چهره ماندگار
تاریخ 19 خرداد 1396 ساعت 14:35:40
کد خبر: 000048
چهره ماندگار

اداره کل آموزش و پرورش مازندران در نظر دارد تا در حوزه آموزش ابتدایی چهره ماندگار انتخاب کند.

به دو روش فرآیند انتخاب با ارزیابی شاخص های اعلام شده از طرف دبیرخانه  صورت می پذیرد.

1_ ارائه درخواست و تکمیل فرم توسط افرد داوطلب.

2_ پیشنهاد فرد مورد نظر از طرف جمعی از همکاران و یا کمیته انتخاب شهرستان و منطقه.

همکاران محترم می توانند جهت اطلاعات بیشتر به ادارات آموزش و پرورش شهرستان و مناطق استان مازندران مراجعه نمایند.