معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب فرهنگ دو زبانه اصطلاحات و ضرب المثل‌های انگلیسی - فارسی
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 17:07:01
کد خبر: 013442
کتاب فرهنگ دو زبانه اصطلاحات و ضرب المثل‌های انگلیسی - فارسی


کتاب فرهنگ دو زبانه اصطلاحات و ضرب المثل‌های انگلیسی - فارسی نوشته‌ی طیبه موسوی میانگاه، متشکل از بیش از 14 هزار جفت اصطلاح و ضرب المثل انگلیسی و فارسی است که طی سال‌ها از منابع مختلف گردآوری شده. (فایل کتاب در تاریخ 1398/09/19 به‌روز رسانی شده است.)

طیبه موسوی این کتاب را به گونه‌ای به تالیف در‌آورده که مورد استفاده دانشجویان رشته زبان انگلیسی به ویژه مترجمی و کسانی که به هر نحوی با امر ترجمه سر و کار دارند قرار گیرد.

اصطلاحات به کار رفته در این کتاب به دلیل تعداد بسیار زیاد، تنها به صورت الفبایی تنظیم شده‌ و از آنجا که هر اصطلاح ممکن است به یک یا چند موضوع مرتبط باشد، امکان تنظیم مدخل‌ها به صورت موضوعی فضای بیش از حد را می‌طلبد و لذا از این گزینه در این کتاب صرف نظر شده است.

لازم به ذکر است که هر کجا یک اصطلاح یا ضرب المثل زبان فارسی بیش از یک معادل انگلیسی داشته است یا برعکس اگر برای یک اصطلاح یا ضرب المثل انگلیسی بیش از یک معادل فارسی پیشنهاد شده است هر کدام از این اصطلاحات یا ضرب المثل‌ها به صورت مدخل جداگانه آورده شده‌اند.

در بخشی از کتاب فرهنگ دو زبانه اصطلاحات و ضرب المثل‌های انگلیسی - فارسی می‌خوانیم:

You've had your chips

به آخر خط رسیده‌ای

You've hit it

زدی تو خال درست حدس زدن

You've hit it on the nose

درست زدی وسط خال

Yu don’t have the ghost of a chance

ذره‌ای شانس نداری