کتب کارآفرینی
کتاب جامعه شناسی کارآفرینی
تاریخ 22 بهمن 1398 ساعت 17:12:20
کد خبر: 009659
کتاب جامعه شناسی کارآفرینی

کتاب جامعه شناسی کارآفرینی با استفاده از تجارب عنایت اسلامی اندارگلی و نظرات محققان و کارشناسان متخصص، پیرامون مسائل تأثیرگذار در ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و نقش‌های آن در توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور و ارتقاء سطح زندگی اجتماعی به رشته تحریر در آمده است.

تجربه نشان داده است که دولت‌ها به تنهایی قادر به تأمین منافع عمومی جامعه و تحقق اهداف توسعه‌ای نیستند و به همین خاطر استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های خصوصی تجاری در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات باعث گسترش بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته شده است. این امر تحقق پیدا نمی‌کند مگر با کارآفرینی و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و توسعه در زمینه‌های شکوفایی اقتصادی که اشتغال پایدار و رفاه نسبی شهروندان را تا حدود زیادی فراهم می‌کند و موجب گسترش بازدهی اقتصادی، رفاه و توسعه همگانی در جامعه می‌شود.

تحقیقات گویای این است که همبستگی مثبتی بین پیشرفت اقتصادی و تعداد کارآفرینان و تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک کشور وجود دارد. بنابراین برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بایستی با برنامه‌ریزی‌های مرتب برای ایجاد فضاهای لازم در جهت رشد استعدادهای نهفته جوانان و تشویق مردم برای ایجاد کسب و کارهای جدید و با تغییر و اصلاح ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور، تعداد کارآفرینان را افزایش داد. زیرا کشوری که تعداد زیادی کارآفرین داشته باشد از انگیزه‌های تجاری و اقتصادی قوی‌تری برای رشد و توسعه خود برخوردار است.

هر چند کارآفرینی یک شغل نیست، اما گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه، نه تنها انواع بیکاری‌های پنهان را آشکار می‌کند، بلکه می‌تواند در پیشگیری و درمان بیکاری که منشأ انواع جرائم در جامعه است و همچنین در توسعه اجتماعی و فرهنگی نقش موثری داشته باشد.

در بخشی از کتاب جامعه شناسی کارآفرینی می‌خوانیم:

حداقل کاری که جامعه می‌تواند برای ترویج کارآفرینی انجام دهد پذیرش کارآفرینان به عنوان عوامل شکوفاساز و نوآفرین است. اما با مروری به عظمت کار کارآفرینان و زحمات زیادی که آنان در راه توسعه جامعه متحمل می‌شوند و تعهد بالایی که نسبت به درخشش جامعه در آینده دارند، افراد و گروههای موجود در جامعه در کلیه سطوح من جمله خانواده گرفته که بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی و مؤسس و هسته اصلی جامعه تلقی می‌گردد تا نهادهای آموزشی، پژوهشی و پرورشی و سازمان‌هایی که به هرنحوی از انحای ممکن می‌توانند زمینه ساز حرکت و جوشش وخیزش فعالیت‌های کارآفرینانه باشند و در این راه پاپیش نهند و آنان را در راه تحقق آرمان‌ها و اهداف عالیه شان یاری نمایند چرا که آنان نیازمند آنند تا از سوی جامعه و هم کیشان و همنوعان خود مورد پذیرش و قبول واقع گردند.

لذا ضرورت دارد تا جامعه امکانات و منابع لازم را در اختیارشان قراردهد، موانع و محدودیت‌های احتمالی را از پیش روی آنان بردارد و از نظر روحی و روانی مشوق آنان باشد تا حاصل این تعامل و همفکری و هم افزایی به صورت دستاوردهای بی بدیل کارآفرینانه سرانجام به خود جامعه برگردد.
فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: مفاهیم و کلیات کارآفرینی
مقدمه
سیر تکاملی کارآفرینی
افق کارآفرینی در جهان
کارآفرینی در ایران
تعریف کارآفرینی
کارآفرین کیست؟
ویژگی‌های کارآفرینان
اهمیت و نقش کارآفرینی
عوامل موفقیت کارآفرینان
انواع کار آفرینی
عناصرکار آفرینی
راهکارهای توسعۀ کارآفرینی
فصل دوم: ویژگی‌های کارآفرینان
مقدمه
ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان
ویژگی جمعیت شناختی کارآفرینان
رویکردهای کارآفرینی
کارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادی
مراحل توسعه کارآفرینی در خانواده
نقش خانواده در توسعه کارآفرینی
نقش مراکز علمی و دانشگاهی درکارآفرینی
نقش دولت در توسعۀ کارآفرینی
نقش جامعه در توسعه وترویج کارآفرینی
پیامدهای کارآفرینی درجامعه
فصل سوم: خلاقیت و نوآوری
مقدمه
تعریف خلاقیت
انواع خلاقیت
ضرورت و نقش خلاقیت در زندگی و کار
فرآیند خلاقیت
عوامل موثر بر خلاقیت
تفاوت خلاقیت، نوآوری، ابتکار، اختراع و تازگی
ویژگی‌های افراد خلاق
روش‌ها و تکنیک‌های خلاقیت
موانع خلاقیت
رابطه خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی
نظریه حل خلاق مسئله (TRIZ)
تعریف نوآوری
انواع نوآوری
فرآیند نوآوری
منابع نوآوری در کارآفرینی
فصل چهارم: کسب و کار
مقدمه
تعریف کسب و کار
ویژگی‌های کسب و کار
مراحل ایجاد کسب و کار
نحوۀ شروع یک کسب و کار
موانع توسعۀ کسب و کار
بهینه سازی کسب و کار
نقش کسب و کار در توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی
تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید
نقش فن آوری اطلاعات (IT) درتوسعۀ کسب و کار
تعریف بازاریابی
مفاهیم اساسی بازاریابی
ضرورت بازاریابی
عناصر اصلی طرح بازاریابی
استراتژی بازاریابی
فصل پنجم: کارآفرینی سازمانی
مقدمه
فرآیند کارآفرینی سازمانی
اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانی
ویژگی‌های سازمان‌های کارآفرین
ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی
انواع کارآفرینی سازمانی
الگوهای کارآفرینی سازمانی
عوامل تسهیل‌کننده در رشد کارآفرینی سازمانی
خصوصیات و ویژگی‌های سازمان خلاق و نوآور
موانع خلاقیت و نوآوری درسازمان‌ها
نقش مدیران در ایجاد سازمان‌های خلاق
راهکارهای بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان
فصل ششم: فرهنگ کارآفرینی
مقدمه
مفهوم فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ اسلام و کارآفرینی
دیدگاه‌ها و رویکردهای توسعۀ فرهنگ کارآفرینی
عوامل و مؤلفه‌های مؤثر برتوسعۀ فرهنگ کارآفرینی
راهکارهای توسعه فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ کار در ایران و سایر کشورها
سیاست کارآفرینی در چند کشور
انواع شرکت‌های تجاری درایران
پیوست
منابع فارسی
منابع انگلیسی