معرفی کتب جدید
کتاب پرسش‌های چهار گزینه‌ای در C++
تاریخ 16 مرداد 1399 ساعت 00:31:35
کد خبر: 013750
کتاب پرسش‌های چهار گزینه‌ای در C++


کتاب پرسش‌های چهار گزینه‌ای در C++ نوشته‌ی سعید عباس نژادورزی و یوسف عباس نژادورزی، مفاهیم زبان C++ را با استفاده از سوالات چهار گزینه‌ای، به زبان ساده آموزش می‌دهد.

زبان C++ جزو قدرتمندترین زبان‌های برنامه‌نویسی شیءگرا می‌باشد و در دانشگاه‌ها نیز به عنوان یکی از بااهمیت‌ترین زبان‌های رشته‌های کامپیوتر، فناوری اطلاعات،ICT ، علوم کامیپوتر و دیگر رشته‌ها درس داده می‌شود.

یکی از بهترین روش‌های یادگیری مطالب مهم و کلیدی هر زبان برنامه‌نویسی پاسخ دادن به سوالات چهار گزینه‌ای است. این کتاب از 6 فصل تشکیل شده که هر کدام از آن‌‌ها یک موضوع مرتبط با زبان برنامه‌‌نویسی C++ را آموزش می‌دهد.

فصل اول به آموزش مباحثی مانند آشنایی باC++ ، عملگرها و دستورات ورودی خروجی به همراه 176 پرسش چهارگزینه‌ای می‌پردازد. فصل دوم مطالبی همچون ساختار تصمیم (switch و if) و ساختار تکرار (دستورات for, while, do while, continue, break) را با 121 پرسش چهار گزینه‌ای به همراه حل تشریحی آن‌ها آموزش می‌دهد. فصل سوم توابع و کلاس‌های حافظه را با 61 پرسش چهار گزینه‌ای به همراه حل تشریحی آن‌ها شرح می‌دهد.

فصل چهارم به آموزش آرایه‌های یک و دو بعدی، رشته‌ها و اشاره‌گرها از طریق 231 پرسش چهار گزینه‌ای کاربردی به همراه حل تشریحی آن‌ها می‌پردازد. فصل پنجم به آموزش کلاس‌ها، اشیا، وراثت، چندریختی و تعریف مجدد عملگرها از طریق 71 پرسش چهار گزینه‌ای به همراه حل تشریحی آن‌ها پرداخته است. فصل ششم ورودی و خروجی فایل‌ها را با 57 پرسش چهار گزینه‌ای به‌ صورت پایه‌ای شرح می‌دهد.

فهرست مطالب
فصل اول: آشنایی با زبان ++C
فصل دوم: ساختارهای تکرار و تصمیم
فصل سوم: توابع و کلاس‌های حافظه
فصل چهارم: آرایه‌ها، رشته‌ها و اشاره‌گر‌ها
فصل پنجم: کلاس‌ها و اشیا
فصل ششم: فایل‌ها