مقالات روابط عمومی
کتاب تئوری و عمل در روابط عمومی
تاریخ 25 فروردین 1398 ساعت 19:26:08
کد خبر: 000886
کتاب تئوری و عمل در روابط عمومی

کتاب تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات اثر استاد میرسعید قاضی یکی از کتاب های با ارزش کاربردی، علمی و تاریخی است که بارها تجدید چاپ شده است. 

خلاصه تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات

نویسنده کتاب : علی میر سعید قاضی

 

سیستم ها و مجموعه ها از نظر پیوند وتعامل با محیط 2 دسته اند:

سیستم های باز : سیستمی که با پیرامون خود ارتباط – اتکاء و پیوستگی و تعامل دائم دارد . ( به شرط ارتباط با محیط به حبات خود ادامه می دهد )

سیتسم های بسته : سیستمی که متکی به خود بوده و بدون ارتباط با محیط است .( واقعیت های ذهبی اند نه عینی )

نکته: افراد و موسسات برای رسیدن به مقاصد خود نیازمند:

 

* حسن رابطه

* درک متقابل

 

نکته : از دهه آغازین قرن 20 واحد روابط عمومی در ساختار سازمانی ایجاد شد .

نکته : تعریف مفهومی و کاربردی روابط عمومی در پانزدهمین کنگره جهانی روابط عمومی در سال 2000 در شیکاگو برگزار شد .

نکته : شناخته ترین نظر یه پرداز روابط عمومی : پروفسور گرانیک

نکته : نیاز ضرورت برقراری ارتباط هر سازمان ابتدا در ذهن مدیر تولید یافته سپس در واحد روابط عمومی مصداق عینی می باید .

 

تعاریف مفهومی روابط عمومی :

مسئولیتها و وظایف ارتباطی مدیریت سازمان که مدیران می کوشند برای دستیابی به اهداف سازمانی با محیط خود سازگار – هم صدا و در صورت نیاز در محیط تغییراتی مطلوب ایجاد نمایند.

انجمن روابط عمومی انگلستان :

تلاش ها و اقداماتی آگاهانه – برنامه ریزی شده و سنجیده جهت استقرار و کسب تفاهم متقابل

انجمن روابط عمومی آلمان :

تلاشهای آگاهانه و قانونی به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل براساس تحقیق علمی و عملی

انجمن روابط عمومی دانمارک :

تلاش مستمر و منطبق با روش های علمی و عملی که مدیریت سازمان های بخش خصوصی و دولتی به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حس علاقمندی

 

تعریف کاربردی روابط عمومی :

مدیریت ارتباطات یک سازمان با مخاطبان آن

مخاطبان در رسانه ها : اشخاص حقیقی هستند که پیام ها جهت دریافت آنها تولید و ارسال می شود .

مخاطبان در روابط عمومی : اشخاص حقیقی –حقوقی و مجازی هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم از یک سازمان تاثیر می پذیرند و بر آن تاثیر می گذارند .

 

تقسیم بندی مخاطبان در روابط عمومی :

1-از نظر ارتباط ساختاری با سازمان : درون سازمانی – برون سازمانی

2-از نظر اهمیت مخاطبان اصلی : ثانوی – حاشیه ای

3-از نظر موضع گیری در برابرسازمان : موافق –مخالف – بی طرف

4-از نظر زمان : کنونی – آینده

5-از نظر تعداد : محدود و خاص – فراوان و همگان

نکته : مخاطب شناسی موفقیت اجرایی در کار در روابط عمومی را تضمین می کند .

 

وظایف اصلی روابط عمومی :

- اطلاع رسانی

- تبلیغ و ترغیب

- مشارکت جویی – همگرایی و بهینه سازی امور

نکته : اولین اصل جامعه مدنی و یک نظام مردم سالار : اصل شفافیت و عینیت امور – پاسخگویی

نکته : بازیگر اصلی جوامع اطلاعاتی و دیجیتالی مراکز تحقیقاتی : روابط عمومی

نکته : وظیفه اصثلی روابط عمومی : اطلاع رسانی

نکته : روابط عمومی باید از طریق فعالیت های پژوهشی – افکار سنجی خواست ها ، نیازها ، علایق مردم را بسنجد .

 

انواع روابط عمومی :

روابط عمومی توجیه گر : ( ویژگی ها )

1-سازمان محور – مدیر محور است

2-تحریف – پنهان کاری – دروغ و جلوگیری از نشر اسلاعات واقعی و عینی سازمان

3-برقراری ارتباط یک سویه – توجیه کننده

روابط عمومی تبیین گر :

1-توصیف کننده و روایتگر است به دنبال رویدادها حرکت می کند و به شرح و بیان و گزارش آنها می پردازد .

2- فاقد برنامه استراتژیک و اجرایی است

3-منفعل – بدون ابتکارو خلاقیت

4-دارای روحیه محافظه کارانه – بدون انگیزه –بدون ریسک پذیری

روابط عمومی تحلیل گر :

1-مخاطب مدار – دارای اهداف دراز مدت

2-با برنامه – حرکت پیشاپیش رویدادها

3-هدف اصلی : تقویت درک متقابل با مخاطبان

 

چهار الگوی روابط عمومی گرونیک و هانت :

1-کارگزاری تبلیغات مطبوعاتی : جلب توجه رسانه به سازمان

2-الگوی اطلاعات همگانی : انتشار درست اطلاعات و اجتناب از پخش اطلاعات منفی

3-الگوی دو سویه سازمان محور : الگوی فریبکارانه – نفع سازمان

4-الگوی دو سویه مخاطب محور : تاثیر هم سنگ و برابر بر مخاطب دارد – سود اطمان و مخاطب –اقناع کمتر

 

نام های دیگر روابط عمومی :

بخش ارتباطات : شرکت های بزرگ بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا

اداره عمومی : ایالات متحده آمریکا وزارتخانه های دولتی و ارتش – مدیران و کارشناسان را PAOS می نامند

اطلاعات همگانی : خانواده سازمان ملل متحد - مدیران و کارشناسان را PIOS می نامند

 

رشته های نزدیک روابط عمومی :

بازار یابی : فعالیت ارتباطی مدیریت سازمان جهت شناسایی نیاز های مخاطب

برآورد تقاضا – تولید – قسمت گذاری – ترویج و تبلیغ – توزیع – تضمین کیفیت – عرضه خدمات بعد از فروش

تبلیغات بازرگانی : شیوه ای از پخش اطلاعات برای مقاصد فروش

رسانه های با دریافت وجه باید عین پیام مشتری از نظر شکل و محتوا پخش کنند .

نکته : تبلغ موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فاقد اهداف و مقاصد فروش است .

آوازه گری : اطلاعات آرایش شده و برجسته که موسسه به رسانه می دهد و رسانه به دلیل ارزش های خبری یا علائق مخاطبان آنها را عیناً یا با دستکاری پخش می نمایند .

* موسسه در آوازه گری به رسانه وجهی پرداخت نمی کند .

نکته : در آغاز پیدایش رشته روابط عمومی همه فعالیت های آن آوازه گری و پوشش اخبار و اطلاعات مرتبط با سازمان بود .

 

انواع تبلیغات :

تبلیغات سفید : اگردرون مایه آن توسعه – پیشرفت – نفع مخاطب باشد . ( منبع پیام مشخص است )

تبلیغات سیاه : منافع منبع تبلیغ – اطلاعات دروغین – منبع کاذب

تبلیغات خاکستری : اطلاعات مبهم – اغراق آمیز – گزینشی –دستکاری آمار و ارقام

نکته : اصطلاح روابط عمومی برای اولین بار در ایالات متحده آمریکا در نوشته های اداره اتحادیه راه آهن ایالات متحده به کار برده شد .

