معرفی کتب دین و آئین
کتاب نقش دوستان در سرنوشت انسان
تاریخ 26 خرداد 1399 ساعت 01:15:24
کد خبر: 013110
کتاب نقش دوستان در سرنوشت انسان

در این کتاب به هر دو جنبه مثبت و منفی آثار و پیامدهای تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری دوستان پرداخته شده است.

شخصیت هر انسانی در جهت مثبت یا منفی متأثر از عوامل گوناگونی است، وراثت محیط، آموزش و پرورش و... اموری هستند که نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در تکوّن شخصیت انسان‌ها ایفا می‌کنند و هر کدام سهم قابل توجهی در سعادت یا شقاوت، تکامل یا سقوط علمی، اخلاقی، فکری و رفتاری انسان را برعهده دارند، امّا در میان همه عوامل هیچ عاملی به اندازه دوستان در سرنوشت انسان مؤثر نیستند. دوست، همنشین و رفیق بالاترین تأثیر را در ساختار شخصیت انسان می‌گذارد، زیرا اثر پذیری افراد از دوستان خویش از هر چیز دیگر زیادتر است، براین اساس اگر دوستان انسان، افراد باایمان، مذهبی، خوش‌رفتار و دارای صفات نیک و اخلاق حسنه نظیر صداقت، امانت، عفت، سخاوت، ایثار، شجاعت، جوانمردی و... باشند، انسان نیز به حکم اثر پذیری به همین صفات متصف خواهد شد، اگر دوستان انسان، اشخاصی بی‌عقیده، سست مذهب بد رفتار، آلوده و دارای اخلاقی زشت و اوصافی حیوانی باشند، قهراً به حکم اثرگذاری در دوستان، انسان را در همین وادی قرار داده و به ورطه سقوط می‌کشانند.
بر همین اساس است که آموزه‌های دینی به ما توصیه می‌کنند که قبل از ارزیابی دوستان هر فرد، در مورد وی قضاوت مثبت یا منفی نداشته باشید.
اثرگذاری دوستان به اندازه‌ای است که می‌تواند سرنوشت انسان را به طور کلی عوض نموده، فرد سعادتمند را دچار شقاوت، یا شخص شقی را سعادتمند نماید.
مکتب اسلام که فوق العاده خواستار سعادت و کمال انسان‌هاست، توصیه و تأکید فراوان نموده تا انسان‌ها در انتخاب دوستان خویش حساس باشند، افراد مثبت، شایسته، با عقیده، خوش‌رفتار، خوش‌خلق را برای دوستی برگزینند، تا در سایه دوستی با آنان، رفیق راه سعادت داشته، به سعادت دنیا و آخرت دست پیدا کنند.
اسلام پیروان خویش را از رفاقت و دوستی با افراد بی‌دین، آلوده، بی‌ادب، جاهل، دنیا پرست، متکبر، خائن و... به شدت برحذر داشته و خطر همنشینی با آنان را گوشزد نموده است.
نوشته‌ای که پیش رو دارید در همین موضوع تدوین شده که پس از جمع آوری آیات شریفه قرآن کریم و روایات معصومین‌علیهم السلام و مطالب مربوطه دیگر، در مجالس مذهبی طرح و بیان گردید، و چون مورد استقبال اقشار مختلف به ویژه نسل جوان قرار گرفت به رشته تحریر در آمد، تا در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد و افراد بیشتری از آن بهره مند گردند

فهرست مطالب

فصل اول انسان موجود اجتماعی
فصل دوم تأثیرپذیری انسان از دوستان
فصل سوم: معیارهای انتخاب دوست شایسته چیست؟
فصل چهارم: توصیه های معصومین علیهم السلام در مورد دوستی
فصل پنجم: دوستی ها برای خدا
فصل ششم: حقوق دوستان
فصل هفتم: آداب دوستی
فصل هشتم: آفات دوستی
کتاب نامه
پی نوشت ها