شخصی خود در این کتاب گفته است. او براین باور است که این کتاب یک نقشه راه است که هر استاد و زبان آموز با اجرای آنها حداقل 3 برابر سرعت آموزش و یادگیری خود را افزایش می دهد. فهرست مطالب فصل اول: قطب نمای زبان یابفرآیند یادگیری زبان برادر بزرگتر علاقه به یادگیریفرآیند یادگیری زبان یعنی: عامل تمرکز در یادگیری زبانتمرکز آری، تنوع ممنوعخاطره زبانیفصل دوم: اصل مرکب در یادگیری زبان های خارجیتعریف اصل مرکب به زبان سادهمثال اصل مرکب در یادگیری زبان انگلیسیفصل سوم: ویروس های که دوست ندارند شما زبان یادبگیریدویروس شماره 1: وقت ندارمزمان های به اصطلاح مردهویروس شماره 2: ویروس وقت کلاس رفتن ندارمخاطره زبانیویروس شماره 4: هر کاری می کنم زبان یاد نمی گیرمراه حل: آشنایی با سبک های یادگیریسبک یادگیری دیداریتکنیک های یادگیری دیداریسبک یادگیری شنیداریتکنیک های یادگیری شنیداریویروس شماره 5: خاطرات بد زبانیراه حلفصل چهارم: برنامه ریزی خودخوان و گروهی برای یادگیری زبان های خارجیداستان شیرین بازنده هاتهیه قرارداد زبانیعقد دائم با زبانای کاش در تهران زندگی می کردمابزار زبانیتعیین سطح زبانیشکار منابع زبانیایجاد عادات زبانیدر تیم زبان فوروارد باشیدبرنامه خودخوان و گروهیخاطره زبانیمرور به توان ایکستفکر به زبان مقصدشبکه های اجتماعی با طمع زبانمزایای این گروه ها در صورت تداوم:صندوقچه زبانیلیست های مورد علاقه با طمع سایت زبانمعلم زبان باشیدمزایای این روش:اپلیکیشن های زبانیتشکیل خانواده زبانیکارگاه تراشکاری و برشکاری زبانخاطره زبانینقاشی مسیر رفت و برگشت به رنگ زباندفترچه خاطرات انگلیسیثبت نام در سایت زبان پلنتغییر زبان ابزارهای الکترونیکییادگیری گروهیاستفاده از منابع هم سطح خودتانتمرین:فصل پنجم: آموزشگاه زبانآموزشگاه آری یا نه؟انتخاب آموزشگاهنکتههمراه زبانی در آموزشگاه زباناستادانی که نمی خواهند شما زبان یاد بگیریدزنگ تفریح:فصل ششم: گفتاریجرات اشتباه کردنآینه گفتارینکتهضبط صداشکار جملات با ارزشتکه کلام هازبان بدنالگوی گفتارینقاشی مکان ها با رنگ زبانشکار دوستان زبان دانشمرده شمرده صحبت کنیمراهکار:یادگیری علایم فونوتیکخاطره:گوینده خبر شویدقدرت بیاناستفاده از پاورپوینتنکاتی برای ایجاد پاورپوینتخلاصه سازیمترجم شفاهی باشیدتأسیس کارخانه جمله سازیهم دلی از هم زبانی بهتر استفصل هفتم: شنیداریگزینش منابع صوتیمقایسه فیل و فنجانفایل های صوتی با سرعت ژیاناستفاده از هدفون آری یا نه؟؟؟؟ضبط صدای استادورزش و آموزش زباناخبار انگلیسیدستگاه سوال سازفصل هشتم: خواندنمادر مهارت هامزیت خواندن نسبت به شنیدنکبوتر با کبوتر، سطح با سطحشرایط انتخاب متناستفاده از دوربین به جای نزدیک بین در متون زبان اصلیتماشای متن از ارتفاع 500 متریترجمه مقابله ایدرک به جای ترجمهموضوع خوانیکمک شبکه های اجتماعی به فراگیری زبانکامنت خوانی و کامنت نویسیاستفاده از قیچی در بهبود مهارت خواندنخاطره:فصل نهم: لغاتسر شماری واژگانخاطره:انتخاب دیکشنری مناسب:چرا شما به یک دیکشنری خوب نیاز دارید؟یک دیکشنری خوب چه ویژگیهایی دارد؟چهطور از دیکشنری استفاده کنیم؟دیکشنری خوانیمزایای دیکشنری خوانی:خلق دیکشنری با نام خودتانآشنایی با ریشه های لاتینپیشوند و پسوند، دو یار جدا نشدنییادگیری افعال دو قسمتیراه حل:جراحی واژگاننصب فیلترینگ برروی لغات غیر ضروریدرخت زبان به جای دانه زبانخواندن برگه های تبلیغاتییادگیری لغت با کمک تابلوهای دو زبانهمدیریت دو دقیقه ای در یادگیری لغاتهر لغت جایی و هر جمله مکانی دارددفترچه خاطرات، رفیق فابریک زبان آموزیادسپاری لغات با کمک جعبه لایتنرچرا جعبه لایتنر؟جعبه لایتنر و زبان آموزروش کارچند نکته کلیدی در استفاده جعبه لایتنرروش درست کردن برگه های آماده:اهمیت تفکر در یادگیری زبانفصل دهم: فیلم زبان اصلیموضوع فیلمفیلم یا سریالفیلم با زیرنویس یا بدون زیرنویساقداماتی که در حین فیلم دیدن می باید انجام داد:فصل یازدهم: گرامرچند کیلو گرامر لازمه؟گرامر تستی یا گفتاریطبیعیترین راه فراگیری گرامرلذت بخش ترین روش فراگیری گرامرگرامر در نوشتارافعال بی قاعده و گرامرسایت های گرامریاهمیت انتقال معنا به جای گرامرزنگ تفریح:فصل دوازدهم: تلفظکدام لهجه بهتر است؟نرم افزار تحلیل تلفظدرباره نویسنده

more_vert کتاب جامع گرامر زبان انگلیسی

ادامه مطلب

closeکتاب جامع گرامر زبان انگلیسی

  کتاب جامع گرامر زبان انگلیسی نوشته‌ی زاهد پرزور، یکی از کامل‌ترین آثاری است که توانسته به زبانی ساده و بسیار شیرین نکات گرامری را از سطوح پایه تا پیشرفته متناسب با تمامی پایه‌ها و رده‌های سنی جهت یادگیری بهتر ارائه دهد. زاهد پرزور در کتاب جامع گرامر زبان انگلیسی تمام نکات کلیدی دستور زبان انگلیسی را به صورت بسیار کاربردی بیان و با طرح و روشی ابتکاری که با بهره‌گیری از تئوری‌ها و تکنیک‌های علمی متعدد هستند مطالب را طوری آموزش می‌دهد که از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل شده و در طول سالیان دراز فراموش نشود. کتاب حاضر سعی بر این داشته تا هر آنچه در کلاس‌های زبان در گرامر می‌آموزید را گردآوری کند تا همیشه منبعی برای گرامری که در کتاب‌های مختلف زبان یاد گرفتید داشته باشید. فهرست مطالب فعال کمکیفعل کمکی TO BE (بودن) منفی کردن فعل TO BE (در زمان حال) سوالی کردن TO BE (در زمان حال) گذشته‌ی فعل TO BEمنفی کردن گذشته‌ی فعل TO BEسؤالی کردن گذشته‌ی فعل TO BEفعل کمکی TO D0 انجام دادن) منفی کردن فعل TO DO در زمان حالگذشته‌ی فعل TO DOمنفی کردن فعل TOD0 در گذشتهفعل کمکی TO HAVE (داشتن) منفی کردن فعل TO HAVE (در زمان حال) سؤالی کردن فعل TO HAVE (در زمان حال) گذشته‌ی فعل TO HAVEسؤالی کردن فعل TO HAVE (در گذشته) منفی کردن گذشته‌ی فعل TO HAVEدر زمان حال سادهمنفی کردن زمان حال سادهسؤالی کردن زمان حال سادهخلاصه‌ی مطالبزمان گذشته‌ی سادهافعال باقاعدهافعال بی قاعدهمنفی کردن زمان گذشتهسؤالی کردن زمان گذشته‌ی سادهخلاصه‌ی مطالبصفت در زبان انگلیسیصفت ملکیضمایر ملکیHOW MANYHOW MUCHTHERE ISTHERE AREسوالی کردن این عبارت‌هاجملات امریجملات امری مثبتجملات امری منفیجملات امری کلیضمایر مفعولیضمایر انعکاسیجایگاه ضمایر انعکاسیزمان حال استمراریزمان گذشته استمراریسؤالی کردن گذشته استمراریزمان آینده‌ی سادهسوالی کردن آینده‌ی سادهمنفی کردن آینده‌ی سادهTO BE GOING TOکاربرد ANY و SOMEحال کامل یا ماضی نقلیسوالی کردن این زمانحال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری) ماضی بعیدمنفی کردن و سوالی کردن ماضی بعیدبرای ماضی بعید باید دو فرمول را به خاطر بسپاریمقیودترتیب قید‌ها در زبان انگلیسیقید مکانقید زمانقید حالتمقایسه صفات و قیدهاصفات یک سیلابیصفات دو سیلابی که به اختم می‌شوندصفات چند بخشیصفات بی قاعدهجملات الحاقیضمایر استفهامیWHO (چه کسی) WHERE (کجا) ضمایر موصولیWHO (که) WHOM (که) WHICH (که) جملات اسمی کاربرد IT به عنوان فاعل جملهکاربرد اسم مصدر به عنوان فاعل جملهجملات شرطیجمع بندی جملات شرطی

