نگارش فارسی
کتاب راهنمای نگارش مقالات علمی
تاریخ 03 بهمن 1398 ساعت 21:00:25
کد خبر: 007652
کتاب راهنمای نگارش مقالات علمی

کتاب راهنمای نگارش مقالات علمی اثر یاسبن قاسمی بجد به نویسندگان کمک می‌کند، نتایج پژوهش‌های خود را به شکل منظم (سیستماتیک) طبقه‌بندی و به ساده‌ترین روش آن را بیان کنند.

کتاب راهنمای نگارش مقالات علمی از مقدمه تا نتیجه‌ی یک مقاله علمی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، علمی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکرد جدیدبه جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر می‌گردد. چنین مقاله‌ای در واقع گزارشی است که محقق از یافته‌های علمی و نتایج اقدامات پژوهشی خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقه‌مندان منتشر می‌کند.

تهیه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده، یکی از مهمترین مراحل پژوهشگری به شمار می‌رود؛ زیرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهای علمی خود را در اختیار سایر محققان قرار دهد هدف پژوهش او هر اندازه هم که مهم باشد، به پیشرفت علم کمک نخواهد کرد؛ چون رشد و گسترش هر علمی از طریق ارائه و به هم پیوستن دانشِ فراهم آمده از سوی فرد فرد اندیشمندان آن علم تحقق می‌یابد. همان‌طور که پژوهشگر پیش از اقدام به پژوهش، نیازمند توجه و بررسی یافته‌های علمی پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند یافته‌های علمی خود را گسترش بخشد، دیگران نیز باید بتوانند به یافته‌های پژوهشی او دسترسی پیدا کنند و با استفاده از آن‌ها فعالیت‌های علمی خود را سازمان داده در ترمیم و تکمیل آن بکوشند.

دربخشی از کتاب راهنمای نگارش مقالات علمی می‌خوانیم:

اگر نوآوری مقاله شما با نتایج تحقیق دیگران سازگار و هماهنگ بود ضمن اشاره دقیق به نوآوری بدست آمده، باید سازگاری نوآوری مقالعه خود را با تک‌تک نویسندگان دیگر مورد اشاره قرار دهید.

اگر نتایج مقاله شما با نتایج مقاله دیگران ناسازگار و ناهماهنگ بود باید ضمن اشاره دقیق به نتایج بدست آمده تحقیق خود و نیز دیگران، علت بوجود آمدن این تفاوت را بیان کنید و بگویید که نتایج شما با نتایج تحقیق آن‌ها به این علتها ناسازگار و متفاوت بوده است.

و اگر نوآوری مقاله شما منحصر بفرد بود و تحقیق دیگری پیدا نشد که نوآوری خود را با آن‌ها مقایسه کنید می‌توانید ضمن اشاره به یافته‌ها، مزیت‌ها و نقاط قوت کار خود را بگویید و آن‌ها را بعنوان نوآوری و بدعت منحصر بفرد خود معرفی کنید. در هر صورت نکته بسیار مهم این است که خواننده فکر کند شما یک چیز نو و بدیعی را به دنیای علم و دانش عرضه کرده‌اید.

فهرست مطالب
پیشگفتار
رعایت اخلاق علمی و پژوهشی
روش نگارش مقالات علمی ترویجی
1-1-‌ مقدمه
1-2-‌ ساختار یک مقاله علمی ترویجی
عنوان مقاله
چکیده:
1-‌ مقدمه
2-‌ 3-‌ 4-‌ 5-‌ 6-‌ بدنه مقاله
7-‌ یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری
8-‌ برای تحقیقات آینده
9-‌ سپاس‌گزاری
10-‌ پانویس‌ها
11-‌ منابع و مأخذ
12-‌ پیوست‌ها
1-3-‌ چند نکته مهم
1-4-‌ خلاصه بحث
1-5-‌ منابع و مأخذ
روش نگارش مقالات علمی پژوهشی
2-1-‌ مقدمه
2-2-‌ ساختار یک مقاله علمی پژوهشی
1-‌ مقدمه
2-‌ پیشینه و فرضیات
3-‌ روش‌شناسی
3-1-‌ نمونه
3-2-‌ داده‌ها و مقیاس
3-3-‌ روایی یا اعتبار
3-4-‌ پایایی یا قابلیت اطمینان
3-5-‌ شیوه تجزیه و تحلیل
4-‌ یافته‌ها
5-‌ بحث و نتیجه‌گیری
6- برای تحقیقات آینده
7-‌ سپاسگزاری
8-‌ پانویس‌ها
9-‌ منبع و مأخذ
10-‌ پیوست‌ها
2-3-‌ چند نکته مهم
2-4-‌ خلاصه بحث
2-5-‌ منابع و مأخذ