معرفی کتاب
کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده
تاریخ 30 دی 1398 ساعت 17:06:24
کد خبر: 007390
کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده

کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده به قلم جی. پل پیتر و جری سی. اولسون، بیش از 300 لغت تخصصی رفتار مصرف کننده را دربرگرفته و بدین ترتیب خلاء فرهنگ واژگان جامع در این حوزه را پر نموده است. این کتاب به صورت دو زبانه (فارسی-انگلیسی) است.

دو زبانه بودن کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده (Consumer behavior & marketing strategy) باعث می‌شود تا شما هم‌زمان ترجمه و اصل آن را مقابل هم قرار داده و با واژگان تخصصی بیشتری آشنا شوید.

در ترجمه این اثر سعی شده است موضوعات و نکات مهم از قلم نیفتد و کیفیت و سلیس بودن ترجمه حفظ گردد. به علاوه تمام واژگان تخصصی این حوزه، به صورت یکپارچه و گام به گام به رشته تحریر درآمده و در اختیار شما قرار می‌گیرد تا بر جذابیت مطالب و اشتیاق شما به مطالعه آن بیافزاید.

این کتاب تلخیص و ترجمه‌ای از کتاب استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کننده جی. پل پیتر (J. Paul Peter) و جری سی. اولسون (Jerry C. Olson) است که در بخش اول رفتار مصرف کنندگان، در بخش دوم استراتژی بازاریابی و شناخت، در بخش سوم استراتژی بازاریابی و رفتار را بررسی کرده و سپس در بخش چهارم استراتژی بازاریابی و محیط و در بخش آخر استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کنندگان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در هر بخش دارای فصل‌هایی است که مطالب و نکات مهم و کاربردی را دربرمی‌گیرد.

در بخشی از کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده می‌خوانیم:

Peripheral route to persuasion: One of two types of cognitive processes by which persuasion occurs. In the peripheral route, the consumer focuses not on the product message in an ad but on "peripheral" stimuli such as an attractive, well- known celebrity or popular music. Consumers' feelings about these other stimuli may influence beliefs and attitudes about the product. Compare with central route to persuasion.

بهره‌گیری از محیط برای متقاعد‌سازی: این شیوه یکی از دو روش استفاده از فرآیندهای شناختی برای متقاعد‌سازی افراد به انجام کاری ‌است. در روش بهره‌گیری از محیط برای متقاعدسازی، ‌مصرف‌کنند‌ه نه تنها بر روی پیام محصول تمرکز ‌می‌کند بلکه به محرک‌های محیطی برانگیزاننده مثل جذابیت، افراد مشهور تبلیغ کننده محصول و یا موسیقی استفاده شده نیز توجه ‌می‌کند. احساسات ‌مصرف‌کنند‌گان درباره محرک‌های محیطی ‌می‌تواند بر باورها و نگرش‌ها‌ی آن‌ها درباره محصول تأثیر بگذارد. (با شیوه مرکزی متقاعدسازی مقایسه کنید).

Personality: The general, relatively consistent pattern of responses to the environment exhibited by an individual,

شخصیت: الگویی عمو‌می‌ و نسبتاً پایدار از پاسخ‌ها‌یی که شخص به محیط نشان ‌می‌دهد.

Personal selling: Direct personal interactions between a salesperson and a potential buyer.

فروش شخصی: تعاملات شخصی مستقیم بین یک فروشنده و یک خریدار بالقوه.