معرفی کتب مهندسی عمران
کتاب روسازی راه
تاریخ 09 تیر 1399 ساعت 22:48:48
کد خبر: 013335
کتاب روسازی راه

نادعلی رمضان پور و نورالدین قاسم زاده در کتاب روسازی راه، به مباحثی چون کلیات روسازی، تثبیب خاک و مصالح شنی، انواع قیر، آسفالت، روش‌های طراحی روکش آسفالتی و... می‌پردازند.

شبکه راه‌ها سهم قابل توجهی از سرمایه‌های ملی و تولید ناخالص ملی یک کشور را تشکیل می‌دهد. جایگاه و نقش شبکه راه‌ها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست. راه یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب شده و در واقع با مؤلفه‌های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارند. اگرچه طراحی روسازی به تدریج از یک فن و تجربه به یک علم تبدیل شده است، اما تجربه هنوز نقش مهمی را تا به امروز ایفا نموده است.

پیش از سال 1920، صرفاً ضخامت آسفالت اساس و مبنای کار بود. با این که راه با خاک ‌های متفاوتی روبه‌رو بود اما برای هر مقطع راه دقیقاً ضخامت یکسانی مورد استفاده قرار می‌ گرفت. سرانجام با پیشرفت تجربه و آزمایش در طی سال‌ها، روش‌های گوناگونی توسط سازمان‌های مختلف برای تعیین ضخامت مورد نیاز روسازی ایجاد شد. عدم وجود منابع و مراجع به زبان فارسی و همچنین پراکندگی برخی مطالب نویسندگان کتاب حاضر را بر آن داشت تا در گام اول نسبت به تدوین این اثر در جهت تشریح بهتر مطالب روسازی راه به همراه مثال و تمرین اقدام نمایند.

بی‌شک حجم زیاد مطالب باعث شده است که در بسیاری از موارد، موضوع به اختصار بیان شود و ممکن است نارسایی‌هایی در انتقال مطالب وجود داشته باشد. امید است در آینده نزدیک کتابی دیگر در قالب تست‌های طبقه‌بندی شده جهت تکمیل‌‌تر شدن مطالب برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ارائه شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات روسازی
فصل دوم: خاک بستر راه
فصل سوم: زیر اساس، اساس، رویه شنی
فصل چهارم: تثبیب خاک و مصالح شنی
فصل پنجم: قیر
فصل ششم: آسفالت
فصل هفتم: تاثیرات عوامل جوی
فصل هشتم: بارگذاری
فصل نهم: روش طرح
فصل دهم: خرابی
فصل یازدهم: مرمت و بهسازی
منابع