کتب مدیریت و رهبری
کتاب مدیریت: بررسی شیوه های کارآمد مدیریت نیروی انسانی
تاریخ 16 بهمن 1398 ساعت 22:46:49
کد خبر: 008990
کتاب مدیریت: بررسی شیوه های کارآمد مدیریت نیروی انسانی


مدیریت را می ‏توان بهره ‏گیری از شیوه ‏های مشخص برای افزایش بهره ‏وری از منابع موجود دانست. در این میان، مدیریت نیروی انسانی به دلیل پیچیدگی‏ های ذاتی آن و بازدهی چشمگیری که می‏ توان از آن به دست آورد، اهمیت ویژه‏ ای دارد.
بهره ‏گیری از روش‏ های آزموده شده به وسیله مدیران برجسته جهان، راهی کم هزینه و اثربخش برای هر مدیری خواهد بود. این کتاب به معرفی این شیوه ‏های کاربردی و سودمند می ‏پردازد.
مولف: در طول زندگی با مدیران قوی و مدیران ضعیف زیادی برخورد کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که تنها 20 درصد از مدیران به 80 درصد از نتایج دست می‌یابند. این بدان معناست که 80 درصد مدیران تنها 20 درصد از نتایج را به دست می آورند. هدفم از نگارش این کتاب، ارائه فنون، ابزارها، شیوه ها و نکاتی به شما برای پیوستن به جمع آن 20 درصد برتر است. اگر در حال حاضر در جمع این 20 درصد بالایی هستید خواهید آموخت که چگونه به جمع 5 درصد برتر مدیران و پس از آن به جمع یک درصد بسیار موفق بپیوندید.

فهرست مطالب
پیش‏گفتار مترجم
مقدمه
فصل اول: پرسش ‏های کلیدی برای اثربخشی مدیریتی
فصل دوم: تمرکز بر بخش ‏های نتایج عمده
فصل سوم: تعیین معیارهایی برای عملکرد
فصل چهارم: توان خود را متمرکز کنید
فصل پنجم: کارکردهای ضروری مدیریت
فصل ششم: مدیریت بر مبنای اهداف
فصل هفتم: مدیریت بر مبنای استثنا
فصل هشتم: به شکل موثری تفویض اختیار کنید
فصل نهم: تیمی قدرتمند ایجاد کنید
فصل دهم: افزایش بهره‏ وری مدیریتی
فصل یازدهم: افراد مناسبی را به کار گیرید
فصل دوازدهم: افراد ناشایست را اخراج کنید
فصل سیزدهم: جلسات را به شکلی موثر برگزار کنید
فصل چهاردهم: روحیه گروهی ایجاد کنید
فصل پانزدهم: بهتر تصمیم ‏گیری کنید
فصل شانزدهم: موانع موجود در مسیر پیشرفت را از میان بردارید
فصل هفدهم: الگویی برای کارکنان خود باشید
فصل هجدهم: طوفان مغزی برای دستیابی به راه ‏حل
فصل نوزدهم: حرفه ‏ای مذاکره کنید
فصل بیستم: به شکلی شفاف ارتباط برقرار کنید
فصل بیست ‏و یکم: رشد و پیشتازی فردی