معرفی کتب دین و آئین
کتاب تا خدا راهى نیست
تاریخ 26 خرداد 1399 ساعت 01:01:18
کد خبر: 013094
کتاب تا خدا راهى نیست

خیلى دلم مى خواست اوّلین نوشته هاى من در مورد تو باشد، امّا چنین نشد، زیرا نوشتن براى تو به این سادگى ها نیست، باید توفیق، رفیق راهم مى شد.

اکنون نمى دانم چگونه از تو تشکّر کنم، به من توفیق دادى تا براى دوستان خوبت از سخنانِ زیبایت بنویسم. امیدوارم که توانسته باشم قدمى هر چند کوتاه براى بیان خوبى ها و مهربانى هاى تو برداشته باشم.

در میان کتاب هاى مختلف به جستجو پرداختم، بیشتر به دنبال گفتگوهایى بودم که تو با پیامبران خود داشته اى، سعى کردم که پیام اصلى سخنان تو را براى بندگان خوبت بیان کنم.

اکنون که بر من منّت نهاده اى و توفیق نوشتن این کتاب را به من دادى، چشمم به لطف و مهربانى توست. اگر لطف دیگرى کنى ممنون تو هستم، من آرزو دارم که این کتاب بتواند جوانان را قدرى با مهربانى تو آشناتر کند.

دوستت دارم و همیشه منتظر مهربانى هاى تو هستم. اى خداى خوب من!

فهرست مطالب

یکى درد و یکى درمان پسندد
همه خوبى ها را برایم بگو
با دل شکسته ام چه کنم؟
من با همه شما مهربانم
دیدار دوست آرزوى من است
پس کى مى خواهى نجاتم بدهى؟
قلب تو، جاى من است
چقدر گریه مى کنى؟
تا خدا راهى نیست
آرزوى بزرگ براى چه؟
چرا صورت بر خاک نهادى
به دنبال بهترین عطر و گلاب!
این پیرزن چه همّت بلندى دارد!
خدایا! مرا نصیحت کن
دوستان مرا حتماً بشناسید
بیا ما را آشتى بده!
کاش مرا صدا مى زد!
سلام بر پادشاهان بهشت!
وقتى فرشته براى گدایى مى آید
یادآور خوبى هاى من باش
هنوز خیلى کار دارى!
چرا دیگر باران نمى آید
تو چطور به اینجا آمدى؟
سه نصیحت آسمانى
تو گنهکاران را بشارت بده!
چرا به بالاى کوه رفتى؟
تو هم باید کار کنى!
چرا راه را گم کرده اى؟
چه شد که اینجا گلستان شد؟
افسوس که خوابم برد!
فقط به خاطر خدا آمدم
چقدر کودکان را دوست دارى؟
کلیدهاى طلایى را نمى خواهم!
بگو بدانم تو چه کاره اى؟
چگونه بنده شکرگزارى باشم؟
من فقط تو را دارم و بس!
تو به دنبال خوبى ها بودى؟
زیباتر از تو هرگز ندیده ام
دیگر به دنبال ماهى نگردید!