کتاب نیازها و حجاب دختران و زنان

کتاب نیازها و حجاب دختران و زنان

 

موضوع روابط دختر و پسر از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات مطرح در روابط بشری است. همواره بخش عمده ای از مباحث روانشناسی در علوم انسانی، به صورت دقیق و موشکافانه، به این موضوع می‌پردازند و زوایای گوناگون آن را می‌کاوند.
نیاز به جنس مخالف، تمایل به او و آسیب‌های این نیاز، معمولاً در سنینی اتفاق می‌افتد که سرنوشت یک عمر زندگی مشترک و حیات اجتماعی و خانوادگی افراد در همان سنین در حال شکل گیری است. و این، اهمیت و ظرافت این بحث را دو چندان می‌کند.
جامعه و به خصوص فرهیختگان و روانشناسان و متولیان امور فرهنگی، می‌بایست با حساسیت و تیزبینی این دوره‌ی حیات جوانان را بکاوند و در اندیشه‌ی گذراندنِ به سامانِ این دوره، برای سرمایه‌های اصلی کشور- یعنی جوانان- باشند.
نپرداختن به مسائل جنسی، عاطفی، نیاز به جنس مخالف، روابط بین دختر و پسر، حجاب و ضرورت آن، دلایل عقلی و حدود احکام و رعایت آن و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به این دوره حیات حساس و طوفانی آدمی، می‌تواند اثرات جبران ناپذیری به بار آورد. این گونه پنداشتن که با سرپوش گذاشتن بر این مسائل، می‌توان جوان را به سلامت از آن عبور داد، اندیشه ای خطرناک و مخرب است.
نیازهای ذکر شده همه از غرایض آدمی است که انسان برای پرداختن به آن‌ها نیازی به آموزش و یا اجازه از دیگری ندارد. غریزه، غریزه است و موجود!
پرداختن روانشناسان و جامعه شناسان غربی به طور گسترده و با تفصیل و تحقیق زیاد، به این موضوعات، می‌تواند نشانه ای باشد بر اینکه، آنان حساسیت و اهمیّت این موضوع را یافته‌اند و به دنبال راه حل برای آن بوده‌اند و در بسیاری از موارد نسخه‌هایی نیز تجویز نمود ه اند.
نپرداختن به این موضوعات و مطابق نکردن نظریات غربیان با اسلام عزیز و محمدی مان و معرفی نکردن یک الگو و راه حل علمی- اسلامی، جوانان- این سراسیمگان در طوفان غرایض- را به رفتن به سمت دستورالعمل‌های غربی و غیرایرانی سوق خواهد داد.
دست به دست جوانان دادن و همراه شدن با آنان و ارائه راه کارهای دقیق، علمی و مطابق با فرهنگ اسلامی- ایرانی، عبور از این گردنه‌های خطیر و در عین حال جذاب زندگی را تسهیل نموده وآینده ای روشن، بانشاط و همراه را عفت و سرفرازی برای آنان رقم خواهَد زد.

فهرست مطالب

فصل اول: تاریخچه
تاریخچه حجاب
غیرت در حجاب زن
حجاب زیبایی زن
اهمیت پوشش
کیفیت پوشش
آراستگی و زینت زن
نگاه به موی زن
نگاه به نامحرم
پوشش زن در جامعه
شوخی با نا محرم
فلسفه پوشش
حیای دختران شعیب (ع)
فصل دوم: حجاب از نظر
حجاب از نظر قرآن
حجاب از نظر معصومین
حجاب از نظر حضرت فاطمه( س)
حجاب از نظر حضرت زینب (س)
حجاب از نظر مراجع تقلید
حجاب از نظر امام خمینی
حجاب از نظر مقام معظم رهبری
حجاب از نظر متفکران غربی
حجاب از نظر ادیان و ملل
حجاب در یهودیان
حجاب از نظر جُرجی زیدان
حجاب از نظر ویل دورانت
حجاب از نظر مسیحیت
حجاب در شریعت زرتشت
حجاب نزد برهمائیان
حجاب نزد بودائیان
حجاب نزد عرب ها
حجاب در تورات
حجاب در انجیل
فصل سوم: تربیت منفی
تربیت منفی در حجاب
بهانه های نداشتن حجاب
علت بدحجابی زنان
لباس شهرت در زنان
زنان و دختران بدحجاب
کشف حجاب در ایران
بی حجابی زلیخا مقابل یوسف (ع)
فصل چهارم: تربیت مثبت
تربیت مثبت در حجاب
تقویت ایمان در زنان
حجاب و استحکام خانواده
حجاب راه نجات از گناه
راهنمایی دختران بد حجاب
بهترین وسیله حجاب
فصل پنجم: خطبه
خطبه فاطمه زهرا (س) در مسجد
خطبه فاطمه زهرا (س) بستر بیماری
خطبه حضرت زینب در کوفه
خطبه حضرت زینب (ع) در مجلس یزید
خطبه حضرت ام کلثوم درکوفه
خطبه فاطمه بنت الحسین در کوفه
توبه وستایش پاکی ها

مطالب مرتبط

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه