معرفی کتب موسیقی
کتاب جامعه شناسی موسیقی زیرزمینی
تاریخ 09 خرداد 1399 ساعت 10:48:32
کد خبر: 012818
کتاب جامعه شناسی موسیقی زیرزمینی


در این کتاب سعی بر این بوده تا با تشریح توضیحاتی پیرامون هنر و زندگی در دنیای موسیقی؛به پیشگیری از خطاها پرداخته و راهی بسوی شکوفایی خلاقیت هنرمندان گشوده شود.

نوع بیانی که هنرمندان برای نشان دادن افکارشان انتخاب می کنند بر مبنای نگرش و کاوشی است که انجام می دهند و بازتابی که از اتفاقات جهان در ذهنشان جریان می یاد موجب خلق آثاری می شود که تجلی متفاوت و یا همسان در گونه بیان هنر ها پدید می آورد. در واقع هنر با انگیزه های هنرمند مرتبط است و تصوری از جهان است که در قالبی از آثار هنری خلق می شوند و در زمان تماس با مخاطب به معنا می رسد.

موسیقی تنها هنریست که بدون دیدن درک می شود و واکنش درونی آهنگساز را به وسیله اصوات نامرئی به دنیای بیرونی نمایان می کند که طی این جریان تصویرهای ذهنی متفاوت و گاه مشابه در شنونده برانگیخته می شود. موسیقی درای زبانی بین المللی و خاص می باد که برای تمام هنرمندان موسیقی دارای مفهومی همسان است و این یکسان بودن زبان نوشتاری موسیقی، دربین کشورهای مختلف، خود نوعی همبستگی و صلح همراه با عشق به انسانیت عرضه داشته و باعث شده است تا این زبان در تمام نقاط جهان قابل درک باشد.

فهرست مطالب
بخش اول: هنر در گذر ایام

بخش دوم: دلایل پیدایش موسیقی زیر زمینی

بخش سوم: سیر موسیقی ایران در نیم قرن اخیر

بخش چهارم: دالایل انگ شیطان پرستی به موسیقی متال

بخش پنجم: ارتباط مردم با هنرمند

بخش ششم: رویکرد موسیقی زیر زمینی