کتب فنی و حرفه ای
کتاب راهنمای جوشکاری
تاریخ 23 بهمن 1398 ساعت 21:29:49
کد خبر: 009842
کتاب راهنمای جوشکاری


راهنمای جوشکاری: جوش گاز، جوش برق، جوش مقاومتی، جوش آرگون و برشکاری

چگونه می توان بدون کمک گرفتن از کسی، دو فلز را جوش داد؟

چگونه به تجربه جوشکاری خود، مطالب علمی بیفزاییم؟

چگونه به جوشکارها در خانه نظارت نماییم؟

چگونه شغلی پردرآمد و جالب ایجاد کنیم؟

و چگونه با این کتاب، به دیگران کمک کنیم؟