کتاب فناوری ارتباطات و اطلاعات
کتاب حل مسائل C
تاریخ 08 بهمن 1398 ساعت 22:28:08
کد خبر: 008217
کتاب حل مسائل C


در کتاب حل مسائل C اثر رمضان عباس نژاد ورزی سعی شده، با ارائه مثال‌های ساده، روان، هدف‌دار و متنوع، مفاهیم اساسی برنامه‌نویسی به زبان C را به صورت گام‌به‌گام آموزش ‌داده شود.

زبان C یکی از زبان‌های موفق در دنیای برنامه‌نویسی است و در دانشگاه‌ها نیز به عنوان یکی از زبان‌های مهم تدریس می‌شود. یکی از روش‌های موفق یادگیری هر زبان برنامه‌نویسی، حل مسائل متنوع و آشنایی با الگوریتم‌های مختلف است.

در کتاب حل مسائل C (مرجع کامل) حدود 185 مثال برنامه‌نویسی حل شده است.

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه‌ای بر c
فصل دوم: ساختار تصمیم و حلقه تکرار
فصل سوم: توابع
فصل چهارم: آرایه‌ها و رشته‌ها
فصل پنجم: ساختمان و رکوردها
فصل ششم: فایل‌ها
پیوست: مسائل حل‌شده در سایت
منابع