کتب آموزشی و کمک آموزشی
کتاب نالنده‌تر از هزار دستان؛ درس‌نامه‌ی فارسی نهم
تاریخ 18 بهمن 1398 ساعت 13:19:00
کد خبر: 009170
کتاب نالنده‌تر از هزار دستان؛ درس‌نامه‌ی فارسی نهم


کتاب نالنده‌تر از هزار دستان؛ درس‌نامه‌ی فارسی نهم (بر پایه‌ی پنج گنج نظامی و شاعران بزرگ زبان فارسی) نوشتۀ محمد مفتاحی و زهرا طهماسبی نمینی، اثری بر پایۀ ادبیات نهم دورۀ اول دبیرستان است.

در ابتدای هر درس نکات مهم دربارۀ آرایه‌های ادبی و دانش‌های زبانی توضیح داده شده و سپس تمرین‌هایی بر پایۀ درس مورد نظر، آمده است. در بین این تمرین‌ها، مثال‌هایی هم از پنج گنج نظامی و دیگر شاعران بزرگ ایران زمین گنجانده شده است.

تجربۀ سال‌های تدریس، به نگارندگان این کتاب آموخته است، که پاسخ دادن به تمرین‌هایی از این دست، سبب کسب مهارت در پاسخ گفتن به پرسش‌هایی با روش‌های دیگر می‌شود.

در بخشی از کتاب نالنده‌تر از هزار دستان می‌خوانیم:

ردیف: واژه‌هایی هستند که بعد از قافیه و در پایان مصراع‌ها به طور یکسان تکرار می‌شوند. آوردن ردیف در شعر اختیاری است. ردیف علاوه بر این که آهنگ و موسیقی شعر را افزایش می‌دهد، پیوندهای جدیدی با واژگان بیت‌ها پدید می‌آورد و ظرفیت معنایی شعر را افزایش می‌دهد. ردیف گاهی اسم، فعل، صفت و ... است. گاهی نیز به شکل عبارت می‌آید.

لحن عاطفی:
لحن عاطفی با احساسات، عواطف و خواست‌های انسان پیوند دارد. این لحن کاربرد گسترده‌ای در شعر دارد. خوانش متن با این لحن، با کشش آوایی و نرمی آهنگ کلام و تکیه و رنگ‌های مناسب همراه است و با عواطف و احساسات لطیف بازگو می‌شود.

لحن شاد:
در لحن شاد و شوق‌انگیز، شنونده به شادی و نشاط، فراخوانده می‌شود. پس آهنگ خوانش، باید به گونه‌ای باشد که شنونده شادابی و خوش خبری و بشارت را احساس کند و با حس و حال خواننده و متن همراه شود.

 

فهرست مطالب
پیش‌گفتار
درس اول: یادآوری آرایه‌های ادبی
درس دوم: گروه اسمی
درس سوم: استفهام انکاری
درس چهارم: صفت‌های سنجشی (برتر- برترین)
درس پنجم: درس آزاد است
درس ششم: زمان حال (مضارع)
درس هفتم: تخلص
درس هشتم: لحن میهنی
درس نهم: فعل‌های ماضی یا گذشته
درس دهم: لحن حماسی - روایی
درس یازدهم
درس دوازدهم
درس سیزدهم: ردیف
درس چهاردهم: قید
درس پانزدهم: درس آزاد است
درس شانزدهم: واژه‌های ساده و غیرساده
درس هفدهم