هنر جادویی معلم!!
تاریخ 15 مرداد 1396 ساعت 12:40:53
کد خبر: 000128
هنر جادویی معلم!!

تصور کنید معلم مشتاقی هست که روی مقاله ۶۰ صفحه‌ای کار می کند که بر پایه تئوری‌های آموزشی قدیمی و توسط یک استاد آموزش وتربیت، تدوین شده است. او با خودش فکر می‌کند این تکلیفی که درگیر آن است، هیچ ارتباطی با آن چه می‌خواهد در زندگیش انجام دهد، یعنی معلم بودن، تغییر دادن زندگیها و جادو کردن، ندارد.

برای خواندن ادامه این مقاله باید آن را خریداری نمایید.
مبلغ: 4000 تومان
خرید مقاله