معرفی کتب دین و آئین
کتاب تفسیر باران - جلد 1
تاریخ 26 خرداد 1399 ساعت 00:56:36
کد خبر: 013089
کتاب تفسیر باران - جلد 1

 

کتاب تفسیر قرآن (نگاهی دیگر به قرآن مجید) جلد 1 سوره های حمد و بقره

این کتاب به صورتى است که گویا انسان امروزى با خدا گفتگو مى کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجى فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان مى باشند، جوانانى که از ادبیاتِ سنگین متن هاى دینى خسته شده اند و به آن هیچ رغبتى ندارند.

خدا قرآن را براى سعادت ما فرستاده است، وظیفه ما این است که قرآن را بخوانیم و به آموزه هاى آسمانى آن، عمل کنیم، ما باید مسائل زندگى مادى و معنوى و موضوعات خانوادگى و اجتماعى خود را با قرآن تنظیم کنیم و در پرتو آن حرکت نماییم.

در تفسیر آیه 5 سوره بقره می خوانید:

مى دانى دلم مجذوب قدرت ها و زیبایى ها مى شود و ناخودآگاه به سوى آن ها جذب مى شوم، امّا تو به یادم مى آورى روزى را که همه این قدرت ها نابود شده اند و آن روز فقط تو هستى که قدرت دارى! روز قیامت را مى گویم! آن روز همه کسانى که به سویشان رفتم و آن ها را بُت خود قرار دادم، زبون و خوار مى شوند، آن روز چقدر نزدیک است! وقتى که من از همه ناامید شوم.

فقط تو هستى که همیشه بوده اى و خواهى بود، پس فقط تو را مى پرستم و از تو یارى مى خواهم.

خوب مى دانم اصلِ همه بُت ها، بُتى است که درونم هست، باید در هراس باشم از اینکه نفس من، بُتِ من شود، تا خودم را نشکنم نمى توانم به سویت بیایم. باید دل خود را از عشق به خود خالى کنم، در دلم باید فقط محبّت تو باشد، مبادا خودپرست باشم! از هر چیزى که بخواهد جاى تو را در قلبم بگیرد، دور مى شوم، دل من حرمِ تو است، در این حرم باید فقط یاد و محبّت تو باشد.

لحظه اى باید فکر کنم! به راستى به یارى چه کسى دل بسته ام؟ اگر تو نخواهى، هیچ کس نمى تواند برایم کارى کند، هر کس که قدرتى دارد، از تو دارد، پس آیا بهتر نیست در مشکلات، فقط از تو یارى بخواهم و تو را صدا بزنم که تو صداى همه بندگانت را مى شنوى و آنان را یارى مى کنى.

فهرست مطالب

پیشگفتار
شیوه نامه
سوره فاتحه
سوره بقره
پیوست هاى تحقیقى
منابع تحقیق
فهرست کتب نویسنده
بیوگرافى نویسنده