معرفی کتب دین و آئین
کتاب چهل حدیث در مورد انسجام اسلامی
تاریخ 02 تیر 1399 ساعت 00:38:11
کد خبر: 013251
کتاب چهل حدیث در مورد انسجام اسلامی

کتاب چهل حدیث در مورد انسجام اسلامی (انسجام اسلامی از دیدگاه روایات)
کتاب چهل حدیث در مورد انسجام اسلامی (انسجام اسلامی از دیدگاه روایات) که به همت والای جمعی از مؤلفان گرامی نگاشته شده، تلاشی در بازشناسی عوامل اتحاد و انسجام امت اسلام، شناخت عوامل تفرقه و دیدگاه برخی بزرگان است.

مهم‌ترین عامل پایداری، ماندگاری و پیشرفت هر قوم و قبیله، هر فرهنگ و تمدن، انسجام و یک‌پارچگی است و حربه‌ای سخت‌تر از تفرقه بر جبهه هیچ جماعتی فرود نیامده است.

قرآن مجید، سنت پیامبراکرم (ص)، مرجعیت علمی اهل‌البیت علیهم‌السلام مناسب‌ترین محور وحدت و انسجام اسلامی‌اند و انسجام اسلامی را یکی از ضروریات مسائل اسلامی دانسته است. احادیث اسلامی، رمز پیروزی و نجات از هلاکت را در گرو انسجام اسلامی می‌دانند.

احادیث فریقین بر این مطلب تأکید دارند که هر کس، کلمه شهادتین را بر زبان آورد؛ مسلمان است و جان و مال و آبروی او محترم است. محبت، احترام، کمک، مدارا، حسن سلوک، حسن ظن، خیرخواهی و اصلاح ذات بین، طبق تعلیمات نبوی، از عوامل انسجام است.

سخن‌چینی، سوءظن، جست‌وجوی اسرار مردم، تعصب بی‌جا، خصومت و مجادله بی‌جا، دشنام و تحقیر، آزار و اذیت، از عوامل اختلاف است. سربلندی و قدرت، موجب رحمت و رهایی از عذاب الهی و ورود به بهشت، از آثار انسجام اسلامی هستند.

سرخوردگی و هلاکت، افتراق و جدایی دل‌ها، مرگ کفر و جهالت، عدم استجابت دعا و ورود به جهنم و مبتلا به عذاب دائمی، از آثار شوم افتراق و جدایی هستند.

در بخشی از کتاب چهل حدیث در مورد انسجام اسلامی: انسجام اسلامی از دیدگاه روایات می‌خوانید:

ابوعقبه که از اهل فارس بود می‌گوید: در جنگ احد با رسول‌ خدا (ص) بودم و به یکی از مشرکین ضربتی وارد کردم و از روی غرور گفتم: «خذها وانا الغلام الفارسی؛ از جوان فارسی این ضربت را بگیر.» وقتی این سخن به گوش رسول‌ خدا رسید، [با ناراحتی] فرمود: «هلا قلت: خذها منی وانا الغلام الانصاری» چون پیامبر احساس کرد که هم‌‌اکنون این سخن تعصبات دیگران را برخواهد انگیخت، فورا آن جوان را از این کار نهی کرد و فرمود: چرا نگفتی منم غلام انصاری؛ یعنی چرا به چیزی که به آیین و مسلک مربوط است افتخار نکردی و پای تفاخر قومی و نژادی را به میان کشیدی؟ ایشان در جای دیگری فرموده است: «الا ان العربیه لیست باَب والد ولکنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم یبلغ به حسبه؛ عربیت پدر کسی به‌ شمار نمی‌رود و فقط زبان گویایی است. آن که عملش نتواند او را به جایی برساند حسب و نسبش هم او را به جای نخواهد رساند.»

