معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب روزآموز مکالمه زبان انگلیسی (بر اساس متد نصرت و روش روز آموز)
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 00:24:32
کد خبر: 013386
کتاب روزآموز مکالمه زبان انگلیسی (بر اساس متد نصرت و روش روز آموز)

 

روانشناسان معتقدند هر آنچه را یاد می گیریم به سرعت فراموش خواهیم کرد مگر آنکه: تکرارش کنیم، به آن علاقه داشته باشیم، به آن نیاز داشته باشیم.

روزآموز مکالمه زبان انگلیسی نام ایده، طرح و روشی ابتکاری در عرصه فرهنگ و آموزش است که با بهره گیری از تئوری ها و تکنیک های علمی متعدد، نکات اصلی و کلیدی علوم مهارت ها و دانستنی های کاربردی و مورد نیاز قاطع زندگی روزمره مردم را طوری آموزش می دهند که از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل شده و سالیان دراز - حتی در صورت عدم تکرار - فراموش نشوند.

بنابراین روزآموز مکالمه زبان انگلیسی بر سه عامل حیاطی تکرار، علاقه و نیاز در یادگیری پایدار و تضمینی بنا نهاده شده است.

روش روزآموز مکالمه زبان انگلیسی برای تسلط کافی بر این مهارت حیات و ایجاد ارتباط آسان با صحبت کنندگان به مکالمه زبان انگلیسی در سراسر دنیا، روزآموزی را طراحی وتولید کرده است که با تلفیق متد دکتر پاول پیمسلر - که در ایران به متد نصرت معروف است - و روش روزآموز، مکالمه زبان انگلیسی را با ارائه 900 عبارت و جمله پر بسامد محاوره ای در 90 جلسه درسی و 364 روز به صورت تضمینی و بدون فراموشی آموزش می دهد و متفاوت ترین ابزار آموزشی مکالمه زبان انگلیسی در این زمینه است.