معرفی کتاب
کتاب «روان‌شناسی زبان» دریچه‌ای به سوی کاربردی کردن زبان در آموزش و تربیت
تاریخ 07 خرداد 1399 ساعت 21:38:14
کد خبر: 012778
کتاب «روان‌شناسی زبان» دریچه‌ای به سوی کاربردی کردن زبان در آموزش و تربیت

 «روان‌شناسی زبان» عنوان کتابی است که به قلم «هادی آرزمندی»، «محمد ساری» و «زهرا شهابی» نوشته شده و در آن به کاربرد زبان در آموزش و پرورش پرداخته شده است.

این کتاب ۲۳۸ صفحه‌ای با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی انتشارات «پیام دیگر» به چاپ رسیده و روانه بازار شده است.

قیمت هر جلد از این کتاب آموزشی برای علاقه‌مندان به مطالعه ۳۵ هزار تومان است.

ارتباط، زبان، پیدایش خط، الگوی آوایی زبان، واج شناسی، فرآیندهای واژه سازی، واژه شناسی، دستور زبان، نحو، معنا شناسی، کاربردشناسی، یادگیری زبان، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های زبان و ساختار زبان و مغز عنوان چهارده فصل این کتاب است که به صورت علمی و کاربردی به موضوع روان‌شناسی زبان پرداخته است.

در فصل نخست این کتاب نویسندگان کوشیده‌اند ضوابط ارتباط را معرفی کنند و علاوه بر ارایه تعریف جامع ارتباط، مختصات رابطه غیرکلامی و کلامی را شرح داده و ویژگی ارتباط خوب ، نقش زبان در ارتباط و رابطه زبان با تربیت را شرح داده‌اند.

گام دوم این کتاب نیز با هدف ارایه اجزای زبان ، تعریف جامع از زبان ارتباطی، بررسی فرضیه‌های مربوط به پیدایش زبان، ارتباط انسانی و و زبان معنایی در حیوانات پرداخته است.

فصل سوم کتاب نیز با عنوان پیدایش خط جذابیت‌های خاص خود را دارد و در این جستار سیر تکاملی خط، انواع خطوط، تاریخچه زبان الفبایی و نشانه‌های نظام نوشتاری برای مخاطبان به اشتراک گذاشته شده است.

ارایه مفاهیم واج و واج‌نگاری، تفاوت واج با واج‌گونه، مفهوم هجا و ساختار هجایی در زبان پارسی و درک فرآیند حاصل از هم‌مخرج بودن به صورت مشروح در فصل پنجم کتاب ارایه شده است.

نویسندگان این کتاب تخصصی در فصل ششم فرایندهای واژه‌سازی را شرح داده‌اند و توضیح مبسوط پیرامون واگیری، ابداع، ادغام و آمیزش،تبدیل، پسین سازی، سرواژه‌ها،میان‌وندها، اشتقاق، پسوند و پیشوندها و فرآیندهای چندگانه از بخش‌های محوری در این فصل محسوب می‌شود.

در فصل هفتم کتاب که به واژه‌شناسی اختصاص دارد، مفهوم تکواژ، تکواژ آزاد و مقید، تکواژ اشتقاقی و انواع تکواژها در زبان فارسی ارایه شده است.

گام هشتم کتاب نیز به دستور زبان مرتبط می‌شود و نویسندگان کوشیده‌اند در این جستار مفهوم دستور زبان، تفاوت دستور تجویزی و توصیفی، اجزای کلام در انگلیسی و فارسی، تفاوت جنس دستوری با جنس بیرونی و تحلیل ساختاری و سازه‌ای را فرا روی مخاطبان قرار دهند.

فصل نهم نیز به ساختار نحوی زبان پرداخته و از این منظر علاوه بر تعریف مفصلی از قواهد نحوی، ژرف ساخت، روساخت و ابهام ساختاری را توضیح داده است.

نویسندگان در این فصل همچنین به معرفی نمودار درختی جملات در زبان انگلیسی و فارسی پرداخته‌اند و قواعد ساخت سازه‌ای و جابه‌جایی را شرح داده‌اند.

معناشناسی در زبان موضوع مهمی است که محوریت فصل دهم کتاب قرار گرفته و ارایه معنی ادراکیو تداعی، ویژگی‌های معنا، لزوم نقش‌های معنایی و روابط واژه‌شناختی با نگاهی تخصصی برای علاقه‌مندان ارایه شده است.

در گام یازدهم کتاب کاربردشناسی به شکل مختصری شرح داده شده و مفاهیم بافت زبانی و هم‌بافت ارایه شده است و علاوه بر آن مفهوم واژه‌های اشاره‌ای و انواع آن، عطف، ارجاع و پیش‌فرض و محتوای کارگفت و انواع آن معرفی شده است.

از دیرباز یادگیری زبان به عنوان نکته مهم محور بحث و نظر بوده و نویسندگان این کتاب در فصل دوازدهم مراحل یادگیری زبان اول را به‌طور خلاصه شرح داده و خواننده را با اهمیت کاربرد زبان در مراحل پیش از تولد آشنا کرده‌اند و همجنین تفاوت‌های گفتار کلامی و غیرکلامی، گفتار اولیه، نظریات گوناگون در این راستا، شرح عوامل موثر بر فراگیری زبان، درک صحیح از واژگان پایه و معایت و مزایای روش آموزش زبان دوم را به اشتراک گذاشته‌اند.

ساختار هر زبانی محدودیت و پیچیدگی‌های خود را دارد و در فصل سیزدهم این کتاب تلاش شده تا این محدودیت‌ها و اثرات ان در تربیت، بررسی آرای صاحب‌نظران در محدودیت زبانی و بیان پیچیدگی‌های یادگیری زبان ارایه شود.

فصل چهاردهم کتاب نیز به زبان و مغز ارتباط دارد و در این جستار مفهوم ساختار مغز و عملکرد آن و نواحی زبانی در مغز اشاره شده و دوره‌های زبان‌آموزی انسان، عوامل آسیب‌زای رشد زبان در دوره‌های رشد و انواع زبان‌پریشی‌های مغز با زبانی ساده ولی علمی شرح داده شده است.