باز باران با ترانه
تاریخ 14 بهمن 1396 ساعت 23:21:17
کد خبر: 000223
باز باران با ترانه

تنوع در کلاس هنر، از دغدغه‌های بسیاری از معلمان است؛ چرا که در اکثر مدارس و حتی در نظر دانش آموزان، زنگ هنر یعنی نقاشی و دیگر هیچ...
می دانیم که هنر، انواع مختلفی از جمله نقاشی، موسیقی، ادبیات، مجسمه سازی و ... دارد و معلم می‌تواند در جلسات مختلف کلاس هنر، از هر یک از انواع هنر، بهره جوید.
براساس نظریه گاردنر، افراد دارای هوش های چندگانه هستند و هوش، تنها منحصر به یک موضوع نیست.
از جمله راهکارهایی که می توان برای تقویت هوش موسیقیایی به کار برد، استفاده از ریتم در شعرهاست./ی

ارسال مطلب توسط راضیه ابراهیمیان 

به همین منظور می‌توانیم  در کلاس هنر، شعر (( باز باران با ترانه )) را از کتاب فارسی انتخاب کرده و از بچه‌ها بخواهیم تا به دلخواه بر روی آن ریتم بگذارند. این کار علاوه بر تقویت هوش موسیقیایی کودکان، کلاس هنر را متفاوت و شاد می‌کند
همچنین می توانیم به بچه‌ها فرصت بدهیم تا به صورت گروهی بر یک شعر ریتم گذاشته و آن را به صورت سرود در کلاس اجرا نمایند.

اهداف:
* تقویت هوش موسیقیایی
* تنوع در کلاس هنر
* تقویت عملکرد گروهی دانش آموزان
* کمک به از برکردن اشعار و تقویت حافظه

 

ارسال مطلب توسط راضیه ابراهیمیان