مقایسه ممنوع
تاریخ 24 خرداد 1396 ساعت 16:21:15
کد خبر: 000058
مقایسه ممنوع

غرور فرزندان مان را نادیده نگیریم...

به مادران و پدران توصیه می شود که حتی کودک را با خواهر یا برادر، پسر خاله ، پسر عمه ، دختر خاله ، دختر عمه یا دوستانش مقایسه نکنید.

کودک غرور خاصی دارد و نزد همسالان و کودکان دیگر آبرو و احترام ویژه ای دارد.

▪️وقتی شما کودکی را با کودک دیگر مقایسه می کنید (به طور معمول مقایسه بر اساس ناتوانی ها صورت می گیرد) در واقع غرور او را می شکنید. به او بی احترامی می کنید، توانایی های او را نادیده می گیرد و ناتوانایی های او را به منظور تحقیر و سرزنش او مطرح می کنید و به رخ او می کشید.

کلمات کلیدی: