کتب مدیریت
کتاب استراتژی کسب و کار: راهنمایی برای پیش بردن کسب و کار شما
تاریخ 13 بهمن 1398 ساعت 17:08:39
کد خبر: 008689
کتاب استراتژی کسب و کار: راهنمایی برای پیش بردن کسب و کار شما


کتابی که در دست دارید، به تبیین یکی از اصول زیربنایی‌ کسب‌وکار یعنی مفهوم «استراتژی» در سه بخش شناخت، تدوین و اجرا پرداخته است. در تعریف استراتژی کسب‌وکار آمده است: «استراتژی کسب‌وکار عبارت است از طرح‌ها، گزینه‌ها و تصمیماتی که در مسیر هدایت یک شرکت به سمت سوددهی و موفقیت بیشتر به کار گرفته می‌شوند».

نگاه دقیق به عناصر مطرح در این تعریف، به‌خوبی اهمیت شناخت درست از این مفهوم و اجرایی کردن آن طبق اصول موجود را نشان می‌دهد. درواقع یکی از اصول محوری که موفقیت یا شکست یک کسب‌وکار را تعیین می‌کند، استراتژی است که در پیش‌گرفته می‌شود. این کتاب ارائه گر تکنیک‌هایی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و ارزیابی ابزارهایی است که اگر به‌درستی استفاده شوند می‌توانند هدف غایی هر کسب‌وکار که رسیدن به سود است تأمین کنند. همچنین راه‌حل‌هایی برای مشکلات رایج و هماهنگ شدن با ضرباهنگ پرشتاب تغییر ارائه می‌دهد.

اهمیت این کتاب از چند جهت است. نخست اینکه در انتشارات معتبر «اکونومیست» با رویکردی کارکردی و عملیاتی تدوین و منتشرشده است. دوم اینکه نویسنده آن، «جرمی کوردی»، از مؤلفین بنام حوزه مدیریت سازمانی است که آثار پرشمار خود را در این حوزه با اتکا به تجربیات خود از فعالیت در شرکت‌های معتبری مانند اچ‌اس‌بی‌سی، پیرسون و مدرسه کسب‌وکار لندن منتشر کرده است؛ ضمن اینکه کار او حاصل پژوهش‌های گسترده تیمی است که به کنکاش در رفتار مدیران شرکت‌های مختلف در تمام سطوح پرداخته‌اند و موردپژوهی‌های زیادی برای رسیدن به اصول مبنایی تدوین و اجرای استراتژی در دستور کار داشته‌اند. جرمی کوردی بیش از 23 کتاب در حوزه مدیریت سازمانی نوشته است که به بیش از15 زبان ترجمه شده‌اند.

 

فهرست مطالب
مقدمه مترجم
بخش اول: شناخت استراتژی
1-استراتژی کسب‌وکار چیست؟
2-دیدگاه‌های مختلف درباره استراتژی
بخش دوم: تدوین استراتژی
3-نیروهای شکل‌دهنده به استراتژی کسب‌وکار
4-سناریوها
5-منابع و استراتژی
6-استراتژی‌هایی برای رشد
7-ارائه یک استراتژی کسب‌وکار و تفکر استراتژیک
بخش سوم: اجرای استراتژی
8-چشم‌انداز
9-فرایند اجرای استراتژی کسب‌وکار
10-نوآوری استراتژیک
11-تصمیم‌گیری‌ استراتژیک
12-رقابت‌پذیری و مشتری‌مداری
13-فروش، بازاریابی و مدیریت برند
14-مدیریت دانش و اطلاعات
15-مدیریت مالیه و ریسک
16-رهبری