 

پدر روابط عمومی ( لی ) و اولین شرکت روابط عمومی توسط او تاسیس شدوانتشار : اعلامه اصول

نخستین دوره آموزشی روابط عمومی : دانشگاه نیویورک

ادوارد برنیز : نویسنده کتاب : روابط عمومی تاکتیک ها و استراتژی ها - اولین کتاب در مور روابط عمومی است

روابط عمومی برای اولین بار درسال 1330 در شرکت نفت ایران راه اندازی شد

نخستین سمینار روابط عمومی درآبادان سال 1343

دومین سمینار روابط عمومی در کرمانشاه در سال 1344

دکتر حمید نطقی بنیانگذار و پدر روابط روابط عمومی ایران نویسنده کتاب ( مدیریت روابط عمومی )

مارشال مونتگمری : رئیس روابط عمومی شرکت نفت ایران در جنگ جهانی دوم

مسعود برزین : نویسنده کتاب ( چگونه روابط عمومی کنیم )

نظر مسعود برزین درمورد روابط عمومی : ( روابط عمومی یکی بازی است باز شیرین و دوست داشتنی- روابط عمومی یک بازی است ین نوع شطرنج است سهل و ممتنع )

ابوالقاسم حالت : مشهورتین شاعر طنز پرداز ایران در روابط عمومی -مسئول هفته نامه اخبار هفته و مدیر مجله صنعت نفت

محمد علی بهتاش : مسئولیت جمع آوری و بررسی پرونده های آماری و اطلاعاتی کشور – تاسیس وزارت اطلاعات و جانگردی

در سال 1350 جایگاه ریاست دانشگاه تهران همسنگ پست نخست وریزی بود

ابوالفضل مرعشی نجفی : مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران

ابوالفضل مرعشی نجفی : نشریه اتحاد ملل از ایشان استه

نشریه اتحاد ملل : نخستین نشریه تخصصی واحد روابط عمومی

استاد حسین عماد افشار : نویسنده کتابهای : گزارش و نگارش در روابط عمومی – شیوه نگارش فارسی در مطبوعات

 

کتاب شناسی :

کتاب روابط عمومی ( نخستین کتاب به زبان فارسی در رشته روابط عمومی ) : علی اکبر دیباج

مدیریت و روابط عمومی : دکتر حمید نطقی

روابط عمومی : دکتر رضا امینی : این کتاب برگردان کتاب Effective Public Relations این کتاب اصلی ترین مرجع آموزشی و روابط عمومی در جهان است.

تحقیقی پیرموان روابط عمومی ایران : علی میر مسعد قاضی : حاصل تحقیق میدانی

چگونه روابط عمومی کنیم : مسعود برزین : کتاب علمی و کاربردی روابط عمومی است

گزارش و نگارش در روابط عمومی : حسین عماد افشار

فعالیت های اصلی روابط عمومی : اطلاع رسانی و تبلیغات

رشته روابط عمومی با تلاش کاظم معمتد نژاد به صورت رشته ارتباطات اجتماعلی با دو گرایش روزنامه نگاری و روابط عمومی تدریس شد .

نخستین نشریه تخصصی روابط عمومی : هنر هشتم ( امتیاز متعلق به اداره کل تبلیغات )

هم اکنون 4 نشریه تخصصی ادواری روابط عمومی در کشور وجود دارد .

قدیمی ترین انجمن روابط عمومی جهان : انجمن روابط عمومی آمریکا PRSA

بزرگترین شرکت های روابط عمومی جهان در : ایالات متحده آمریکا و نیویورک

مرکز فدراسیون روابط عمومی آسیا در : بانکوک پایتخت تایلند

قوی ترین روابط عمومی در قاره اروپا : انستیتوی روابط عمومی بریتانیا

روابط عمومی در آمریکای لاتین از 13کشور تشکیل شده

منشا پیدایش روابط عمومی بخش خصوصی کشور آمریکا

پایه موفقیت روابط عمومی : رضایت مخاطبان آن است

اصول مدیریت موفق : اجرای شیوه ها ی رضایت مخاطبان

 

فرایند برنامه ریزی :

ارزیابی اجرای برنامه تدوین برنامه تحقیق

روابط عمومی الکترونیک بهره گیری از نرم افزار و سخت افزار ارتباطی که ماموریت خود را لحظه ای برای مخاطب انجام می دهد .

روابط عمومی مجازی روابط عمومی دیجیتالی روابط عمومی الکترونیک روابط عمومی سنتی

اولین موسسه اینترنتی روابط عمومی در ایران به نام : کارگزار روابط عمومی راه اندازی شد .