فهرست مطالب
1. بررسی انسجام و ناپایداری وحدت در جامعه اسلامی
1. عوامل و محورهای وحدت
الف) خدای واحد، پدر و مادر واحد، دین واحد
ب) اطاعت از رهبری
ج) دین مقدس اسلام
د) اهل‌بیت پیامبر علیهم السلام
ه) برابری نوعی و برادری دینی
و) اخوت اسلامی
2. عوامل تفرقه
ب) کناره‌گیری از مردم
ج) مفاخره و برتری‌ جویی
د) گوش به فریب‌کاری شیطان
ه‌) تحقیر و تذلیل برادر مسلمان
3. موانع وحدت
ب) سوء‌ظن و بدفهمی
ج) جهل و نادانی
4. ضرورت و اهمیت وحدت اسلامی
الف) عدم وحدت، موجب گسستن از اسلام
ب) وحدت، موجب شوکت و قدرت
ج) دست خدا با جماعت
د) لزوم شرکت در جماعت
5. تلاش برای وحدت و حفظ آن
ب) حفظ جماعه و پرهیز از تفرقه
ج) حفظ ارتباطات و دوری از قطع رابطه
د) لزوم وحدت عملی و رفتاری
ه) لزوم حفظ وحدت برای بقا
و) حفظ آداب و اعتقاد جماعت
ز) تلاش و دل‌سوزی برای تحقق وحدت
ح) تفرقه‌ افکنی، بدترین تلاش
6. آثار وحدت
ب) وحدت مایه رحمت
ج) امداد الهی در سایه وحدت
د) قدرت و تسلط
7. نتایج تفرقه
ب) چیرگی باطل بر حق
ج) مرگ جاهلی
د) اختلاف، موجب هلاکت
ه‌) تفرقه موجب عذاب
2. اهمیت اتحاد، انسجام و سازگاری میان مسلمانان
مقدمه
1. چهل حدیث در موضوع اتحاد و انسجام امت اسلامی
الف) اهمیت اتحاد و انسجام امت ‌اسلامی و عدم تفرقه میان مسلمانان
ب) بیان حقوق مسلمانان نسبت به یک‌دیگر
ج) اهمیت محبت میان مسلمانان و دوری از کذب و سوء‌ظن
د) اهمیت به امور مسلمین و اصلاح میان آن‌ها
ه‌) معنای اسلام و ایمان و احترام نفس و مال مسلمانان
3. اتحاد و انسجام اسلامی در نگاه امام و رهبری
1. وحدت اسلامی در کلام مراجع تقلید و علما
2. ده راهکار عملی برای انسجام اسلامی
3. ده راهکار عملی برای اتحاد ملی
4. اتحاد و انسجام در احادیث نبوی
1. منشور اتحاد اسلامی
2. رمز اتحاد اسلامی
3. مشارکت و اتحاد اسلامی
4. ضامن و بقای اتحاد اسلامی
5. امداد الهی در سایه اتحاد اسلامی
6. اتحاد اسلامی، رحمت الهی
7. وحدت ستیزی، گسستن از اسلام
8. نماد اتحاد مسلمین
9. تفرقه، مرگی جاهلانه
10. هم‌بستگی، حیات جامعه مسلمین
11. آثار اتحاد اسلامی
12. پرهیز از دشنام و لعن
13. زمینه‌ها و مقدمات وحدت
14. زمینه‌های اختلاف و تفرقه
15. مبانی حقوقی وحدت مسلمین
16. بهترین مسلمان، اتحادآور
17. ایمان واقعی در سایه هم‌بستگی
18. راهکارهای اتحاد اسلامی
19. هم‌بستگی مسلمانان نسبت به بیگانگان
20. نرمی و آسان‌گیری دو عامل اتحاد
21. تفرقه باعث دین‌زدایی
22. اختلاف مایه دگرگونی قلب‌ها
23. دایره مسلمانی
24. خیرخواهی برای اتحاد اسلامی
25. محور اتحاد اسلامی
26. خطر تک‌روی
27. وحدت، شرط مسلمانی
28. نهی از ترساندن مسلمان
حدیث بیست‌ونهم: اطاعت، مساوی با وحدت
30. ایمان، بنیاد اتحاد اسلامی
31. پیامدهای اختلاف
32. اختلاف، موجب هلاکت
33. عوامل مثبت اتحاد اسلامی
34. اختلاف، نابودگر مسلمانان
35. سزای تفرقه‌انداز
36. گستره اتحاد اسلامی
37. اختلاف‌افکن، ملعون درگاه الهی
38. اصول و مبانی اتحاد اسلامی
39. رهبر عامل وحدت
40. شیوه‌های اتحاد اسلامی
کتاب‌نامه
5. بازشناسی اتحاد و انسجام اسلامی
1. مبانی وحدت و انسجام اسلامی
الف) اسلام و ایمان
ب) قرآن
یکم. تأکید به انسجام
دوم. اصل واحد
سوم. هدف واحد
چهارم. خدمت و ایثار
پنجم. معیار برتری
ج) سنت
د) مرجعیت اهل‌بیت
2. اهمیت و ضرورت وحدت و انسجام اسلامی
الف) ضرورت وحدت و انسجام
ب) ضرورت پرهیز از افتراق
3. عوامل وحدت و انسجام اسلامی
ب) برادری
ج) حسن خلق
د) حسن سلوک
ه‌) مدارا
و) هم‌زیستی
ز) محبت
ح) احترام
ط) کمک
ی) حسن ظن
ک) خیرخواهی و نصیحت
ل) اصلاح
م) ادای حقوق
ن) احترام به مال و جان مسلمان
4. عوامل افتراق وحدت و انسجام اسلامی
ب) جست‌وجوی اسرار مردم
ج) تعصب بی‌جا
د) دعواهای بی‌جا
ه‌) دشنام و تحقیر
و) فتوای کفر و شرک
ز) آزار و اذیت
ح) آلودگی باطنی
5. آثار وحدت و انسجام اسلامی
دوم. رهایی از هلاکت
سوم. موجب ورود بهشت
چهارم. باعث سربلندی و قدرت
پنجم. باعث برکت
ب) آثار افتراق و عدم انسجام
دوم. مرگ جهالت
سوم. مرگ کفر
چهارم. باعث ورود جهنم
پنجم. مهدورالدم
ششم. دوری دل‌ها
هفتم. نابودی
هشتم. عدم قبولی اعمال
نهم. موجب لعنت الهی و فرشتگان
دهم. عدم استجابت دعا
یازدهم. مبغوض‌ترین مخلوق نزد خداوند عالم
جمع‌بندی مباحث
کتابنامه