معرفی کتب اخلاق و معارف
کتاب راز خوشبختی همسران
تاریخ 12 خرداد 1399 ساعت 23:38:04
کد خبر: 012914
کتاب راز خوشبختی همسران


کتاب راز خوشبختی همسران به قلم ابراهیم خرمی، در دو بخش راهکارهایی را همراه با احادیث و روایات، به منظور بهبود زندگی زناشویی زوجین ارائه می‌دهد.

افراد یک جامعه زمانی مى‌توانند داراى یک زندگى سعادتمندانه باشند که هر فردى همان‌طور که خود را نسبت به دیگران ذى‌حق مى‌داند و آنان را نسبت به انجام یا ترک بعضى کارها مسئول مى‌شناسد، براى دیگران نیز به گردن خود حقّى بداند و در مقابل جامعه و کارهایى که مى‌بایست صورت بگیرد یا ترک شود، او نیز مسئولیتى داشته باشد.

زندگى در جامعه‌اى که بر مبناى تعادل نباشد و افراد آن نسبت به یکدیگر حقوق متقابل قائل نباشند؛ به یک زندگى حیوانى تبدیل خواهد شد که هیچ‌گونه ارتباط و همبستگى در میان افراد آن موجود نیست. با این حساب کانون خانواده که خود اجتماع کوچکى است؛ هیچ‌گاه بدون تعاون و مسئولیت دو جانبه و رعایت حقوق زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن، نمى‌تواند پابرجا بماند.

اسلام براى همین منظور و برخلاف نظرهاى افراطى و تفریطى سایر ملل که درباره جنس زن ابراز مى‌نمایند؛ معتقد است کانون خانواده مانند سازمان و شرکتى است که هر کدام از زن و مرد در آن مسئولیت و وظیفه مخصوصى به عهده دارند.

همان‌طور که زن نسبت به شوهر، خانه و خانواده مسئولیت و وظایقى به عهده دارد، شوهر نیز از طرف زن، حقوق و مسئولیت‌‌هایى به گردن دارد و بایستى آن‌ها را مراعات کند و گرنه توقعات او نسبت به زن بى‌مورد خواهد بود.

در بخشی از کتاب راز خوشبختی همسران می‌خوانیم:

شخصى در حجره خرابه‌اى منزل داشت و کتاب‌هاى خود را در گنجه‌اى در حجره گذارده بود. روزى متوجّه شد که گوشه بعضى از کتاب‌ها جویده شده است. دانست که موش در سوراخ گنجه لانه دارد و کتاب‌هاى او را مى‌جود، مراقبت کرد تا روزى موش را غافلگیر نموده و گرفت، نخى به دم موش بسته او را از میخ آویزان کرد.

موش بنا کرد به جیرجیر کردن و ناله زدن، که ناگاه موش دیگرى از سوراخ بیرون آمد و در حالى که یک اشرفى به دندان خود گرفته بود، آمد و اشرفى را در مقابل شخص گذارده و به کنارى خزید، کنایه از اینکه این اشرفى خون‌بهاى همسر من است، آن را بردار و همسرم را آزاد کن.

آن فرد از این جریان ذوق زده شده بود، قدرى مسامحه کرد ببیند عاقبت کار چه مى‌شود، دید موش مجددا به سوراخ رفت و باز هم یک اشرفى به دندان گرفته، آمد و آن را در کنار اشرفى دیگر گذارد و بعد به کنارى رفته منتظر ایستاد.

مع‌الوصف باز آن شخص موش شکار شده را رها نکرد. موش چندین دفعه به سوراخ رفت و در هر نوبت یک اشرفى مى‌آورد و کنار اشرفى‌هاى قبلى مى‌گذاشت تا شماره آن‌ها به ده رسید، امّا موقعى که دید باز هم آن شخص حاضر نیست همسر او را رها کند؛ این دفعه رفت و یک کیسه خالى آورد و جلوى او گذاشت، یعنى اگر منتظر این هستى که باز هم برایت اشرفى بیاورم، بدان که اشرفى‌ها ته کشید، این هم کیسه خالى آن است که خدمت شما آورده‌ام.

آن شخص بالاخره خون‌بها را گرفت و موش را آزاد کرد و بعد قصه را براى دیگران بازگو کرد. امّا فردا متوّجه شد که تمام افراد موش‌گیر شده و هر یک موشى را از دُم آویزان کرد. به امید آن که اشرفى به دست آوردند، ولى متأسفانه دیگر اشرفى در کار نبود.

فهرست مطالب
بخش اول: راز خوشبختى زنان
شوهردارى
ارزش شوهردارى
حقوق شوهر
1) اطاعت و فرمانبردارى
2) امانت‌دارى
امانت‌دارى زن
قسم اول
قسم دوّم
3) تمکین
4) تشریک
1 کمک کردن به شوهر در امور معنوى و اخروى
2 یارى‌کردن به شوهر در امور مادى و دنیوى
راههاى شناخت شراکت زن با شوهر
2) کم‌توقع باشد
بخش دوم: راز خوشبختى مردان
حقوق متقابل
1) مشارکت (تعاون و همکارى)
2) معاشرت
3) احترام
4) مسالمت
5) ملاعبه و مجامعت
6) آراستگى و نظافت
7) ملاطفت، عفو و گذشت
8) پرهیز از بهانه‌گیرى
9) نفقه
فهرست منابع