معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب 30 نکته تا مترجم شدن
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 17:13:13
کد خبر: 013450
کتاب 30 نکته تا مترجم شدن


در مورد این کتاب، باید بگویم که کل تجربه 5 تا 6 ساله خودم رو در زمینه ترجمه، در 30 نکته مهم و کاربردی در زمینه ترجمه جمع کردم. امید است که برای دوستانی که به کار ترجمه مشغول و یا در آینده می خواهند مترجم بشوند خصوصا دانشجویان عزیز که واقعا نیاز اولیه ای به ترجمه دارند مفید باشد.