معرفی کتب دین و آئین
کتاب نسیم‌های بهشتی
تاریخ 01 تیر 1399 ساعت 23:16:20
کد خبر: 013229
کتاب نسیم‌های بهشتی


کتاب نسیم‌های بهشتی نوشته‌ی یدالله کافی گلچینی از احدایث معتبر شیعه در باب اخلاقیات در تمامی امور خانوادگی، اجتماعی و... است.

برای نمونه در حدیثی مربوط به خانواده داریم:
هر زنی وسایل خانه را در خانه همسرش، برای اصلاح منزل، جا‌به‌جا کند خداوند به او نگاه می‌کند و هر که خداوند نگاهش کند
عذابش نمی‌‌کند. پیامبر(ص)

همچنین در حدیثی مربوط به رفتار اجتماعی:
کسی که برای نیاز برادر مومن‌اش تلاش کند مانند کسی است که خدا را نُه هزار سال عبادت کرده است روز‌ها روزه گرفته و شب‌ها به نماز ایستاده است.

و بیش از صد حدیث با همین روال در کتاب نسیم‌های بهشتی آورده شده است.

فهرست مطالب
خانواده
دروغ و غیبت و ریا
رفتار‌های اجتماعی
اخلاق خوش
گناه و پرهیز و توبه