more_vert کتاب کنکور زبان انگلیسی: واژگان و کلوز تست

ادامه مطلب

closeکتاب کنکور زبان انگلیسی: واژگان و کلوز تست

  کتاب کنکور زبان انگلیسی: واژگان و کلوز تست به قلم عباس شادلو، به طرح سوالات و پاسخ دو بخش اصلی کنکور زبان انگلیسی یعنی واژگان و کلوز تست‌ها می‌پردازد و مجموعه سوالات سال‌های 90 تا 98 را با ترجمه آن‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد. در این کتاب واژه‌های مهم و اصلی از متن جدا و در جدولی جداگانه گردآوری شده‌اند. روش بهینه خواندن کتاب آن است که ابتدا دو یا سه بار سوالات یا کلوز تست‌های انگلیسی را از اول تا آخر بخوانید، سپس به جدول واژه‌های روبه‌روی آن که کلمات مهم و رایج متن هستند مراجعه نموده و سعی کنید با تکه‌ای کاغذ یا با دست روی معنی فارسی را پوشانده و بدون دیدن معنی آن، دو یا سه بار کلمات انگلیسی را مرور نموده تا در ذهنتان جای گیرد. در صورت عدم درک معنی در مرحله بعد می‌توان به معنی واژه مراجعه کرد و بهتر آن است که برای تمرین چند بار از روی این واژه‌ها نوشته شود. مطمئن باشید این کار در کنکور کمک شایان توجهی به شما خواهد کرد. در نهایت سعی کنید متن انگلیسی را با توجه به معنی واژه‌های داده شده ترجمه و به ذهن بسپارید. در صورتی که سوالات و معنی کلمات را متوجه نشدید می‌توانید به ترجمه متن مراجعه کنید. تأکید بر این است که هرگز از روی متن ترجمه، روخوانی صرف نکنید بلکه ابتدا متن اصلی انگلیسی کلوز تست‌ها و سوالات را چند بار سریع بخوانید و به خاطر بسپارید. نکته بسیار مهم دیگر در این کتاب که آن را از کتاب‌های مشابه متمایز می‌سازد، کنار هم قرار دادن لغات مشابه و بسیار رایجی است که به احتمال بالا در کنکور بدان برخورد خواهید کرد. لغات مشابه می‌تواند شما را از معنی متن اصلی بسیار دور کند و لذا یادگیری آن‌ها در کنار هم می‌تواند از اشتباهات احتمالی حتی‌المقدور جلوگیری کند. در کتاب کنکور زبان انگلیسی بر ترجمه سوالات مطرح شده تاکید شده و اولویت بیشتر با گسترش دایره لغات داوطلبان بوده اما آنچه اهمیت دارد آشنایی کامل با نوع سوالات است که در هر مورد توضیح نیاز دارد که توسط اساتید کنکور توضیح داده خواهد شد. با استفاده درست از این کتاب می‌توانید دست کم 30 درصد از 40 درصد یا بیشتر از سوالات واژگان و کلوز تست‌های کنکور را پاسخ دهید.