ورود به سایت انجمن جهانی روابط عمومی از طریق : دروازه روابط عمومی

 

فصل دوم : فرد در روابط عمومی

پایه های مدیریت در کشورها صنعتی به عنوان حرفه گرایی

1-دانش – اطلاعات هر حرفه

2-عمل به حرفه بر اساس مهارت

3-اصول حرفه ای و اخلاقی بر نحوه کار هر کرفه حکومت می کند

4- برای کنترل در حرفه استانداردها و ضوابطی وجود دارد

فرد حرفه ای : کسی است که با کسب آموزش و تجربه به عنوان شکل و منبع درآمد کاری را در پیش میگیرد و آن با علاقمندی –درستی انجام می دهد

فرد آماتور : کسی است که بر اساس ذوق – احساس و هوس کاری را انجام می دهد بدون آنکه آن را شغل خود بداند

مسئولین روابط عمومی نمی توانند به راحتی وظایف خود را برشمرد :

1-روابط عمومی اشکال مختلف دارد پس وظایف آن متعدد و خارج از مرز است

2-روابط عمومی چون رشته جدیدی است مدیران نسبت به وظایف آن دارای اتفاق نظر نیستند .

 

استعداد عبارت است از :

آمادگی – ظرفیت – تناسب و توانایی فرد برای یادگیری و انجام کاری خاص

برایسشنجش علاقه افراد به شغل مشخص در آمریکا از آزمون علاقه شغلی استرانگ استفاده می کنند

آزمون کودر : آزمون علاقه به مساغل حرکتی – حسابداری – ادبی – هنری – خدمات اجتماعی و ...

دو ویژگی روانی در کار روابط عمومی مورد نیاز است :

1-اندیشه زایا یا اندیشه خلاق و نوآوری

2-انگیزه پیشرفت

 

اندیشه : محور اصلی زندگی آدمی

خیالبافی برخلاف همخوانی آزاد دارای جهت و هدف می باشد اما هدفی ناممکن و غیر واقعی را دنبال می کند .

اندیشه عملی : فکری که در مورد اعمال و افعال جاری و امکان پذیر به کار می رود و در بستر جریان های عینی و عملی حرکت می کند .

اندیشه خلاق : اندیشه ای که تجارب – اندیشه ها و عقاید مختلف را به یکدیگر مربوط ساخته ترکیبها و انگاره های تازه بازآفرینی شده اند که از تخیل – الهام و اشراق ناشی می شود به آن می افزاید تا به یک نتیجه عملی برسد .

انگیزه پیشرفت :

نیروی درونی که فرد را به کوشش وا می دارد

فرد یا تحت تاثیر عامل خارج از وجود خود است : تحریک

یا تحت تاثیر نیروی داخلی : انگیزه

انگیزه ها یا نیروهای درونی :

1-انگیزه های فیزلوژیک : اساس بدنی دارد

2-انگیزه های اجتماعی – شخصی : اکتسابی است

نکته :نخستین دوره آموزشی روابط عمومی با نام : دوره روابط عمومی در دانشگاه نیویورک توسط : ادوراد برنیز

نخستین کلاسها – سخنرانی ها و سمنیارها روابط عمومی در ایران توسط : شرکت ملی نفت ایران و وزارت اطلاعات و جهانگردی در سال 1343 آغاز شد

سخنرانان و آموزش دهندگان نخستین : دکتر سهام الدین معزی – دکتر حمید نطقی

بنیانگذاران آموزش در رشته های ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی : دکتر معتمدنژاد – دکتر حمید نطقی

آی ولی لی : نخستین دفتر روابط عمومی را دهه اول قرن 20 در آمریکا تاسیس کرد

 

فصل سوم :

کار اصلی و مامویت اساسی مسئولین روابط عمومی : برقراری ارتباط با مخاطبان سازمان در قالب ارتباطات فردی – گروهی – سازمانی – رسانه ای و همگانی است .

در فرهنگ معین ارتباط به معنی : بستگی – پیوند – رابطه

 

تعریف ارتباط :

عملی که طی آن یک فرد – گروه – جمع و سازمان با فرد – گروه – جمع و سازمان دیگر به تبادل خبر – اطلاعات و دیدگاههای – گرایش ها و تجارت خود می پردازد .

