کتب مدیریت و رهبری
کتاب نسل برتر از نگاه پارینه سنگی در عصر فراصنعت
تاریخ 17 بهمن 1398 ساعت 14:45:54
کد خبر: 009068
کتاب نسل برتر از نگاه پارینه سنگی در عصر فراصنعت


این کتاب تلاشی است برای پیدا کردن راه‌حلی برای رفع مشکل رکود و عدم خلاقیت در صنایع کشور و این برای من مهم‌ترین هدف از نگارش آن بوده است.

این کتاب حاوی دستورالعمل نیست. در آن در مورد چگونگی گزارش‌گیری و تکمیل چک‌لیست صحبت نشده، چراکه خطاهای شناختی چنان در وجود صنعت رخنه کرده است که نمی‌توانیم به‌طور شفاف دستورالعملی برای برون‌رفت از بحرانی که‌ درگیر آن هستیم ارائه داد؛ اما اگر بتوانیم بزرگ‌ترین خطاهای فکری در صنعت را بشناسیم شاید بتوانیم در اعمال هرگونه اصلاحی از تکرار موقعیت‌های اشتباه پرهیز کنیم و قطعاً شاهد جهشی موفقیت‌آمیز در صنعتی شدن کشور باشیم.

فهرست مطالب
مقدمه
سخنی با خوانندگان
نقش صنعت بر جامعه
بررسی مشکلات صنعت در ایران
چرا صنایع کشور بلاتکلیف مانده‌اند
سیر تکامل انسان
دوران پارینه‌سنگی (عصر حجر)
نسل اول (انسان عصر شکارچی)
نسل دوم (انسان عصر کشاورزی)
نسل سوم (انسان عصر صنعتی)
نسل چهارم (انسان عصر فرا صنعت)
عصر اطلاعات
عصر ارتباطات
انسان آگاه
ماشین زمان
ما کجا هستیم
سخن پایانی
تقدیم به