معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب English Idioms‌‫‭
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 14:50:46
کد خبر: 013393
کتاب English Idioms‌‫‭

کتاب english idioms نوشته مژگان دستفال، یک فهرست انتخاب شده از اصطلاحات زبان انگلیسی است که با معادل‌های مستقیم در زبان انگلیسی،گفت و گو و مقاله سروکار دارد.

این کتاب به زبان انگلیسی است.

This book is a selected list of idioms in the English language idioms with direct equivalents in the English language are typically excluded, That high usage In dialog and paper work