ارتباط هنگامی اتفاق می افتد که ارتباط گر منظور و مقصود خود را به صورت یک نماد کلامی (واژه و کلمات ) یا غیر کلامی ( تصویر – حرکت – رنگ و هر چیز دیگر ) به مخاطب انتقال دهد در اینجا دو عنصر جداگانه وجود دارد :

معنی : در ذهن مخاطب و فرستنده وجود دارد

نماد : به صورت محرک خارجی معنی را به ذهن می آورد .

کلمات : مهمترین نمادها در ارتباط هستند .

 

اهداف ارتباط در روابط عمومی :

1-خبر دادن – مطلع کردن – آموزش دادن

2-ترغیب و اقناع کردن – مجاب کردن – تصدیق کردن – و انگیزه دهی

3-انتقال گرایش و نقطه نظرهاتی خاص

نکته : ارتباط از نظر میزان موفقیت 2 دسته است :

 

1-ارتباط موثر

2-ارتباط غیر موثر

فرایند ارتباط حداقل 6 عنصر دارد : فرستنده – پیام – گیرنده – بازخورد – محیط و زمینه

مدل :

نمونه کوچک شده یک پدیده که اجزاء و رابطه بین اجزاء و قسمتهای آن پدیده رانشان می دهد

اولین تعریف ارتباط از ارسطو و مدل ارتباطی ارسطو : گوینده پیام – پیام – مخاطب

در مدل ارتباطی شانون و ویور : پارازیت وجود دارد .

مدل ارتباطی هارلد لاسول : الگوی 5 وجهی ارتباط است

1-چه کسی ( منبع )

2- چهی می گوید ( پیام )

3-به چه کسی ( مخاطب )

4- از په راهی ( رسانه یا حامل )

5-با په تاثیری ( عکس العمل )

در گذشته وسایل ارتباطی را به 2 دسته تقسیم می کنند :

1-ارتباط رو در رو

2-وسایل ارتباط جمعی

تقسیم بندی سازمان جهان یونسکو از وسایل ارتباطی :

1-وسایل ارتباطی رو در رو

2- وسایل ارتباطی محلی – منطقه ای گروهی

3-وسال ارتباط جمعی : رادیو – تلویزیون – مطبوعات

4-رایانه ها و اینترنت

 

خصوصیات مخاطبین ارتبا ط جمعی :

1-وسیع و فراوان

2-مخلوط و نامتجانس

3-نات آسنا و غیر مشخص

درک عکس العمل در ارتباطات چهره به چهره آسان است و لی در ارتباط جمعی این گونه نیست .

در بین حواس پنجگانه بیشترین حسی که مورد نیاز است : شنوایی است

در یک جریان شنیدن چهار مرحله قابل تشخیص است : تمرکز – شنیدن – درک کردم – یادآوری

تمرکز : توجه حواس به روی یک محرک صوتی معین که از طریق هوا به شنوایی فرد وارد می شود

شنیدن : یک امر فیزیولوژیک است – دریافت فرکانس وارد بر ارگان شوایی و انتقال آن به مغز

درک کردن : اختصاص یک معنی به کلمه دریافت شده

یاد آوری : جمع و ذخیره و طبقه بندی اطلاعات

نکته : گوش انسان قادر است فرکانس هایی بین 125 تا 8 هزار فرکانس در ثانیه را دریافت کند . 125-8000 فرکانس

صحبتهای عادی فرکانسی بین 1000 تا 7500 ثانیه را دارند .

 

انواع شنیدن :

1-شنیدن غیر فعال

2-شنیدن جهت تشخیص

3-شنیدن در لحظات بحرانی و خطر ناک

 

محدودیت ارتباط :

عوامل مزاحم در ارتباط است

عوامل مزاحم 2 نوع است : مزاحم تکنیکی و مزاحم محیطی

مزاحم تکنیکی : عوامل فنی غیر لازم در تمام پیام

1- وجود پارازیت در صدای رادیو

2- – پرش تصویر در ارتباط تلویزیونی

3- – بد چاپ شدن یک نوشتار

عوامل مزاحم محیطی : هر عامل محیطی که برگیرنده پیام در لحظه برقراری پیام تاثیرمی گذارد :

محیط دود آلود

هوای گرم

صداهای مزاحم

عموماً در ارتباط 4 نماد ممکن است به گیرنده پیام برساند :

1-محرک کلامی عمدی

2-محرک کلامی غیر عمدی

3-محرک غیر کلامی عمدمی

4-محرک غیر کلامی غیر عمدی

نکته : میزان موفقیت ارتباط در یک ارتباط کلامی بستگی به : انتخاب صحیح کلمات دارد .

