معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب جملات کاربردی کلاس زبان Practical Classroom Languages
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 16:03:25
کد خبر: 013438
کتاب جملات کاربردی کلاس زبان Practical Classroom Languages


کتاب جملات کاربردی کلاس زبان Practical Classroom Languages شامل صدها جمله و عبارت جهت استفاده در کلاس های زبان می باشد. این کتاب مناسب کسانیست که به تازگی تدریس زبان انگلیسی را شروع کرده و یا پس از چندین سال هنوز در برقراری ارتباط با شاگردان دچار مشکل هستند، با استفاده از این جملات و عبارات میتوانید بیشتر از قبل شاگردان خود را تحت تاثیر قرار داده، آنها را جذب کنید و نبض کلاس را به دست بگیرید.

همچنین مناسب کسانیست که به تازگی یادگیری زبان را شروع کرده اند و به دنبال جملاتی برای بیان خواسته ها خود هستند.

نمونه ای از جملات کتاب:

Hello sir / Madam

سلام آقا/خانم

May I come in?

اجازه هست بیام داخل کلاس؟

Can I come in?

میتونم بیام داخل کلاس؟

May I go out for a moment?

اجازه هست برای چند لحظه برم بیرون کلاس؟

Can I go out?

میتونم برم بیرون؟

May I open the door?

اجازه هست در رو باز کنم؟

Can I close he door?

میتونم در را ببندم؟

Can I come to the board?

میتونم بیام پای تخته؟

May/Can I take a seat?

میتونم بنشینم؟

Which page is it?

کدام صفحه؟ / چه صفحه ای؟