معرفی کتب مهندسی عمران
کتاب روش تهیه صورت وضعیت ابنیه بتنی و فلزی
تاریخ 09 تیر 1399 ساعت 22:45:10
کد خبر: 013330
کتاب روش تهیه صورت وضعیت ابنیه بتنی و فلزی

آرمین کارگر کتاب روش تهیه صورت وضعیت ابنیه بتنی و فلزی را با هدف راهنمایی افرادی نوشته است که در رشته‌های مهندسی تحصیل کرده یا در پروژه‌های عمرانی حضور داشته‌اند و در حال حاضر خواستار آشنایی با روش تهیۀ صورت وضعیت به طور حرفه‌ای و ماهرانه هستند.

کتاب روش تهیه صورت وضعیت ابنیه بتنی و فلزی برای کارشناسان دفتر فنی پیمانکار بسیار مفید می‌باشد زیرا آن‌ها را کاملاً با روند کار آشنا می‌کند تا بتوانند عوامل فنی و اجرایی را در هر مرحله هدایت کنند و به نتیجه‌ی دلخواه برسند.

برای اینکه مطالب و آموزش‌های تهیۀ صورت وضعیت به بهترین حالت ممکن انجام پذیرد به تعریف دو پروژه‌ی فرضی پرداخته شده است که در آن ساخت یک سالن با کاربری انبار محصول و یک ساختمان اسکلت بتنی با کاربری اداری در نظر گرفته شده و سپس کلیۀ ریزمتره‌ها، صورت جلسات، خلاصه متره و برگه‌های مالی را مورد بررسی قرار داده است.

با این کار هم روش اجرا، دستورالعمل‌ها و الزامات در هر فصل تشریح گردیده و هم اینکه بهترین روش تهیۀ صورت جلسات و دستورکارها مطرح شده است. هدف از نگارش این کتاب آن است که شما بتوانید روش اخذ مناسب‌ترین آیتم‌ها را از کارفرما بیاموزید و مبلغ صورت وضعیت پروژه‌تان را ارتقاء دهید.

لذا شایسته است که در هر مرحله از شرح عملیات اجرائی تا مرحلۀ جمع آوری مدارک و صورت جلسات دقت نمائید و دقیقاً موارد درج شده را انجام دهید تا بهترین نتیجه را کسب کنید. ضمناً روش بیان مطالب و فصل‌های مختلف به نوعی مطرح شده که به راحتی قابل انطباق با سایر پروژه‌هاست.

در بخشی از کتاب روش تهیه صورت وضعیت ابنیه بتنی و فلزی می‌خوانیم:

مصالح و تجهیزات پایکار، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان، تهیه کرده و در محل با محل‌هایی از کارگاه که در طرح جانمانی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت می‌کند مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف با نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می‌شود.

تبصره، قطعات پیش‌ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان، با اجازه کارفرما و زبر نظر مهندس مشاور در کارگاه‌ها یا کارخانه‌های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می‌رود.

فهرست مطالب

مقدمه
شروع کار و فرضیات
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل اول - عملیات تخریب
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل دوم - عملیات خاکی با دست
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل سوم - عملیات خاکی با ماشین
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل چهارم - عملیات بنائی با سنگ
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل پنجم - قالب بندی غیرفولادی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل ششم - قالب بندی فولادی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل هفتم - کارهای فولادی با میلگرد
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل هشتم - بتن درجا
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل نهم - کارهای فولادی سنگین
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل دهم - سقف بتنی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل یازدهم - آجرکاری و شفته ریزی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل دوازدهم - بتن پیش ساخته و بلوک چینی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل سیزدهم - عایق کاری رطوبتی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل چهاردهم - عایق کاری حرارتی
دستورالعمل ها و جمع آوری مستندات فصل پانزدهم
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل شانزدهم - کارهای فولادی سبک
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل هفدهم - کارهای آلومینیومی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل هجدهم - اندودکاری وبندکشی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل نوزدهم - کارهای چوبی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل بیستم - کاشیکاری با کاشی‌های سرامیکی
دستورالعمل‌ها وجمع آوری مستندات فصل بیست و یکم - فرش موزائیک وکفپوش بتنی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل بیست و دوم - کارهای سنگی با سنگ پلاک
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل بیست و سوم - کارهای پلاستیکی و پلیمری
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل بیست و چهارم - برش و نصب شیشه
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل بیست و پنجم - رنگ آمیزی
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل بیست و ششم - زیر اساس و اساس
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل بیست و هفتم - آسفالت
نکته‌های مهم در مورد فرمت‌ها
پرداخت علی الحساب
دستورالعمل‌ها و جمع آوری مستندات فصل بیست و هشتم - حمل و نقل
مسافت‌های حمل
محاسبۀ سیمان مصرفی
محاسبۀ مصالح سنگی مصرفی
محاسبۀ فولاد مصرفی
محاسبۀ آجر و بلوک مصرفی
مصالح پایکار
حمل سیمان و آهن آلات مصرفی برای پروژه ساختمان بتنی (اداری) و سوله (انبار)
خلاصه مترۀ فصل بیست و هشتم - اداری
خلاصه مترۀ فصل بیست و هشتم - انبار
انواع ردیف‌های ستاره‌دار و قیمت جدید
روش محاسبه تجهیز کارگاه
ضریب بالاسری
ضریب منطقه‌ای و ضریب طبقات
بخش مالی صورت وضعیت
خلاصه مالی صورت وضعیت اداری
خلاصه مالی صورت وضعیت انبار
پل
سخن پایانی
پیوست‌ها