در ارتباط گفتاری نماد بکار رفته : کلمه است

متوسط اوقات ارتباطی شخص شامل :

42 % وقت برای شنیدن و گوش دادن

32% وقت برای شنیدن و صحبت کردن

15% وقت برای شنیدن و خواندن

11% وقت برای نوشتن

هسته اولیه و مبنای ارتباط است : ارتباط گفتاری دو نفره

ساده ترین و موثر ترین شکل ارتباط : ارتباط گفتاری دو نفره است

مصاحبه : گفتگو جهت کسب اطلاع برای یک منظور و هدف خاص

گروه کوچک : تجمع افراد از دو نفر بیشتر که از تشکیل گروه و عضویت در آن دارای هدفی باشند .

 

انواع گروه :

گروه نخستین : یک گروه اجتماعی که هر فرد آن تعلق دارد :خانواده – بستگان – همسایگان

تاثیر گروه نخستین : در طرز تفکر و شخصیت فرد

گروه یادگیری و آموزشی : هدف : کسب علم و تجربه برای ورود به گروههای بعدی

گروه کار : تجمع افراد برای دستیابی به هدف معینی عضویت این گروه جدی تر بوده و دارای مقررات و ضوابط معینی است

هر گروه 3 مرحله را طی می کند :

1-مرحله آغازین : که گروه با یکدیگر آشنا شده ضوابطی را بنا می کند

2-مرحله ای که تضاد و اختلاف : دیدگاهها بین اعضاء آغاز و گسترش می یابد

3-مرحله ای که شرکت کنندگان در جستجوی راه حل بر می آیند

 

سخنرانی :

هر گاه یک یا چند نفر به عنوان سخنران پیرامون موضوع معین و در یک مکان مثل سالن اجتماعات –کلاس بزرگ و یا باشگاه برای افراد معین – مشخص و یا عموم سخنرانی کنند .

سخنرانی : ارتباط دو جانبه است

 

مراحل نوشتن :

1-مرحله اول: تهیه اطلاعات

2-مرحله دوم : جمع آوری اطلاعات: در این مرحله حقیقت بدنه و متن مطالب بدست می آید

3-مرحله سوم : نوشتن

هرنوشته شامل 3 بخش است : مقدمه – متن – نتیجه

پایدارترین قسمتی از نوشته که در ذهن خواننده می ماند : نکات آخر نوشته است .

سبک نگارش در مطوعوات – رادیو و تلویزیون : سبک غالب و متعارف است

 

نوشته موثر :

نوشته ای که میل و انگیزه خواندن را تا اتنهای نوشته در خواننده ایجاد کند و منظور و مفهوم نویسنده را به راحتی بیان کند

عناصر نوشته موثر :

درستی و صحت

وضوع و روشنی

سادگی

خواندنی بودن

مراحل پذیرش پیام :

آگاهی و خبردار شدن

علاقمند شدن

مرحله سنجی و ارزیابی

تجربه

پذیرش

انسان ها از نظر پذیرش ایده ها و یا محصول جدید دو دسته اند :

1-کسانی که مطالب جدید را زود می پذیرند ( کارشناسان روابط عمومی این گروه را مورد هدف قرار می دهند )

2-کسانی که مطالب را دیر می پذیرند ( بدبین – محافظه کار – با احتیاط )

 

فصل 4 :

افکار عمومی معادل اصطلاح : Public Opinion

در ادبیات غرب ماکیاول نخستین اندیشمند است که از عنوان افکار عمومی استفاده کرد .

ژان ژاک روسو : اولین متفکر که در آثارش به افکار عمومی و آثار اجتماعی و سیاسی آن پرداخته است .

ژان ژاک روسو : اولین بار مساله عقاید اکثریت و اقلیت را مطرح می کند .