more_vert کتاب روزآموز عبارات عمومی و روزمره زبان انگلیسی (بصورت موضوعی)

ادامه مطلب

closeکتاب روزآموز عبارات عمومی و روزمره زبان انگلیسی (بصورت موضوعی)

  کتاب روزآموز عبارات عمومی و روزمره زبان انگلیسی (بصورت موضوعی) نوشته‌ی فریدون فریدونی، قریب به 2000 کلمه و اصطلاح کاربردى و روزمره انگلیسى زبانان را در خود گنجانده است؛ 2000 عبارتى که در آموزش زبان انگلیسى از چنان اهمیت حیاتى برخوردارند که زبانشناسان بگویند: این 2000 لغت را بیاموزید تا بر 80% زبان انگلیسی مسلط شوید! این کتاب، اثر بسیار متفاوت و تاثیرگذار دیگر از نشر ابتکاری «روز آموز» است که در 12 فصل و 50 بخش، تمامی موضوعات عمومی مرتبط با زندگی روزمره انگلیسی زبانان را پوشش می‌دهد. در فهرست این کتاب جامع و مانع، همه جزییات مربوط به فصل‌ها و بخش‌ها - به هر دو زبان انگلیسی و فارسی - آورده شده است. در کادر «سوال» هر روز / صفحه 5 کلمه انگلیسی با تلفظ فارسی آن‌ها، و در کادر «جواب» معانی و معادل‌های فارسی آموزش داده شده است. لغات همه بخش‌های 50 گانه بر اساس ترتیب الفبای انگلیسی مرتب شده‌اند تا امکان دیگری برای تسهیل آموزش را فراهم آورد. اگر بگوییم این روز آموز از کامل‌ترین و بهترین روز آموزهای زبان انگلیسی است که بصورت موضوعی همه عبارات عمومی روزمره را آموزشی آسان و دلپذیر می‌دهد، سخن به گزافه و اغراق نگفته‌ایم! مطابق «روش و دستورالعمل خاص روزآموز» این کتاب هم در 365 روز 25 دقیقه‌ای آموزشی تضمینی و بدون فراموشی می‌دهد. چنانچه نخواهید از این دستورالعمل و روش خاص بسیار آسان و کاربردی برنامه محور بهره بگیرید و همان رفتار که با هر کتاب دیگر می‌کنید با این کتاب متفاوت روش‌مند هم بکنید (مثلا در کمتر از هفته‌ای تمامش کنید و یا با توجه به فهرست فصل با بخش مورد نظرتان را بخوانید و...) بدیهی است که انتظار تضمین و عدم فراموشی نداشته باشید.

more_vert کتاب راهنمای کامل Interaction access

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای کامل Interaction access

  کتاب راهنمای کامل Interaction access به قلم پاملا هارتمن و جیمز منتل، شامل ترجمه کامل متون، توضیح تمرین‌ها، نکات و اصطلاحاتی است که در دروس کتاب Enghish for the students of HUMANITIS 2 آمده‌اند. پاملا هارتمن (Pamela Hartmann) و جیمز منتل (James Mentel) این کتاب را برای استفاده‌ی دانشجویان علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور منتشر کرده‌اند. فهرست مطالب فصل 1: محلات، شهرها و شهرک‌هافصل 2: خرید کردن و تجارت الکترونیکفصل 3: دوستان و خانوادهفصل 4: مراقبت بهداشتیفصل 5: مردها و زن‌هافصل 6: خواب و رؤیافصل 7: کار و شیوه‌ی زندگیفصل 8: غذا و تغذیهفصل 9: مسافرت و اوقات فراغتفصل 10: سیاره‌ی ما