معرفی کتاب
معرفی کتاب مواد مخدر و جنگ های معاصر
تاریخ 11 تیر 1399 ساعت 23:20:53
کد خبر: 013345
معرفی کتاب مواد مخدر و جنگ های معاصر

کتاب مواد مخدر وجنگ های معاصر نوشته پاول رکستون کان است که توسط محمد یاسر فرحزادی ترجمه و از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در 1050 نسخه منتشر شده است . ‎

در این کتاب 6 فصل با عناوین سایه های مه آلود جنگ ، تزریق مواد مخدر به میدان جنگ : مواد مخدر در جهت تامین بودجه جنگ ، نشئگی در جنگ و مصرف مواد مخدر در میان جنگجویان ، مواد مخدر و ایجاد وحدت ملی ، مشکلات ناشی از تجارت مواد مخدر در دوران بعد از جنگ ، عبرت آموزی برای پیشبرد اقدام های آتی – پویایی نبردهای متاثر از مواد مخدر ، مسیر متزلزل پیش رو ، راهبردها و رویکرد ها در نبردهای متاثر از مواد مخدر مباحث مرتبط با تجارت مواد مخدر به عنوان راهبرد جنگ نرم تشریح وتبین شده است .

در مقدمه این کتاب به قلم حمید صرامی مدیر کل دفتر تحقیقات آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور آمده است : در مقابله با تهدید های نرم در عرصه مدیریت بحران های اجتماعی و فرهنگی و به منظور عدم گرفتار شدن به مسمومیت های ناشی از جنگ نرم نیازمند غواصان اجتماعی بوده که با باز بینی تلاش ها و نقشه برداری راه های رفته ، شناسایی راه های نرفته ، نقد صادقانه ، عالمانه و بی رحمانه فعالیت ها به جای نفی خدمات،آینده شناسی و آینده نگری نسبت به پدیده های اجتماعی با هدف آمادگی برای استقبال از پدیده های نو ظهور ، هم زمان نیز نسبت به طراحی برنامه های موثر برای واکسیناسیون آحاد سالم ودر معرض خطر جامعه اقدام نموده تا جامعه در زیست اجتماعی و فرهنگی از این گونه آسیب ها در در امان بماند.

اشتراک گذاری