عقاید اکثریت و اقلیت : یکی از بنیادی ترین مفهوم دموکراسی کنونی است

افکار عمومی :

نظر اظهار شده شمار قابل ملاحظه ای از افراد یک جمع نسبت به مساله ای که برای آن جمع در یک تاریخ معین مهم است .

سه نوع جماعت داریم :

جماعت سازمان یافته : اعضا و افراد با تصمیم قبلی گرد هم می آیند و دارای رهبری هستند

جماعت بدون سازمان : بدون رهبرند – ولی از هنجارها و قواعدی پیروی می کنند و دارای نظم اند : مثل : تماشاگران یک مسابقه فوتبال

جمعات خود به خوی و غیر ارادی : در پی یک رویداد مثل انفجار – تصادف گرد هم می آیند . فاقد رهبر – سازمان – قاعده و رفتار هستند .

لئوارد دوب : افکار عمومی را با 2 مفهوم بیان می کند :

الف ) . افکار عمومی درونی : شامل افکار و عقیده اظهار نشده و وجود 3 شرط را برای اظهار آن ضروری می داند :

1-وجود انگیزه کافی

2-وجود بسترهای اجتماعی مناسب ( عوامل ترغیب )

3-نقش گروه های اجتماعی ( نخبگان و ابزارهای اجتماعی مناسب

ب ) . افکار عمومی پنهان : در اثر فشار های اجتماعی – ترس از اظهار و بیان آن

معنی گرایش : طرز تلقی – آمادگی روانی – آمادگی درونی بالفعل برای انجام عملی

عقیده : واکنش لغوی و غیر لغوی فرد در برابر یک موضوع – اظهار و بیان نظر یک فرد نسبت به یک مساله بحث انگیز و مورد اختلاف

نگرش : نوعی آمادگی است تمایل به عمل یا عکس العمل خاصی در مقابل محرکی خاص

* تفاوت باور و عقیده :

باور : آن چیزی است که ما آن را درست می پنداریم و هیچ تردید در صحت آن نداریم

اما عقیده آن چیزی است که درباره یک موضوع مورد بحث فکر می کنیم درست است و آن را اظهار و بیان می داریم

عقاید همگان : مجمومه ای از عقاید افرادی است که همگان را تشکیل می دهد .

نظر لیپمن در مورد نقش رسانه ها :

او معتقد است رسانه های جمعی نقش اولیه و اساسی در تصور ما از جهان خارج و در نتیجه شناخت و معرفت ما از محیط دارند رسانه ها کانال ها و مجراهای هستند که ما را به جهان خارج متصل می کنند .

گفته برنارد کوهن در مورد رسانه ها :

رسانه های ممکن است نتوانند بگویند چگونه فکر کنیم ولی آنها به ما می گویند به چه چیزهایی فکر کنیم

رسانه ها از طریق برجسته سازی امکان تولد افکار عمومی را فراهم می کنند .

اقناع :

یک فرایند ارتباطی که برای تغییر در نگرش و در نهایت رفتار مخاطب با عدم توسل به جبر – زور – تهدید و فریب صورت می گیرد

اهداف اقناع :

متقاعد کردن و مجاب کردن مخاطب به هر قیمتی ( سوفسطائیان و ارسطو اقناع را بر اساس این معنی قبول دارند )

گفتگو با مخاطب جهت رسیدن به شناختی عمیق تر و هم فهمی از طریق مشارکت مردمی ( گرانیک و هانت )

* دشوارترین حالت اقناعی : تغییر عقاید و نظرات مخالف به عقاید خنثی و مساعد است .

 

فصل 5:

اقدامات و فعالیت های روابط عمومی 2دسته است :

1-فعالیت های از قبل پیش بینی شده و برنامه ریزی شده

2-فعالیت اجرایی بنا به نیاز زمان و براساس مصلحت و فوراً بدون پیش بینی

4 مرحله برای موفقیت اقدامات روابط عمومی شامل :

1-تحقیق

2-تهیه برنامه

3-برقراری ارتباط ( اجرای برنامه )

4- ارزیابی

روابط عمومی برای جمع آوری اطلاعات و به دست آوردن نظرات و گرایشات مردمی از افکار سنجی (Survey) استفاده می کند .

