کتب تئوری سازمانی
کتاب اصول سرپرستی
تاریخ 24 بهمن 1398 ساعت 20:31:47
کد خبر: 009956
کتاب اصول سرپرستی

اگر دلتان می‌خواهد قدم‌های کوانتومی بردارید و تغییرات اساسی در زندگی‌تان ایجاد کنید باید نگرش‌ها و برداشت‌هایتان را عوض کنید.

مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده معمولاً می‌تواند به مدیریت عالی راه یابد. بخش اعظم کار مدیران عالی از نظر پویایی و مشغله نظیر کار مدیران عملیاتی است. با این تفاوت که اینان برنامه ریزی‌های جامع و بلند مدت تری را در حوزه فعالیت گسترده تر و عوامل وضعی متنوع تری را طراحی یا مورد بررسی قرار می‌دهند.

مدیران عالی عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می‌کنند. درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطوح پایین به تبادل نظر می‌نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان و اندک زمانی را نیز با افراد زیر دست می‌گذارانند. گذشته از سطح سازمانی مدیران را بر حسب پست و عنوانشان دسته بندی می‌کنند.

جهان سازمانی سازمان‌های معاصر با ترکیب انسان ماشین و منابع دیگر قدیمی عظیم و اجتماعی پدید می‌آورند که با سازمان‌های کوچک و ساده گذشته قابل مقایسه نیست. سازمان‌های امروزه بخاطر اهمیت وقدرتی که پیدا کرده‌اند و وظایف خطیری که در جهت تحقق اهداف اجتماعی انسان به عهده آن‌ها گذاشته شده است و نتایج و آثار اخلاقی و سیاسی که بر اثر آن‌ها به وجود می‌آید این خطر را نیز پیدا کرده‌اند که انسان‌ها را در درون شبکه پیچیده و تار پودهای به هم بافته خود آنچنان زندانی و محصور کنند که هر گونه آزادی عمل و اراده را از آن‌ها سلب نمایند.

فهرست مطالب

اصول سرپرستی مدیریت میانی
اصول سرپرستی
مقدمه
تعیین هویت
خلاقیت و توان فردی
تملک تحول
اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها
نمونه سولاتی از اصول سرپرستی
انواع مدل اداری تصمیم‌گیری
انواع برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی غیررسمی برنامه‌ریزی رسمی
اصل وحدت فرماندهی
اصل سلسله مراتب
نظریه کلاسیک اختیارنظریه پذیرش اختیار
ارتباط مدیریتی نظریه X و Y طراحی شغل و نظریه تقویت و محرکهای پولی و غیرپولی
عوامل موثر در خلاقیت: مهارتهای مربوط به خلاقیت
سه شیوه مشهور همکاری خلاق گروهی
اصول سرپرستی مدیریت میانی
اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان
اصول سرپرستی
تبلیغات
آموزش اصول سرپرستی
اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان در بهبود مدیریت عالی سازمان