معرفی کتب جدید
کتاب فنون اقناع در رسانه
تاریخ 01 آذر 1399 ساعت 18:20:54
کد خبر: 014688
کتاب فنون اقناع در رسانه

کتاب فنون اقناع در رسانه توسط سید مهدی شریفی نوشته شده، نویسنده در این کتاب از آخرین یافته‌های مقالات، کتب و تجارب بشری استفاده کرده است و به فنونی می‌پردازد که هر فرد به عنوان یک رسانه و با به کارگیری آنها می‌تواند مخاطبان و مشتریان خود را به ایجاد، تغییر یا تقویت یک باور ترغیب کند.

کتاب فنون اقناع در رسانه توسط انتشارات دانشگاه تهران و به قلم سید مهدی شریفی، دانشیار دانشگاه تهران منتشر شده است. نویسنده حاصل سه سال پژوهش‌های خود و دستیارانش را در این کتاب آورده و باقر ساروخانی، پدر علم اقناع در ایران نیز مقدمه آن را نگاشته است. نویسنده در پیشگفتار کتاب تصریح کرده است: ارتباط بین افراد و گروه‌های اجتماعی اگر از رهگذر اقناع و رضایت و بدون فریب با دستیابی به عمق ذهن و دل انسان ها صورت گیرد، رشد تمدنی ملت‌ها را به همراه خواهد داشت که رسانه‌ها پیشگامان چنین رسالتی در توفیقات جامعه محسوب می‌شوند. وی اضافه کرده است: ذهن ابرهوشیار و خلاق در فضایی که عقیم‌گری خلاقیت وجود نداشته باشد، بسیاری از فطرت‌های پاک را با فنون اقناع رسانه‌ای به آگاهی ناب نزدیک می‌کند.

از مهمترین بخش های این کتاب هفت فصلی، فرایند انتقال ۳۶۰ درجه‌ای پیام، تاثیرات پیام بر سیستم اول و دوم، نظریه‌های اقناع، پیش اقناع، اشتراک اقناع با علوم، استراتژی‌های محتوا و همچنین اقناع بر پایه ایتوس، پاتوس و لوگوس است و در آن به مواردی چون اخبار مکتوب، پادکست، خبر تلویزیونی، کنداکتور هوشمند، روایت، زاویه دوربین، فیلم سینمایی، انواع مستند خبری، آگهی‌های بازرگانی، زبان بدن، پژوهش‌های خبری، تئاتر، رنگ‌ها، موسیقی، نورپردازی، تدوین و اقناع در فضای مجازی پرداخته شده است.

کتاب فنون اقناع در رسانه از آخرین یافته‌های مقالات، کتب و تجارب بشری استفاده کرده است و به فنون و تکنیک‌هایی می‌پردازد که هر فرد به عنوان یک رسانه و نیز سایر رسانه‌ها اعم از سنتی و مجازی با به کارگیری آنها می‌توانند مخاطبان و مشتریان خود را به ایجاد، تغییر یا تقویت یک باور ترغیب کنند و این تمایل با رضایت کامل مخاطب و بدون احساس فریب خواهد بود.