افکار سنجی از مطبوعات شروع شده است . در دهه های اول قرن 19 در ایالات متحده آمریکا

بعد از آن دو نشریه خبری در پنسیلوانیا در زمینه انتخابات ریاست جمهوری نظر سنجی کرده است .

در آغاز نمونه گیری در افکار سنجی 2 عامل مهم است :

1-انتخاب حداقل مطلوب تعداد نمونه

2- اتخاذ روشی که همه افراد جامعه مورد نظر فرصت مساوی برای انتخاب شدن در نمونه آماری را داشته باشد .

مهمترین روش های نمونه گیری :

1-نمونه گیری اتفاقی ساده

2-نمونه گیری اتفاقی از طریق طبقه بندی یا قشر بندی : میزان تحصیلات .جنس و ....

3- نموه گیری غیر اتفاقی

مصاحبه های شخصی برای افکار سنجی : یکی از گران ترین روش های تحقیق است زیرا به پرسنل آموزش دیده هزینه های سفر و زمان نیاز دارد .

مخاطبین برنامه های روابط عمومی :

1-عموم مردم

2-گروههای ویژه خارج سازمان

3-گروه یا گروههای داخل سازمان

بزرگترین زمان آزمایش مهارت – کارایی – کاردانی مسئولین روابط عمومی : هنگام بروز فاجعه و بحران است

بهترین روش در هنگام روز بحران و فاجعه : روشن کردن افکار عمومی است

 

فصل 6 :

روزنامه ها : موسسه اقتصادی و انتفاعی هستند

روزنامه ها : 70% درآمد خود را از آگهی تبلیغاتی و 30% از طریق تک فروشی

زمانی اطلاعیه خبری چاپ می شود که حاوی خبر و مطلب جالبی برای خواننده باشد .

دو عامل مهم آزادی مطبوعات را محدود می کند :

1-تهمیت – افترا – حمله به حیثیت و شخصیت افراد

2-علائق و تمایلات خوانندگان

مسئولین روابط عمومی باید در مورد هر روزنامه 3 نکته را بدانند :

1-خط مشی روزنامه

2-سازمان روزنامه

3-مسئولین هر بخش از سازمان روزنامه

مسئولیت سردبیر روزنامه :

مسئولیت هیئت تحریریه – سرویس مختلف روزنامه – مسئول همه نوشته های روزنامه

مسئولیت معاون سردبیر : هدایت هیئت تحریریه

مسئولیت دبیر سرویس : هر یک مسئول یک بخش ورزشی – اقتصاد – هنر

اطلاعیه خبری :

سند ساده ای است که به منظور انتشار خبر یا رعایت اصول خبر نویسی تهیه شده و آماده برای نشر در اختیار رسانه های جمعی قرار می گیرد .

دلایل چاپ نشدن اطلاعیه های خبری :

1- با توجه به سیاست خبری روزنامه : فاقد ارزش خبری بودن

2- دیر به دست مسئول مربوط روزنامه رسیدن

3- خبر پیرامون رویداد کوچک و بی اهمیت است

4- آشکاراً جنبه تبلیغی دارد و به آگهی تبلیغاتی شبیه است

برگه های حاوی اطلاعات و خبر :

نوشته ای که به صورت خبری تنظیم نشده ولی مواد اولیه و اطلاعات لازم را برای تهیه خبر دارا می باشد و اغلب هنگامی که روی دادی در آینده به وقوع خواهد داشت از سوی روابط عمومی ها تهیه و به رسانه های همگانی ارسال می گردد .

خبرنامه :

نشریه ایی است که در فاصله زمانی معین ( روزانه – دو روز یکبار – هفتگی و ... ) جهت نشر اخبار موسسه برای کارمندان و کارگران آن و مردم توسط روابط عمومی موسسه چاپ می شود این فعالیت در ایران به نام بولتن داخلی و بواتن نیز نامیده می شود .

بروشور و کتابچه های راهنما :

نشریات اطلاعاتی و آموزشی هستند که از سوی روابط عمومی های موسسات برای استفاده مراجعه کنندگان – استفاده کنندگان از کالاها و خدمات تهیه می گردد و رایگان است

گزارش سالانه :

سند اطلاعی است که موسسه نحوه عملکرد سال گذشته خود را با کمک اعداد و ارقام و نمودارها و عکس توضیح می دهد .