معرفی کتب طراحی و نقاشی
کتاب نئو پرسپکتیو
تاریخ 02 خرداد 1399 ساعت 02:48:27
کد خبر: 012657
کتاب نئو پرسپکتیو


کتاب نئو پرسپکتیو، نتیجه سال‌ها تحقیق ایرج شوقیان، بر روی تصاویری است که با اصول هندسی رسم می‌شوند. از آنجایی که نور نیز خواص هندسی دارد، به طرق مختلف سعی شده عکس‌های حقیقی از انواع تصاویر هندسی تهیه گردد.

رسم هندسی اجسام طیف گسترده‌ای دارد، از نقشه‌کشی و تصاویر مجسم سه بعدی گرفته تا پرسپکتیو. با دوربین نمی‌توان عکس‌های واقعی از نقشه‌ها و تصاویر مجسم اجسام تهیه نمود. اما در کتاب نئوپرسپکتیو نشان داده شده است که چگونه می‌توان با اسکن گرفتن از اجسام و بدون استفاده از وسایل اندازه‌گیری، تصاویر مجسم اجسام را به دست آورد. همچنین روشی برای رسم پرسپکتیو ارائه داده شده که برای مبنای آن می‌توان از نماهای غیر عمود بر هم برای رسم اجسام استفاده کرد.

از آنجا که پرسپکتیو دارای اشکالاتی است، از روشی مرسوم به نئو پرسپکتیو استفاده شده. در این روش از دوربینی کمک گرفته می‌شود که بر مبنای آناتومی و نورولوژی دستگاه بینایی تهیه شده است. روش نئو پرسپکتیو شیوه‌ای است جدید که اخیرا به عنوان یک اختراع در سازمان ثبت اختراعات به ثبت نیز رسیده است.

با مطالعه کتاب نئو پرسپکتیو درک جدیدی نسبت به تصاویر هندسی پیدا خواهید کرد.

برای اینکه ثابت شود تصاویر موازی حقیقی هستند. روی اسکنر کاغذ نیمه‌شفافی قرار می‌دهیم و مکعبی که یال‌های آن با میله درست شده است روی آن قرار می‌دهیم و امواج نور تخت را طبق زوایه مورد نظر به آن می‌تابانیم سپس اسکن می‌گیریم. به این ترتیب عکس‌های حقیقی از تصاویر موازی بدست می‌آید. که ایرج شوقیان آنرا به ثبت رسانده و گواهینامه ثبت اختراع را در کتاب نئو پرسپکتیو ضمیمه کرده‌ است.

تصاویر مرکزی نیز حقیقی هستند. از اتاقک تاریک برای عکس‌برداری از مکعب استفاده می‌کنیم. برای اینکه تصویری مطابق دستگاه بینایی داشته باشیم، شیوه رسم جدیدی را ارائه شده که نام آن را نئو پرسپکتیو گذاشته‌ شده است. ایرج شوقیان دوربینی نیز با توجه به ساختمان دستگاه بینایی ساخته‌ تا عکس‌های حقیقی از این نوع تصاویر گرفته شود که آن را به ثبت رسانده و گواهینامه ثبت اختراع را در کتاب نئو پرسپکتیو ضمیمه کرده است.