خونسرد باش
تاریخ 03 اسفند 1396 ساعت 08:41:32
کد خبر: 000234
خونسرد باش

وقتی شاگردان رفتار ناشایست انجام می دهند برخی از معلمان خونسردی خود را از دست می دهند و واکنش مناسب با شرایط خود بروز نمی دهند. در نتیجه موقعیت را بدتر از آنچه که هست می نمایند. 

توصیه رعایت خونسردی به چند دلیل است:

اولا اگر شاگردان بدانند معلمی به پدیده ای حساسیت دارد آن مورد را به عنوان نقطه ضعف از او گرفته و هرگاه قصد آزار و اذیت معلم را داشته باشند از آن استفاده می کنند.

این امر در مقطع بالاتر تحصیلی به مراتب بیشتر به چشم می خورد.

ثانیا حفظ خونسردی برای معلم این امکان را خلق می کند که تامل و تفکر بیشتری به نوع رفتار شاگرد داشته باشد و در جهت شناسایی علت اصلی رفتار باشد و متعاقب آن واکنش متناسب از خود بروز دهد.

به طوری که دانش آموز متخلف را متوجه خطای خویش نماید.

ثالثا نوع رفتار ما برای شاگردان الگوست.

بنابراین از فریاد زدن، تهدید کردن، تعابیر نیش دار خودداری نمایید و سعی کنید رفتار، صدا، مشی، صداقت، وقت شناسی، عدالت و ... را در خود تقویت نمایید تا شاگردان یاد بگیرند چگونه وقتی با مشکل مواجه شدند با خونسردی برخوردار نمایند.

 

تهیه کننده : فرامرز علی پور

کلمات کلیدی: