معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب روزآموز زبان انگلیسی (مکالمه، لغت و اصطلاح - عمومی)
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 00:10:25
کد خبر: 013369
کتاب روزآموز زبان انگلیسی (مکالمه، لغت و اصطلاح - عمومی)

 

روزآموز زبان انگلیسی نام ایده، طرح و روشی ابتکاری در عرصه فرهنگ و آموزش است که با بهره گیری از تئوری ها و تکنیک های علمی متعدد، نکات اصلی و کلیدی علوم مهارت ها و دانستنی های کاربردی و مورد نیاز قاطع زندگی روزمره مردم را طوری آموزش می دهند که از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل شده و سالیان دراز - حتی در صورت عدم تکرار - فراموش نشوند.

روزآموز زبان انگلیسی (مکالمه، لغت و اصطلاح - عمومی) 2000 مکالمه، لغت و اصطلاح گنجانده شده و بر اساس اصول روزآموز چنان آسان، جذاب و موثر آموزش داده شده اند که به حافظه بلند مدت و دائمی رفته و فراموش نمی شوند.

این روزآموز برای آن ها که «می خواهند گلیم زبان انگلیسی خود را از آب بیرون کشند!»، نیاز روزانه را به زبان در خارج از کشور رفع کنند و تسلطی نسبی بر محاورات زبان انگلیسی یابند، آسان ترین، ارزان ترین اما ارزنده ترین گزینه است.